O nás

O firmě

ROVS - Rožnovský vzdělávací servis s. r. o. působí na českém trhu již od roku 1990. Trvale si udržujeme přední místo ve vzdělávání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Pořádáme kurzy a semináře na území celé České republiky. Kromě sídla firmy v Brně máme dvě pobočky - v Rožnově pod Radhoštěm a Ostravě. Zaměstnáváme 16 zaměstnanců a spolupracujeme s více než 150 předními odborníky v oblasti BOZP a PO.

Poskytujeme komplexní služby

Historické milníky

 • 1990 vznik firmy Ing. Jindřich Loudin – RoVS – Rožnovský vzdělávací servis
 • 1995 součástí firmy se stala ofsetová tiskárna
 • Od r. 2000 vývoj vlastního software
 • 2005 transformace firmy z fyzické osoby na právnickou osobu ROVS – Rožnovský vzdělávací servis s. r. o.
 • 2008 otevřena pobočka Brno
 • 2009 otevřena pobočka Ostrava

Cíle firmy

Od svého vzniku v roce 1990 zůstáváme věrni hlavním zásadám:

 • nabízet široký sortiment kurzů a seminářů výborné kvality za příznivé ceny
 • rozšiřovat dostupnost pořádaných kurzů a seminářů
 • přistupovat individuálně k řešení požadavků jednotlivých zákazníků (podle přání konkrétního zákazníka zpracovat vzdělávací projekt, určený k realizaci přímo v podmínkách firmy)
 • spolupracovat se špičkovými odborníky
 • aktualizovat stávající a vyvíjet nový software
 • aktualizovat stávající a vydávat nové publikace, tiskopisy, materiály ke školení a studiu
 • trvale usilovat o zlepšování a zkvalitňování poskytovaných služeb

Sídlo firmy

ROVS - Rožnovský vzdělávací servis s.r.o.

 • Maničky 163/7
 • 616 00 Brno - Žabovřesky
 • ukázat na mapě
 • POZOR: dlouhodobá rekonstrukce ulice Minská (Nejezdí tramvaj č. 3,11. Nahradí ji z České trolejbus č. x30 nebo z hlavního nádraží tramvaj č. 1. Cestu autem musíte naplánovat bočními ulicemi)
 • IČO: 26857359
 • DIČ: CZ26857359
 • Číslo účtu: 94-2607170267/0100
 • Pobočka banky: KB Rožnov pod Radhoštěm

Provozní doba

Pondělí8:00 - 12:0012:30 - 15:00
Úterý8:00 - 12:0012:30 - 15:00
Středa8:00 - 12:0012:30 - 15:00
Čtvrtek8:00 - 12:0012:30 - 15:00
Pátek8:00 - 13:00 -

Jindy po telefonické případně e-mailové domluvě

Veškerý sortiment nabízený v e-shopu, lze zakoupit v brněnské pobočce, doporučujeme telefonickou dohodu předem - jinak nelze zaručit, že zboží bude skladem.

U brněnské pobočky je ztížená možnost parkování, doporučujeme využít MHD (zastávky Stránského cca 100m a Vrázova cca 60m), případně využít k parkování i přilehlých ulic.

Pobočky

ROVS - Rožnovský vzdělávací servis s.r.o. Pobočka Rožnov pod Radhoštěm

 • Kontaktní údaje
 • e-mail: info@rovs.cz
 • tel., fax, zázn.: 571 654 394, 571 654 970, 724 902 429
 • tel.: 571 653 999
 • Infolinka pro naše softwary
 • tel.: 606 036 446 v Po-Pá: 8:00-16:00

Provozní doba

Pondělí7:30 - 11:0011:30 - 15:00
Úterý7:30 - 11:0011:30 - 15:00
Středa7:30 - 11:0011:30 - 15:00
Čtvrtek7:30 - 11:0011:30 - 15:00
Pátek7:30 - 11:0011:30 - 15:00

Veškerý sortiment nabízený v e-shopu, lze zakoupit v rožnovské pobočce, doporučujeme telefonickou dohodu předem - jinak nelze zaručit, že zboží bude skladem.

