Kniha návštěv

Rádi bychom věděli co si myslíte o našich stránkách a našich produktech. Prosíme zanechte Váš komentář v této veřejné knize návštěv, kde můžete sdílet vaše názory s jinými návštěvníky.

Přidat komentář

Jméno: *
Komentář: *
Odeslat

Vaše názory

Zobrazuji položky od 1 do 10 z 158 (16 stránek)

Roman Wawreczka

25.9.2017 14:44

Zdravím, chtěl by jsem touto cestou poděkovat paní Zuzaně Pavelkové za bezvadnou organizaci kurzu pro KOO BOZP v Ostravě ve dnech 18.9.-20.9.2017. Rovněž by jsem chtěl vyzdvihnout profesionální přístup a srozumitelnost přednášených témat v rámci přípravy na zkoušky lektora Ing. Lukáše Petika.
Všem doporučuji.Miroslav Nermut

18.7.2017 15:52

V termínu 19. - 23. 6. 2017 jsem se zúčastnil s kolegou "Novinky BOZP" v Pardubicích. Chtěl bych poděkovat a udělit pochvalu za vzornou organizaci kurzu paní Evě Knorové. Jen bych si dovolil navrhnout pro příští kurz, aby byl přednášející v oblasti zemědělství naplánovaný pokud možno na celý den. Děkuji Miroslav NermutJiří Trnka

20.6.2017 10:43

Přeji hezký den. V termínu 12.6. - 16.6.2017 jsem se zúčastnil "Novinek BOZP" ve Valticích. Mohu všem doporučit. Jak co do místa školení, jeho zaměření a obsahu, tak i péče o účastníky školení bylo vše na jedničku. Navíc, jako bonus jsme obdrželi pěkné počasí. Takže příště ahoj. Jiří TrnkaPetr Bubeníček

26.5.2017 8:11

Novinky v BOZP Hluboká nad Vltavou květen 2017
Kvalitní organizace a náplň kurzu, zajímavé nové poznatky, dobrý nový lektor legislativy, tradičně vstřícná a ochotná manažerka tohoto kursu.
Jen tak dál, děkuje a zdraví Petr BubeníčekOdpověď:

Dobrý den,
děkujeme za pochvalu. I nadále se budeme snažit dělat program tak, aby účastníky zaujal.
Eva Knorová
manažerka Kurzů a seminářůB. Vrhelová

3.5.2017 12:42

Zachytila jsem informaci, že jste rozšířili množství materiálů, které dáváte do přípravných kurzů ke zkouškám na koordinátora BOZP na staveništi. Mohli byste přehledně uvést co vše dostanu když se k vám do kurzu a ke zkoušce přihlásím?

Odpověď:

Dobrý den, od května 2017 získáte na intenzivním dvoudenním i na základním pětidenním kurzu Koordinátor BOZP na staveništi zdarma v ceně kurzu tyto materiály:

- Software KOO-LEX – pro tvorbu plánu BOZP a kontrolní činnost koordinátora ( pro ostatní cena 9 600,- )

- Software Tester KOO ( pro ostatní cena 1 500,- )

- Software Rizika na PC ve stavebnictví ( pro ostatní cena 5 000,- )

- CD Otázky a odpovědi ( k základní, anebo periodické zkoušce)

- Film na DVD - Bezpecně na staveništi

- Publikaci: JUDr. Anna Samková - Novinky v právní úpravě BOZP v roce 2016 ( aktualizované vydání k. 1. 5. 2017 )

- Publikaci: Příklady správné praxe – činnost koordinátora BOZP na staveništi a Plán BOZP

- Publikaci: Bezpečnost práce ve výškách a nad volnou hloubkou

- Publikaci: Bezpečnost práce ve stavebnictvíV základním pětidenním kurzu navíc:

- Úspěšní absolventi zkoušky dostanou zdarma vlastní kulaté razítko koordinátora BOZP na němž bude jméno, příjmení a číslo osvědčení.

