Software - KOO-LEX®

Informace o programu

jednoduchý - přehledný - ušetří čas

KOO-LEX@ je plně databázový systém založený na platformě SQL. Nahrazuje předchozí verze jako KOO-SOFT a KOO-Plán.

Program splňuje požadavky NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

Jak program pracuje?

Po zadání informací umožňuje program rychle a přehledně vytvořit dokumentaci k plánu BOZP.

Uživatel vkládá:

 • Informace o stavbě (Umístění stavby, datum zahájení prací apod.)
 • Informace o zhotovitelích
 • Předpisy a jiné dokumenty
 • Pracovní postupy - prostřednictvím průvodce se vytváří pracovní postupy. Uživatel zadá:
  • Zhotovitele
  • Začátek a ukončení prací
  • Kontroly
  • Rizika – výběr z databáze
  • Grafický vzhled
  (časová osa – zobrazuje pracovní postupy v grafické podobě)
 • Náčrtek staveniště: Editor staveniště – umožňuje vytvořit jednoduchý náčrtek staveniště
 • Fotografie ze stavby: Galerie - umožňuje vkládat do dokumentace snímky ze stavby apod.
 • Pro absolventy našich přípravných kurzů Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích - 4 800,- Kč (platí i zpětně pro absolventy již konaných kurzů),
 • Pro ostatní - 9 600,- Kč.
 • Pro vyzkoušení máte možnost zažádat o zaslání demoverze programu.

Aktualizace a rozšíření programu

 • Po zakoupení programu, obdrží uživatel jednu nejbližší Aktualizaci ZDARMA.
 • Nákup programu umožňuje instalaci na 2 počítače (pro jednoho uživatele).
 • Aktualizace bude probíhat 2x ročně (duben, říjen), uživatelé obdrží zálohovou fakturu (cena roční aktualizace 2 602,- Kč včetně DPH a expedičních nákladů).

Varianty programu k zakoupení

Uživatelská příručka

Uživatelskou příručku k programu KOO-LEX můžete stáhnout ZDE