K personalizaci obsahu a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používaním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace

Software - Rizika na PC - Domovy pro seniory

Informace o programu

Tento program poskytuje

 • návod pro vyhledávání rizik a zjišťování zdrojů rizik v domovech pro seniory
 • identifikaci nebezpečí, která jsou přiřazena k jednotlivým zdrojům rizik,
 • stručnou charakteristiku rizik
 • opatření k prevenci rizik
 • knihovny rizik nejsou vázány na znění legislativních předpisů, protože legislativa se mění, ale rizika zůstávají v podstatě stejná.

Program zahrnuje

 • Léčba prací
 • Rehabilitace
 • Vodoléčba
 • Zdravotnický personál
 • Ostatní zaměstnanci
 • Stravovací provoz
 • Prádelny a žehlírny
 • Úklid
 • Technické zázemí
 • Vnitrostátní doprava
 • Zahradnictví

Každá knihovna je dále rozčleněna, například knihovna Technické zázemí se dále dělí na:

 • Provozní budovy
 • Výtahy osobní a nákladní
 • Údržba
 • Plynová zařízení
 • Žebříky, Malá mechanizace a nářadí, Vnitroústavní doprava
 • Tlaková zařízení
 • Potrubí
 • Manipulace a skladování
 • Elektrická zařízení

Tento program umožňuje

 • vytvořit vlastní "knihovny" zdrojů rizik podle vlastních potřeb a konkrétních podmínek na pracovištích,
 • rozpracovat souběžně libovolný počet hodnocených objektů,
 • provést vyhodnocení rizik podle zjednodušené bodové metody (ZBJ) a to podle pravděpodobnosti vzniku, podle následků a s přihlédnutím k názoru hodnotitelů. Součinem těchto tří faktorů je číslo vyjadřující velikost rizika (vyjádřeno slovně: bezvýznamné riziko, akceptovatelné riziko, mírné riziko, nežádoucí riziko, nepřijatelné riziko),
 • po vložení údajů v rámci analýzy rizik je možný tisk výsledného dokumentu a to formou tabulkových přehledů, v nichž lze seřadit rizika vzestupným způsobem dle velikosti rizika a stanovit tak priority při kontrole rizik,
 • uživatelsky měnit vzhled a obsah výsledné dokumentace (např. rozčlenit a upravit obsah, doplnit další sloupce v případě podrobnějšího hodnocení rizik jinými metodami, označení položek poř. č. apod.) a průběžné doplňování veškerých údajů a položek dle vlastních podmínek uživatele,
 • po splnění bezpečnostních opatření lze posuzování rizik opakovat a podle případných změn přehodnocovat (řízení rizik).
 • snadné vypracování dokumentace požadované § 102 zákoníku práce

Sleva 50% na software

Na tento software lze získat slevu 50%. Jak získám slevu 50%?

Varianty programu k zakoupení

 • Rizika na PC - Domovy pro seniory
  Cena: 3600 Kč
 • Rizika na PC - Domovy pro seniory - 50% sleva
  Cena: 1800 Kč

Stručný návod k programu

Po spuštění programu se zobrazí základní okno programu kde se v levé straně okna nachází místo pro strom posuzovaného objektu. Tento umožňuje vytvářet různě členitý strom pro posuzovaný objekt. Tj. rozčlenit objekt na místnosti, stroje, činnosti, atd. K vytváření stromu slouží tlačítka v levé spodní části okna, nebo "PopUp menu" které se zobrazí po stisku pravého tlačítka myši (viz dále).
Jednotlivé položky posuzovaného objektu lze přemisťovat pomocí funkcí "táhni a pusť" ("Drag & Drop").
Přidat uzel.
Toto tlačítko přidá do stromu uzel, který může vyjadřovat místnost, stroj, činnost apod... Uzel se přidá pod aktuálně vybraný uzel, je-li právě vybráno riziko, přidá se pod riziku nadřazený uzel.
Přidat riziko.
Toto tlačítko přidá do stromu formulář pro riziko. Riziko se přidá pod aktuálně vybraný uzel, je-li právě vybráno riziko, přidá se pod riziku nadřazený uzel.
Přidat riziko.
Toto tlačítko přidá do stromu vzory rizik z knihovny. Rizika se přidají pod aktuálně vybraný uzel, je-li právě vybráno riziko, přidají se pod riziku nadřazený uzel. Tímto tlačítkem je možno vkládat celé struktury.
Vymazat.
Toto tlačítko vymaže ze stromu riziko nebo uzel včetně jemu podřízených uzlů a rizik. Tímto tlačítkem je možno mazat celé struktury.
Hlavní okno s vloženým uzlem. Hlavní okno s formulářem rizika
Texty kolonek v pravé části okna je možno ihned editovat. Po provedení změny se povolí tlačítka "Uložit" a "Zrušit" a umožní provedené změny uložit nebo se vrátit ke stavu před započetím editace.

