K personalizaci obsahu a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používaním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace

Kurz "Na míru" - Právní základy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

Kurz přináší odpověď na 3 otázky „Co? Jak? Kdy?“ udělat pro úspěšnou realizaci požadavků směřujících k vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a pracovních podmínek. 

Kurz je určen především těm, kteří si odpověďmi na citované otázky, vycházející z níže uvedených tematických okruhů, nejsou zcela jisti:

  1. Začátek pracovněprávního vztahu v souvislostech s BOZP
  2. Schopnosti a zdravotní způsobilost zaměstnanců – odborné předpoklady pro výkon práce
  3. Pověření – určení zaměstnanců k plnění stanovených úkolů. Zvláštní odborná způsobilost
  4. Školení zaměstnanců – kvalifikace, její udržování a obnovování
  5. Pracovní úrazy, lhůty a dokumentace. Rozhodování o míře zavinění. Náhrady
  6. Požadavky na osobní ochranné pracovní prostředky. Způsob poskytování
  7. Kouření, alkohol a jiné návykové látky – zákazy, zjišťování, důsledky porušení zákazů
  8. Technická a zdravotní prevence. Bezpečnostní a hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí
  9. Přehled povinností, za jejichž nesplnění hrozí sankce