Kurz "Na míru" - Ekonomie pro neekonomy

 

Základní ekonomické pojmy
Chování spotřebitele na trhu
Dokonalá a nedokonalá konkurence
Trh práce (nabídka a poptávka, produktivita práce, lidský kapitál)
Trh kapitálu
Role státu v ekonomice (vládní výdaje a příjmy)
Co lze vyčíst z makroekonomických ukazatelů (HDP, HNP, míra inflace a nezaměstnanosti)?
Finanční trhy a bankovní sektor
Základy finanční gramotnosti