K personalizaci obsahu a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používaním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace

Kniha návštěv

Rádi bychom věděli co si myslíte o našich stránkách a našich produktech. Prosíme zanechte Váš komentář v této veřejné knize návštěv, kde můžete sdílet vaše názory s jinými návštěvníky.

Přidat komentář

Vaše názory

Ing. Jarmila Harazinová

29.4.2022 7:13

Vážená paní Mgr. Dobřanská,

v tomto týdnu jsem u společnosti ROVS absolvovala dvoudenní intenzivní kurz přípravy k periodické zkoušce z prevence rizik i zkoušku.
Chci moc poděkovat za celé organizační zajištění, přípravu i obsah a provedení kurzu.
Paní Mackurová se o nás starala „jako bychom byli její vlastní“ J. Jsem jí vděčná i za to, že svým přístupem vytvářela jednoznačně přátelskou atmosféru a pomohla nám (některým J) lépe se vyrovnat i s přirozenou nervozitou ze zkoušky.
Také lektor, ing. Koutný, se, dle mého názoru, dokázal s kvantem informací pro dva dny intenzivního kurzu vypořádat velmi dobře. U lektora vždy obdivuji, když dokáže strohá znění zákonů přetavit do zajímavého výkladu doplněného příklady z praxe, vlastními zkušenostmi i profesním nadhledem. A takový výklad ing. Koutného byl.
Autorům testů děkuji za lehký humor, který se jim podařilo vnést do znění některých odpovědí na testové otázky. Bylo to příjemné zpestření, které mi osobně v přípravě pomohlo.
Paní Mackurové i ing. Koutnému samozřejmě poděkování posílám také, ale mám za to, že potěší i Vás, jako odbornou garantku kurzů a zkoušek.
Děkuji a přeji hezký den.
Ing. Jarmila Harazinová
Krizové řízení a požární ochrana, BOZP

Odpověď:

Vážená paní Harazinová,
za celý tým ROVSu děkuji za pochvalu, která nás opravdu velice potěšila. Je to motivace pro nás všechny.
Budeme se těšit na viděnou na dalších našich akcích a za 5 let u periodické zkoušky.
Ať se vám daří
Marcela Dobřanská


Novotný

19.4.2022 14:17

Prosím o informaci, kdy budete pořádat semináře o nové legislativě VTZ? Už mi chodí různé nabídky o seminářích na toto téma. Jsou ale od organizací, které se snad vzděláváním v BOZP a VTZ nikdy nezabývaly. A navíc za vysoký poplatek. Já už dlouhé roky chodím na vaše semináře: Vždy výborní lektoři i servis okolo. I cena bývá přijatelná.
Děkuji Novotný.

Odpověď:

Dobrý den, pane Novotný,
zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů je zákon, který zásadně změní bezpečnost provozu vyhrazených technických zařízení. Byl vydán 9. června 2021 a nabude účinnosti 1. července 2022. K tomu, aby se zákon mohl aplikovat do praxe, je nutné vydání prováděcích právních předpisů. V současné době pořád ještě čekáme na vydání prováděcích předpisů k tomuto zákonu. Zatím vyšel pouze jeden prováděcí právní předpis, a to nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. Toto nařízení stanoví sazbu poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení podle zákona č. 250/2021 Sb. Podle sněmovního tisku byly návrhy prováděcích předpisů rozeslány poslancům 26. 6. 2019. Od tohoto data se na návrzích nařízení vlády intenzivně pracuje. Faktem je, že v současné době nikdo neví, v jaké podobě prováděcí předpisy vyjdou. Dá se říci, že situace se mění každou hodinou. A právě proto chystáme semináře k vyhrazeným technickým zařízením až na podzimní měsíce, kdy už budou jasná znění těchto předpisů a budou první zkušenosti s aplikací do praxe.
O vydání prováděcích právních předpisů budeme informovat formou obchodního sdělení a na našich webových stránkách budou ihned odkazy na plná znění nově vydaných předpisů.
V červnu a září vystoupí jako lektor na Novinkách v BOZP v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Ondřej Varta, Ph.D., který se osobně zúčastňuje všech jednání a připomínkových řízení k této problematice a má opravdu nejčerstvější informace.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Mgr. Marcela Dobřanská


Zdeněk Severin

7.4.2022 8:08

Ve dnech 4 - 6.4.2022 jsem absolvoval přípravný kurz a následně i zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi . Moc děkuji touto cestou lektoru ing. Petikovi za výborný odborný výklad a paní Mackurové za organizaci kurzu i zkoušek.
S pozdravem Ing. Zdeněk Severin