ROVS - Rožnovský vzdělávací servis s.r.o. Pobočka Ostrava

 • Seminární centrum Akademie Ostrava
 • Hrušovská 16
 • 702 00 Ostrava - Přívoz
 • ukázat na mapě

Provozní doba dle telefonické domluvy

Pondělí8:00 - 12:0012:30 - 15:00
Úterý8:00 - 12:0012:30 - 15:00
Středa8:00 - 12:0012:30 - 15:00
Čtvrtek8:00 - 12:0012:30 - 15:00

Veškerý sortiment nabízený v e-shopu, lze zakoupit v ostravské pobočce, doporučujeme telefonickou dohodu předem - jinak nelze zaručit, že zboží bude skladem.

Certifikace

Společnost ROVS - Rožnovský vzdělávací servis s.r.o. prošla auditem Hodnocení kvality v celoživotním vzdělávání - model Q FOR.

Co je to Q FOR?

Q FOR je audit kvality hodnotící spokojenost zákazníků vzdělávacích a poradenských firem. Na základě úspěšného auditu je vystaven mezinárodní certifikát. Audity Q FOR se realizují v Belgii, Španělsku, České republice, Slovenské republice a Francii. V Bruselu má sídlo Evropské sdružení ekonomických zájmů Q FOR, které sdružuje a zastřešuje auditorské instituce všech zapojených zemí.

Model Q FOR je certifikací kvality vzdělávací, poradenské či konzultační instituce. Společnosti a organizace v různých oblastech národního hospodářství procházejí certifikací ISO 9000, případně jinými, vysoce nákladnými certifikacemi. Pro malé podniky, jejichž hlavní činností je vzdělávání, poradenství a konzultace, nebyly tyto certifikace původně vůbec určené. Model Q FOR byl proto vyvinut právě pro ně, místo ISO. Jeho hlavním posláním je informovat zákazníky o kvalitě těchto institucí, usnadnit jim výběr a zajistit, aby prostředky, které do vzdělávání a poradenství investují, přinesly efekt. Zákazník tak má záruku, že poradenské a vzdělávací projekty, certifikovanou společností vytvořené a realizované, jsou připraveny podle předem stanovených, na vědeckém základu postavených pravidel a jsou realizovány fundovanými lektory, konzultanty či poradci.

Certifikací mohou projít i společnosti, jejichž hlavní náplní je poradenská a konzultační činnost, ale které mají i určité vzdělávací aktivity. ROVS - Rožnovský vzdělávací servis s.r.o. je dvacátou třetí českou vzdělávací institucí, která tímto modelem kvality prošla.

Jaký je průběh auditu Q FOR?

Audit Q FOR se skládá ze čtyř částí. V první fázi musí certifikovaná společnost předat speciálně proškoleným auditorům přesně stanovené podklady a vyplněný několikastránkový dotazník. Ve druhé fázi auditoři kontaktují náhodně vybrané zákazníky certifikované organizace a zjišťují spokojenost s poskytovanými službami podle předem daného strukturovaného dotazníku sestaveného dle metodologie auditu. Ve třetí fázi navštíví auditor certifikovanou instituci, provede kontrolu, zda byly předány úplné a správné podklady a seznámí vedení organizace s průběhem certifikace. Ve čtvrté fázi zpracuje auditor závěrečnou zprávu a projedná ji s certifikovanou organizací. Pokud certifikace proběhla úspěšně, obdrží organizace certifikát a právo užívat logo Q FOR na svých materiálech.

Platnost certifikátu

Platnost auditu je 3 roky, pak je třeba ho obnovit.

Komise expertů

Nad korektností auditu bdí tzv. komise expertů, v České republice to jsou pracovníci Asociace institucí vzdělávání dospělých a Národní asociace pro rozvoj podnikání. Tato komise i auditorská agentura jsou zárukou zachování důvěrnosti všech získaných informací a jejich nepoužití k žádným jiným účelům, než je audit. Před započetím auditu je mezi auditorem a prověřovanou firmou sepsán závazný dokument, ve kterém se auditorská agentura zaváže zacházet s veškerými informacemi jako s přísně tajnými a důvěrnými. Auditorská agentura nemá v žádném případě přístup k databázi uložené v software firmy ROVS a nevyužívá ke své činnosti žádné zprávy tímto software vytvořené, ani žádné jiné dokumenty, které s nimi souvisejí. Nemá rovněž mít přístup k účetním podkladům. Její pozornost je zaměřena pouze na vyhodnocení spokojenosti zákazníku s různými službami, které ROVS poskytuje.