Hlavní menu programu

Položka "Soubor" hlavního menu programu umožňuje vytvořit nový objekt, otevřít již rozpracovaný objekt, uložit aktuální data nebo uložit tyto data pod novým jménem.
Volba "Knihovny rizik" otevře okno pro editaci knihovny rizik. Editovat lze pouze uživatelskou knihovnu rizik.
Položka "Sestavy" zpřístupňuje náhled na tiskové sestavy, nastavení parametrů tisku a vlastní tisk (v demoverzi nelze tisknout).
Pod položkou nápověda jsou v demoverzi přístupné pouze informace o programu. Kompletní integrovaná nápověda je přístupná pouze v plné verzi programu.

Popis PopUp menu

Vloží uzel. Funkce jako tlačítko výše.
Vloží riziko. Funkce jako tlačítko výše.
Vloží rizika z knihovny. Funkce jako tlačítko výše.

Vymaže uzly nebo rizika. Funkce jako tlačítko výše.

Tyto funkce jsou v demoverzi nepřístupné

Rozbalí kompletně vybraný uzel.
Rozbalí kompletně všechny uzly.
Zabalí kompletně vybraný uzel.
Zabalí kompletně všechny uzly.

Seřadí položky vybraného uzlu podle abecedy.
Seřadí kompletně celý strom podle abecedy
Jednotlivé položky menu jsou přístupné nebo viditelné podle možností které jsou momentálně uskutečnitelné.

Knihovna rizik

Okno knihovny rizik je členěno shodně jako hlavní okno programu. V levé části je strom rizik, v pravé texty jednotlivých rizik. Okno knihovny je v podstatě shodné pro editaci knihovny rizik i vkládání rizik do posuzovaného objektu. Základní rozdíly jsou v obsahu "PopUp menu", tlačítek ve spodní části okna a při vkládání z knihovny je ve stromu navíc u každé položky zatržítko které označuje položky které budou přeneseny do stromu posuzovaného objektu.
Toto okno obsahuje navíc tyto tlačítka:
Najdi.
Zobrazí okno pro vyhledávání textu v knihovně rizik. Prohledáván je celý text knihovny a výskyt hledaného slova je tak nalezen nejen v popisu rizika, ale i v polích bezpečnostních opatření atd...
Seřaď.
Seřadí vybraný uzel podle abecedy. Další možnosti jsou přístupné v "PopUp menu" které se rozvine po stisku pravého tlačítka myši. Jednotlivé volby jsou popsány výše.
Zatržení políčka indikuje, že daná položka bude přenesena do posuzovaného objektu.

Pozor: označení uzlu neznamená, že bude přeneseno vše co tento uzel obsahuje! Pouze indikuje že bude vložen uzel a vybrané položky tohoto uzlu budou pod něj začleněny.
Tlačítko "OK" provede přenos vybraných položek do posuzovaného objektu. Tlačítko "Zavřít" zavře toto okno.

Obecné principy editace a používání programu jsou shodné pro celý program a nejsou zde detailněji rozváděny. Editace je v podstatě shodná s editací v textových editorech pod operačním systémem Windows a práce se stromem je v principu velice podobná práci s Průzkumníkem Windows. Celé ovládání programu je co možná nejvíce intuitivní a není zde složitá struktura menu, která by program činila nepřehledným.

Chyby v programu zjištěné po jeho zveřejnění

 • V informacích o programu a na úvodní informační obrazovce je uvedeno již neplatné telefonní číslo firmy RoVS. Správné je: 571 654 394 nebo 571 654 970.
 • Při editaci se nezakazuje přístup k funkcím sestav. Pokud nemáte ukončenu editaci nevstupujte do funkcí sestav, není zajištěna správná funkce programu a může tedy dojít k jeho havárii.