Libor Sobek

5.12.2021 18:46

Dne 25.11. jsem absolvoval závěrečné zkoušky na OZO v prevenci rizik v Ostravě. Před tím jsem navštěvoval přípravný kurz. Moc děkuji touto cestou paní Mackurové, paní Dobřanské a celému týmu, co nás na zkoušky připravoval. Úžasná atmosféra, excelentní lektoři a profesionální přístup nás provázel po celou dobu. Už se těším na leden na technika/ozo v PO.
Zdravím všechny v ROVSU
Libor Sobek


Lenka Králíčková

12.11.2021 14:20

V uplynulých dnech jsem absolvovala přípravný kurz a periodickou zkouška pro OZO v prevenci rizik. Chtěla bych touto cestou poděkovat JUDr. S. Divišovi za perfektní lektorskou práci a velmi děkuji Mgr. Marcele Dobřanské nejen za organizaci kurzu a zkoušky, ale i za kvalitní výukový materiál a v neposlední řadě za psychickou podporu při přípravě na zkoušku.
S pozdravem Lenka Králíčková


Milan Bazgier

8.11.2021 20:22

Chtěl bych velice poděkovat panu Martinovi Fröhlichovi za aktivní pomoc, ochotu a trpělivost při instalaci sw Tester i ve večerních hodinách. Také bych chtěl poděkovat paní Marcele Dobřanské za podporu, komunikativnost a ochotu řešit veškeré záležitosti kolem kurzu a zkoušek rovněž v mimopracovní dobu. Jsou to profesionálové na svém místě !


Bohumil Volf

19.10.2021 14:24

Absolvoval jsem v Ostravě přípravný kurz a zkoušky koordinátora BOZP 13.10.2021 a chci velmi ocenit vynikající přístup a organizaci u paní Mackurové , jakož i velkou vstřícnost vyučujících lektorů a velmi seriozní přístup členů zkušební komise .
Všem pěkně děkuji Volf Bohumil


Rostislav Podeszfa

16.10.2021 19:26

Velice děkuji paní Vlaďce Mackurové za organizaci zkoušky a přátelský přístup .


Eva Horáková

7.10.2021 7:09

Dobrý den,

Absolvovala jsem přípravný kurz Koordinátora BOZP na staveništi, přednášející byl pan JUDr. Stanislav Diviš, velice oceňuji profesionalitu přednášek, odbornost a přístup k absolventům.


Lenka

6.10.2021 14:04

Prosila bych zodpovědět otázku, nevím, kam zadat:
Musí zaměstnavatel hlásit KHS zařazení zaměstnanců do kategorií, pokud jsou zařazeni do kategorie 1. /týká se to např. pedagogů) . KHS do určitého roku podávala stanoviska, ale teď už to nedělají. Jak tedy řešit, když pak kontroly vyžadují odpověď na oznámení odeslaná KHS. Děkuji Lenka

Odpověď:

Dobrý den, paní Lenko,
podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, § 37, odst. 2 předkládá zaměstnavatel „žádost“ o zařazení prací v případě, že výslednou kategorii práce zaměstnance/ů je kategorie třetí nebo čtvrtá, a to nejpozději do 30 dnů od zahájení výkonu práce. Na základě žádosti příslušné územní pracoviště krajské hygienické stanice vydá rozhodnutí, podle správního řádu (zákon 500/2004 Sb.), o zařazení práce do kategorie prací.
Pokud je práce zařazená do celkové druhé kategorie prací, tak zaměstnavatel, ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., § 37, odst. 4, příslušnému územnímu pracovišti krajské hygienické stanice neprodleně „oznámí“, které práce zařadil do druhé kategorie prací. V tomto případě územní pracoviště KHS zasílá zaměstnavateli „sdělení o zařazení práce do kategorie druhé“, pokud na základě šetření KHS není některá z prací zařazena z moci úřední (§ 37, odst. 6) do kategorie rizikových prací (v tomto případě vydá výše uvedené rozhodnutí).
Náležitosti žádosti jsou uvedeny v § 37, odst. 3 uvedeného zákona, náležitosti oznámení jsou uvedeny v § 37, odst. 4 téhož zákona.
Práce na pracovišti zaměstnavatele, které nebyly zařazeny do druhé, třetí nebo čtvrté kategorie prací, se považují „automaticky“ za práce kategorie první (viz § 37, odst. 2 zákona) a v tomto případě se žádost ani oznámení územnímu pracovišti KHS nezasílá.

S pozdravem a přáním hezkého dne
Mgr. Marcela Dobřanská