Jaký má audit přínos pro vzdělávací nebo poradenskou firmu?

 • Metodologie Q FOR jednoznačně prokáže kvalitu poskytovaných služeb a umožní tak zlepšovat případné slabé stránky, které audit odkryl.
 • Certifikát, logo Q FOR a Zpráva o auditu jsou pro firmu významnými nástroji komerčních a marketingových aktivit směřujících k získání nových zákazníků.
 • Úspěšný audit posílí povědomí o kvalitě u stávajících zákazníků.
 • Auditorská instituce může informovat o certifikovaných firmách a doporučovat jejich služby na základě detailních znalostí a spokojenosti zákazníků.
 • Zpráva o auditu je vystavena na webu auditorské instituce a slouží jako reference potenciálním zákazníkům.
 • Nabídka firmy - pokud je to vzdělávací instituce - je jeden rok zdarma vystavena v informační databázi Školy života, kde je rovněž označena logem Q FOR.
 • Q FOR je jednou z certifikací uznávaných pro přístup k evropským fondům.
 • Audit Q FOR usnadní též certifikaci podle normy ČSN EN ISO 9001:2001. Je totiž v certifikačním řízení oficiálně uznáván jako prověrka spokojenosti zákazníků.
 • Seznam certifikovaných institucí je zveřejňován v odborném tisku a v propagačních materiálech auditorské instituce.
 • Zahraniční firmy, které jsou držiteli certifikátu Q FOR, začínají díky rozšiřování metodologie v Evropě hledat stejně certifikované partnery v dalších zemích.

Jaký má audit přínos pro zákazníky certifikovaných firem?

 • Certifikát Q FOR je založen na spokojenosti zákazníků. Nahrazuje tedy reference, které personalisté dosud získávají poptáváním u kolegů apod.
 • V různých databázích a brožurách jsou certifikované instituce označeny logem Q FOR. Zároveň je uvedeno, co tato certifikace znamená. Pokud si tedy personalista vybírá ze zcela neznámých vzdělávacích institucí, je to pro něho zárukou kvality.

Více o auditu Q FOR na www.daha.cz

Realizované projekty HR

Probíhající projekty

Ve Zlínském kraji je v současné době za podpory ESF, EU, MŠMT v rámci OP vzdělávání pro konkurenceschopnost, realizován projekt: „Vzdělávání techniků BOZP ke zvyšování znalostního potenciálu a profesních dovedností.“

Cílem projektu je rozšíření a zkvalitnění nabídky dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření nového, specifického vzdělávacího programu zaměřeného na BOZP pro práci v lese a ve skladovacích prostorách, na jehož vzniku se podílejí odborníci pro jednotlivé oblasti BOZP. Program obsáhne nejen odbornou stránku, ale zvýší také lektorské dovednosti cílové skupiny. Výstupem projektu bude mimo jiné nový odborný software a odborná publikace „Práce v lese.“

Účastníci pilotního školení obdrží veškeré produkty projektu zdarma. Rádi bychom do tvorby software co nejvíce zapojili cílovou skupinu, pokud máte zájem spoluvytvářet, nebo průběžně konzultovat připravované výstupy, je Váš názor vítán.

loga-vzdelavani

Ukončené projekty

1. Bezpečné chování zaměstnanců ve stavebních činnostech se závažnou povahou rizika. Projekt byl realizován ve Zlínském kraji za podpory ESF, EU, MŠMT v rámci OP vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu bylo zvýšit informovanost a rozšířit specializaci techniků BOZP a koordinátorů BOZP. Projekt byl ukončen pilotním školením, kde proběhla evaluace, jež je součástí projektové dokumentace, fotodokumentaci a některé zajímavosti jsou k nahlédnutí na https://www.facebook.com/rovs.cz.