Obsah programu

 • Domovy pro seniory (446)
  • Zdravotnický personál (61)
   • nemoci z povolání (10)
  • Léčba prací (49)
  • Rehabilitace (27)
  • Vodoléčba (26)
  • Ostatní zaměstnanci (25)
  • Stravovací provozy (22)
   • Chladící zařízení (1)
   • Kuchyně (21)
  • Prádelny a žehlírny (17)
   • Prádelny (7)
   • Stroje a zařízení v prádelnách a žehlírnách (10)
    • Prací stroje (4)
    • Žehlící stroje (3)
    • Stroje a zařízení obecně (3)
  • Úklid (22)
  • Údržba (93)
   • Dílny pro drobnou údržbu (19)
   • Údržba areálu domova důchodců (51)
    • práce ve venkovním prostředí (8)
    • klimatické podmínky (5)
    • malé traktory a prostředky zahradní mechanizace (16)
    • práce s ručním nářadím (8)
    • travní sekačky (14)
     • travní sekačky se sedícím řidičem (7)
     • travní sekačky ručně vedené (7)
   • Žebříky (5)
   • Motorová pila pro příčné řezání (9)
  • Všeobecná část (104)
   • Provozní budovy (27)
    • Oplocení (3)
    • Odstavné a parkovací plochy (2)
    • Venkovní komunikace a pracoviště (4)
    • Elektrická zařízení (2)
    • Dveře, vrata, okna, světlíky (9)
    • Provozní budovy a jejich části (7)
   • Výtahy osobní a nákladní (24)
    • Výtahy - ohrožení uživatele (24)
   • Plynová zařízení (11)
    • Nízkotlaké kotelny s kotli na plynná paliva (5)
    • Spotřebiče na plynná paliva v budovách (4)
    • Domovní plynovody (provozní přetlak ( 10 kPa) (2)
   • Provoz vozidel (3)
   • Tlaková zařízení (4)
    • Parní a horkovodní kotle (paliva: pevná, kapalná, plynná) (1)
    • Tlakové nádoby stabilní (1)
    • Tlaková nádoba (TNS) vzdušník kompresoru (vzduch) (2)
   • Potrubí (5)
   • Manipulace a skladování (20)
    • Ruční manipulace (14)
     • Ruční manipulace (12)
     • Manipulační prostory (2)
    • Skladovací regály (6)
   • Elektrická zařízení (10)
    • Elektrická zařízení - úraz el. proudem (9)
    • Atmosférická elektřina (blesk) (1)

Prezentace

Prezentace, kterou si zde můžete stáhnout Vám poskytne ukázku základní práce s programem "Rizika na PC".

Stažení prezentace. Velikost tohoto programu je 1.3 MB.

Instalaci prezentace po stažení spusťte a řiďte se instrukcemi průvodce instalací.

Ke spuštění této prezentace potřebujete prohlížeč prezentací vytvořených programem "Microsoft PowerPoint 2000". Pokud máte nainstalovaný kancelářský balík "MS Office" včetně tohoto programu, bude vám prezentace bez problémů pracovat. Pokud jej nemáte, budete si muset stáhnou program "PowerPoint Viewer 97 (2000 Release)" který je k dispozici zdarma na stránkách společnosti "Microsoft". Program je k dispozici pouze v Anglické verzi.

Tento program můžete stáhnout přímo ze stránek společnosti "Microsoft" prostřednictvím následujícího odkazu: PowerPoint Viewer 97 (2000 Release). Velikost tohoto programu je 2.8 MB.

Známé problémy

Obsah

 1. Program nelze spustit
 2. Při kopírování z knihovny se ztrácí diakritika (háčky a čárky)

Program nelze spustit

Program při svém spouštění ohlásí že nelze načíst knihovnu "HHCTRL.OCX"

 • Nainstalujte novější verzi prohlížeče "Internet Explorer". Na CD s programem ve složce "Doplnky" najdete instalaci programu "Internet Explorer 5.0a cz", instalace se spouští prostřednictvím programu "IE5SETUP.EXE". Při instalaci postupujte podle pokynů průvodce instalací.

Zpět na obsah

Při kopírování z knihovny se ztrácí diakritika (háčky a čárky)

V editovaném projektu se ztrácí diakritika. Nejvíce se to projevuje při kopírování rizik z knihovny vzorů.

 • V počítači je nainstalovaný jiný program který pro přístup k datům používá systém BDE (Borland Database Engine) a změnil standardní nastavení systému. Pro opravení spusťte "Start - Ovládací panely - BDE Administrator" vyberte záložku "Configuration" a v  levé části okna vyberte ve stromu "Drivers - Native - DBASE" a v pravé části okna u položky "Langdriver" vyberte položku " 'ascii' ANSI". Při uzavření uložte změny stiskem tlačítka "Yes".

Zpět na obsah

Stažení demoverze

Zde máte možnost nahrát si demoverzi našeho programu Rizika na PC.