Kurz "Na míru" - Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

Požadavky na poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostedků a ochraných nápojů.

1. Definice OOPP

2. CO je a co není OOPP.

3. Požadavky na OOPP.

4. Výběr a použití OOPP.

5. Poskytování mycích, čisticích a dezinfekčních prostedků.

6. Ochranné nápoje při zátěži chladem nebo teplem.

7. Praktický nácvik zpracování předpisu pro poskytování OOPP.