V rámci projektu vzniklo několik odborných publikací, instruktážní film a software ke zpracování plánu BOZP s názvem KOO-LEX.

2. Účinnost systémů prevence rizik v praxi a jejich dopad na vytváření pozitivních postojů zaměstnanců k prevenci rizik (Podpora výzkumu - výzkum pro potřeby státu, MPSV - národní projekt). Cílem projektu bylo vytvořit návrh metodiky a materiálů pro školení, které má za úkol naučit osoby odborně způsobilé v BOZP jak motivovat zaměstnance k prevenci rizik. Projekt byl zakončen pilotním školením patnácti osob odborně způsobilých v BOZP.

3. Národní standardy dalšího vzdělávání odborně způsobilých osob v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona č. 309/2006 Sb. (Podpora výzkumu - výzkum pro potřeby státu, MPSV -národní projekt). Cílem projektu bylo vytvořit návrh legislativy týkající se oblasti BOZP, především zaměřený na možnosti získávání odborné způsobilosti.

Nejbližší termíny zahájení kurzů

 • BOZP 2017 - 22. ročník semináře pro pracovníky BOZP
 • BOZP 2017 - 22. ročník semináře pro pracovníky BOZP
 • Základní třítýdenní přípravný kurz PREVENCE RIZIK (Přípravný kurz před zkouškou z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění)
 • Technik BOZP
 • Osoba odborně způsobilá v oboru PO
 • Technik PO
 • Intenzivní dvoudenní přípravný kurz PREVENCE RIZIK (Přípravný kurz před periodickou zkouškou z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění)
 • Intenzivní dvoudenní přípravný kurz PREVENCE RIZIK (Přípravný kurz před periodickou zkouškou z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění)
 • BOZP 2017 - 22. ročník semináře pro pracovníky BOZP
 • BOZP 2017 - 22. ročník semináře pro pracovníky BOZP

Další informace o kurzech naleznete ZDE

Nejbližší termíny zkoušek

 • Zkouška z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v PREVENCI RIZIK podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění
 • Periodická zkouška odborně způsobilých osob k zajišťování úkolů v PREVENCI RIZIK podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění
 • Zkouška z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v PREVENCI RIZIK podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění
 • Periodická zkouška odborně způsobilých osob k zajišťování úkolů v PREVENCI RIZIK podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění
 • Zkouška z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v PREVENCI RIZIK podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění
 • Periodická zkouška odborně způsobilých osob k zajišťování úkolů v PREVENCI RIZIK podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění
 • Zkouška z odborné způsobilosti KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění
 • Periodická zkouška odborně způsobilých osob KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI podle zák. č. 309/2006 Sb.
 • Zkouška z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v PREVENCI RIZIK podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění
 • Periodická zkouška odborně způsobilých osob k zajišťování úkolů v PREVENCI RIZIK podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění

Další informace o zkouškách naleznete ZDE

Aktuálně

16.01.2017

Přidali jsme nový kurz a zkoušku Prevence rizik v Chotěboři

Přidali jsme nový kurz a zkoušku Prevence rizik v Chotěboři. Více info ZDE.

28.11.2016

Zvýhodněná cena Kategorizace prací na PC - SQL

Více ZDE .

24.11.2016

Doplnili jsme program posledních dvou seminářů BOZP 2017.

Seminář BOZP 2017 v Ústí nad Labem a v Praze.

22.11.2016

Doplnili jsme program semináře BOZP 2017 v Hradci Králové.

Doplnili jsme program semináře BOZP 2017 v Hradci Králové.

11.11.2016

Doplnili jsme další programy BOZP 2017.

Doplnili jsme další programy BOZP 2017 v Olomouci a Ostravě.

Nejnovější aktualizace software

 • Kategorizace prací na PC - SQL
 • Rizika na PC
 • ZPN - Začlenění do kategorie požárního nebezpečí
 • ZPN - Začlenění do kategorie požárního nebezpečí
 • ZPN - Začlenění do kategorie požárního nebezpečí

Další informace o programech naleznete ZDE

Nejnovější položky v e-shopu