Kurz "Na míru" - Kompetence vedoucích zaměstnanců z pohledu BOZP

Základní osnova kurzu, lze ji upravit dle Vašich konkrétních požadavků:

1. Předpoklady bezpečného a zdravého pracoviště – podniku
Počáteční diagnostika pracovních podmínek (kontrolní seznam, anketa, moderovaná diskuse)

2. Aktivní úloha v prevenci rizik se týká všech stupňů řízení

3. Neopomenutelné aspekty bezpečnosti práce a ochrany zdraví (uspořádání pracovišť, technická zařízení, informace a pokyny o BOZP, dokumentace)

4. Kvalifikace v oblasti BOZP – odborná a zdravotní způsobilost zaměstnanců

5. Typická „nehodová“ místa v plnění požadavků právních předpisů k zajištění BOZP
(případové studie)

6. Prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání

7. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu a její dopady (nejen na zaměstnavatele)

 

Délka trvání: cca 6 hod. ( dle Vašich požadavků)

 

Cena kurzu: 4 900 Kč ( bez DPH) + cestovní náklady lektora

 

Pro bližší informace a objednávku kontaktujte Ing. Hanu Martinát Loudinovou na hana.loudinova@rovs.cz