Přehled termínů kurzů do konce roku 2017:

http://www.rovs.cz/kurzy/koordinator-bozp

Hana Martinát Loudinová
jednatelkaing. Zdeněk Severin

6.4.2017 17:40

Dobrý den, chci touto cestou poděkovat paní Pavelkové za výbornou organizaci přípravného semonáře i zkoušek pro výkon koordinátora BOZP konaných 3 až 5.4 2017 v Ostravě. Rovněž vysoce hodnotím odborný výkon lektora ing. Petika na přípravném semináři. Jestli je možnost zaslat prezentaci semináře mailem, tak ji velmi uvítám.Janda

22.3.2017 6:28

Prosím o informaci kdy vydáte nový Lexikon BOZP od pana Karla Novotného. Já mám vynikající vydání z roku 2015. Bude letos nová verze této skvělé knihy?

Odpověď:

Dobrý den. Zatím neplánujeme tisk nového vydání, neboť nenastaly žádné velké změny, které by si to vyžadovaly.

Hana Martinát Loudinová
jednatelkaOlga Riegertová

21.3.2017 7:58

Dobrý den,
dnes jsem si přečetla dotaz č. 180 (týká se písemných pravidel pro bezpečné nakládání s NCHLaS) a dost mě zarazila odpověď na něj. Zákon č. 258/2000 Sb. již byl změněn a reaguje na novou terminologii z chemické legislativy. Rovněž je prodloužena perioda školení pro nakládání s vysoce toxickými látkami z jednoho na dva roky. Je to změněno zákonem č. 267/2015 Sb.s účinností od 1.12.2015!

Odpověď:

Dobrý den,
nějakým záhadným způsobem se do obchodního sdělení dostala odpověď z roku 2014, což znamená, že se jedná o odpověď dnes již neaktuální. Za tento nedostatek se omlouváme.
Zákon č. 258/2000 Sb. byl v roce 2015 novelizován, a to zákonem č. 267/2015 Sb. Zákon pozměnil i ustanovení § 44a, který se dotýká nakládání s chemickými látkami a směsmi, ale jeho smysl a podstata se nemění. Novela reagovala zejména na změnu v chemické legislativě, kdy již, pro klasifikaci nebezpečných vlastností, platí pouze Nař. EKa EP č. 1272/2008 (CLP). To má za následek i změnu terminologie a označování chemických látek a směsí.
Zákon, v jeho novelizované podobě, trochu komplikovaně, použil legislativní zkratky, takže pod pojem CHLS "vysoce toxické" zahrnuje i CHLS klasifikované dle CLP jako akutně toxické kategorie 1 a 2. Zde je stále povinnost zajistit školení "osobou odborně způsobilou", jejíž odborná způsobilost je definována v § 44b téhož zákona. Doklad o školení se uchovává minimálně 3 roky, periodicita školení byla prodloužena na "minimálně jednou za 2 roky" - dříve byla minimální lhůta jednoletá. U ostatních nebezpečných vlastností není odborná způsobilost školitele definována, školení probíhá v režimu Zákoníku práce, tak jak bylo uvedeno v původní odpovědi.
Beze změny zůstala i povinnost podnikatelského subjektu zpracovat tzv. "pravidla" pro látky definovaných vlastností, jejich okruh zůstal stejný, pouze je třeba se vypořádat s novou terminologií. Dříve byla tato povinnost v odst. 10, nyní je to odstavec č. 7.

Pro přehled jde o tyto vlastnosti:
Akutní toxicita kategorií 1, 2, a 3, žíravost kategorií 1A, 1B, 1C, karcinogenita, mutagenita, reprodukční toxicita v kategoriích 1A, 1B, specifická orgánová toxicita při jednorázové expozici (STOT SE) a opakované expozici (STOT RE) v kategorii 1.

Není jednotný přístup KHS, zda aktualizovaná pravidla znovu předkládat k projednání orgánu ochrany veřejné zdraví. Někde to chtějí, někde nikoliv. Vzhledem k tomu, že "tělo" pravidel, tj. zejména postup při poskytování první pomoci, popř. postup při nehodě, se nemění, změní se grafická podoby symbolu nebezpečnosti a doprovodné údaje (místo R/S vět jsou H/P věty), se jeví nové předkládání jako nadbytečné. Bohužel jednotný postup KHS nemají.

