Kurz "Na míru" - Manipulační vozíky

Připravíme pro vás kurz na míru dle vašich požadavků pro zajištění BOZP při obsluze motorových manipulačních vozíků.

1. Základní povinnosti uživatele motorového manipulačního vozíku.

2. Obsluha motorového manipulačního vozíku.

3. Školení obsluhy motorových manipulačních vozíků.

4. Požadavky na vybavení motorových manipulačních vozíků při provozu na pozemních komunikacích.