Kurz "Na míru" - Statistické metody

Dle vašich požadavků připravíme kurz pro seznámení se sběrem dat a statistickými metodami. Cílem kurzu je ukázat vhodné datové zdroje potřebné pro manažerské rozhodování. Dále je kurz zaměřen na interpretaci klíčových makroekonomických ukazatelů České republiky, jejichž znalost a správné použití jsou potřeba v pracovním životě.