Kurz "Na míru" - Kategorizace prací


1. Legislativa týkající se kategorizace prací.

2. Způsoby možného hodnocení škodlivých faktorů.

3. Zpracování seznamu prací, zařazených do kategorie 2.

4. Zpracování návrhu seznamu prací, zařazených do kategorie 3 a 4.

5. Projednání návrhu kategorizace prací s Krajskou hygienickou stanicí.