K personalizaci obsahu a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používaním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace

Kurz "Na míru" - Přípravný kurz ke zkoušce prevence rizik – zkouška z odborné způsobilosti podle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění

 

Máte ve firmě tým odborně způsobilých osob a chcete zajistit jejich proškolení a přezkoušení přímo ve firmě či ve vašem regionu? Nabízíme uzavřený třídenní vzdělávací kurz před zkouškou z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Účastníci tohoto vzdělávacího kurzu si pod vedením zkušeného lektora zopakují jednotlivé okruhy pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění

 

a)         znalost právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,

b)         znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a práv a povinností odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,

c)         znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání,

d)         dovednost při prevenci rizik spočívající v posouzení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně zpracování stanovené dokumentace,

e)         znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, jejich používání, evidence a kontroly.

 

Kurz je ukončen zkouškou z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů prevenci rizik dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění. Uchazeč o zkoušku musí splnit kvalifikační požadavky (vzdělání a praxe). Zkouška se skládá opakovaně každých 5 let.