Software - KOO-LEX®

Informace o programu

jednoduchý - přehledný - ušetří čas

KOO-LEX@ je plně databázový systém založený na platformě SQL. Nahrazuje předchozí verze jako KOO-SOFT a KOO-Plán.

Program splňuje požadavky NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

Jak program pracuje?

Po zadání informací umožňuje program rychle a přehledně vytvořit dokumentaci k plánu BOZP.

Uživatel vkládá:

  • Informace o stavbě (Umístění stavby, datum zahájení prací apod.)
  • Informace o zhotovitelích
  • Předpisy a jiné dokumenty
  • Pracovní postupy - prostřednictvím průvodce se vytváří pracovní postupy. Uživatel zadá:
    • Zhotovitele
    • Začátek a ukončení prací
    • Kontroly
    • Rizika – výběr z databáze
    • Grafický vzhled
    (časová osa – zobrazuje pracovní postupy v grafické podobě)
  • Náčrtek staveniště: Editor staveniště – umožňuje vytvořit jednoduchý náčrtek staveniště
  • Fotografie ze stavby: Galerie - umožňuje vkládat do dokumentace snímky ze stavby apod.
  • Pro absolventy našich přípravných kurzů Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích - 4 800,- Kč (platí i zpětně pro absolventy již konaných kurzů),
  • Pro ostatní - 9 600,- Kč.
  • Pro vyzkoušení máte možnost zažádat o zaslání demoverze programu.

Aktualizace a rozšíření programu

  • Po zakoupení programu, obdrží uživatel jednu nejbližší Aktualizaci ZDARMA.
  • Nákup programu umožňuje instalaci na 2 počítače (pro jednoho uživatele).
  • Aktualizace bude probíhat 2x ročně (duben, říjen), uživatelé obdrží zálohovou fakturu (cena roční aktualizace 2 602,- Kč včetně DPH a expedičních nákladů).

Varianty programu k zakoupení

Uživatelská příručka

Uživatelskou příručku k programu KOO-LEX můžete stáhnout ZDE