Závěrem zdůrazňujeme, že novela zákona č. 258/2000 Sb., která vyšla pod číslem 267/2015 Sb. nebyla poslední novelou tohoto zákona. Poslední novela zákona č. 258/2000 Sb. vyšla pod číslem 298/2016 Sb.

Ještě jednou se omlouváme za zveřejnění zastaralé odpovědi na dotaz a věříme, že nám zachováte přízeň.

S přáním hezkého dne
Mgr. Marcela Dobřanská
manažerka programu SIB-LEXJiří Rajm

22.2.2017 12:32

Dobrý den.
V minulém týdnu jsem se zúčastnil přípravného kurzu a závěrečné zkoušky v prevenci rizik.
Kurz se konal v Českých Budějovicích. Vše bylo tzv. pod jednou střechou, tedy školící místnost, ubytování i stravování. Organizačně vše naprosto bezchybně připraveno a za to velký dík manažerce kurzu p. Petře Rašovské.
Samozřejmě poděkování i pro lektora s velkým "L" pana Mgr. Bráchu.M.K.

17.2.2017 10:42

Dobrý den, jsem osoba odborně způsobilá v prevenci rizik. Od jedné společnosti mi byla nabídnuta akreditovaná zkouška na odbornost Technik BOZP.
Myslíte, že bych si toto zvýšení kvalifikace měl dodělat? Ptám se, protože je to dost drahé, zda to v praxi upotřebím.

Odpověď:

Dobrý den,
pokud jste složil zkoušku u organizace akreditované Ministerstvem práce a sociálních věcí a jste osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb. (OZO v PREV) máte nejvyšší potřebou kvalifikaci pro výkon činnosti na úseku prevence rizik.
Pro vás by tato zkouška byla naprosto zbytečná. Zkouška technik BOZP je určena především pro uchazeče z úřadů práce a pro uchazeče, kteří nesplňují kvalifikační požadavky pro zkoušku z odborné způsobilosti, tzn. min. středoškolské vzdělání a 3 roky praxe. Výkon činnosti technika BOZP je omezen. Jedná se v podstatě o pomocníka odborně způsobilé osoby.

Další závažnou věcí je, že zkoušku by mělo přecházet vzdělávání. Technikem BOZP se nestanete za 2 dny. Pokud se jedná o uchazeče z úřadu práce, měli by absolvovat kurz s akreditací MŠMT. Časová dotace pro akreditovaný kurz technik BOZP činí 150 hodin. Pak následuje zkouška u autorizované osoby. Například ROVS pro Technika BOZP pořádá kvalitní třítýdenní přípravný kurz, který není jen přípravou pro získání osvědčení. Účastník tam získá i cenné znalosti a dovednosti, do profesního života pak dostane množství materiálů včetně software SIB-LEX. Více například zde:http://www.rovs.cz/kurzy/prevence-rizik/technik-bozp-pardubice_k744

Aby se na zkoušku Technik BOZP nehlásily omylem OZO v PREV, tak by v seriózní nabídce měla být uvedena zřetelná informace, že pro ně tato zkouška není určena. Tak jako je tomu například u ROVS kde je v pozvánce uvedeno: „Tato zkouška není určena pro držitele Osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění.“
Více například zde: http://www.rovs.cz/zkousky/prevence-rizik/zkouska-technik-bozp-39-004-m-brno_e574
Pokud tedy jste držitelem osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb. je pro vás důležité jen to, abyste si pohlídal platnost osvědčení, která je 5 let. Pak musíte absolvovat periodickou zkoušku. Opět u akreditované organizace.
Pokud budete chtít odpověď ještě upřesnit, prosím, kontaktujte mne.

Mgr. Marcela DobřanskáZobrazuji položky od 1 do 10 z 158 (16 stránek)