K personalizaci obsahu a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používaním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace

Kurz - Seminář BOZP v Ostravě

 • 27.5 - 29.5.2014
 • Ostrava (v.s. 71418 - kurz již proběhl)
Lektoři: Mgr. František Gajdoš, Jiří Holinka, Ing. Lukáš Petik, Ing. Bohumír Mikenda, Ing. Pavel Dohnal, Ing. Václav Hovorka
   
Místo konání: Pobočka ROVS s.r.o. Ostrava, Seminární centrum Akademie Ostrava (ZFP group a.s.)
Hrušovská 16, 702 00 Ostrava - Přívoz Mapa ZDE
Informace o dopravě

Spojení MHD

Trolejbusová zastávka: Vozovna trolejbusů

Z Hlavního vlakového nádraží - do Vozovny trolejbusů

trolejbus č. 101; odjezdy: 7:09, 7:19, 7:29, 7:39...
trolejbus č. 102; odjezdy: 7:06, 7:16, 7:26, 8:36...
trolejbus č. 106; odjezdy: 7:04, 7:14, 7:24, 7:34...

doba jízdy: 5 min.

Z Ústředního autobusového nádraží - do Vozovny trolejbusů
přestup, 5 min. podchodem na trolejbusovou zastávku Náměstí Republiky
trolejbus č. 103; odjezdy: 7:03, 7:23, 7:43... interval co 20 min.

doba jízdy: 11 min.

Registrace: od 8.30 do 9.00 hod.
Časový rozvrh: začátek vždy v 9.00 hod.
   
Cena kurzu: 4256 Kč (+21% DPH), na kurz se již nelze přihlásit, protože již proběhl
Cena zahrnuje skripta, náklady na organizační zabezpečení semináře a občerstvení.

Účast na semináři lze zvolit na uvedené tři dny a nebo na jednotlivé dny (nebo jednotlivé půldny) dle následujícího programu.

Jeden den - cena 1.720 Kč včetně DPH.

Jeden půlden - cena 860 Kč včetně DPH.

Informaci prosím upřesněte v poznámce (viz. přihláška).

Informace o kurzu

Odborný program:

Úterý 27.5.2014, dopolední blok od 9:00 hod.

1. Úvodní slovo, legislativní rámec BOZP - Mgr. František Gajdoš
Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci • Kontrolní plánované i mimořádné akce -
rozsah, náplň, statistiky činností OIP.

2. Základní povinnosti zaměstnavatele - Jiří Holinka
Naplnění povinností dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů • Pracoviště a pracovní prostředí • Stroje a zařízení • Pracovní postupy. Dokumentace BOZP.

odpolední blok od 12:30 hod.

3. NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu - Ing. Lukáš Petik

4. Inspekce práce - Ing. Lukáš Petik
Kontrolní činnost a působnost OIP • Práva a povinnosti inspektora při kontrole • Správní delikty dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

5. Nejčastější nedostatky zjišťované při kontrolách - Ing. Lukáš Petik
Rizika možného ohrožení života a zdraví • Opatření k jejich předcházení dle právních a ostatních předpisů.

Středa 28.5.2014 - dopolední blok od 9:00 hod.

6. Tlaková zařízení - Ing. Václav Hovorka
Předpisy tlakových zařízení (dále TZ), definice a rozdělení TZ na vyhrazená a nevyhrazená, na stanovená a nestanovená s uvedením na konkrétních TZ nejčastěji provozovaných • Povinnosti vedoucích pracovníků, odpovědných pracovníků za provoz TZ, revizních techniků a povinnosti obsluh TZ • Předepsaná odborná způsobilost obsluh TZ a revizních techniků TZ • Provádění revizí a zkoušek vyhrazených TZ, odborných prohlídek a kontrol nevyhrazených TZ.• Předepsaná provozní a průvodní dokumentace TZ, její rozsah, obsah a způsob vedení • Další požadavky na provoz, obsluhu a údržbu středotlakých parních kotlů, tlakových nádob stabilních, tlakových nádob k dopravě plynů, nízkotlakých kotlů a ohřívačů topné a teplé vody • Nejčastější porušování právních a ostatních předpisů zaměstnavatelem a RT při provozu TZ • Nebezpečí a rizikové stavy na příkladech havárií nevyhrazených i vyhrazených TZ.

odpolední blok od 12:30 hod.

7. Plynová zařízení - Ing. Pavel Dohnal
Historie a rozvoj plynových zařízení (dále PZ), definice a rozdělení PZ na vyhrazená a nevyhrazená • Druhy a základní vlastnosti plynů • Kvalifikace obsluh, montérů a revizních techniků • Základní orientace v právních předpisech a normativních dokumentech v plynárenství • Průmyslové plynovody ve smyslu nových normativních dokumentů • Rozdělení plynových spotřebičů včetně specifikace výhod provozu • Výkon osoby odpovědné za provoz plynových zařízení, základní povinnosti a odpovědnost • Odborné práce na plynových zařízeních – správný výběr oprávněných organizací, orientace v rozsahu oprávnění a osvědčení • Výkon kontrolní a revizní činnosti - termíny, prokazatelné odstraňování závad • Základní parametry nových materiálů pro rozvody plynů a připojení spotřebičů - ohebné hadice, vlnovkové trubky, vícevrstvé trubky • Nehodové události, nesprávná manipulace a poučení z havárií PZ • Zásady správné praxe při zpracovávání místních provozních řádů • Nedokonalé spalování - vliv oxidu uhelnatého na lidský organizmus.

Čtvrtek 29.5.2014 - dopolední blok od 9:00 hod.

8. Elektrická zařízeníIng. Bohumír Mikenda
Základní bezpečnostní požadavky pro elektrická zařízení • Osoba zodpovědná za elektrická zařízení • Obsluha a práce na elektrických zařízeních (ČSN EN 50110-1 ed.2) • Vyhrazená elektrická zařízení (vyhl. 73/2010 Sb.) • Určování vnějších vlivů (prostředí) pro elektrická zařízení (ČSN 33 2000-5-51 ed.3) • Odborná a zdravotní způsobilost v elektrotechnice (vyhl. 50/78 Sb.) • Revize elektrických zařízení.

odpolední blok od 12:30 hod.

9. Zdvihací zařízeníJiří Holinka
Vyhrazená zdvihací zařízení podle vyhlášky č. 19/1979 Sb. definice a rozdělení, povinnosti provozovatelů, provozní předpisy (SBP), bez kterých se nesmí jeřáby a zdvihadla provozovat, práce autojeřábů a plošin dodavatelským způsobem.
• Termíny provádění revizí a inspekcí zařízení vyhrazených i nevyhrazených • Zdravotní a odborná způsobilost u zdvihacích zařízení, požadavky na bezpečný provoz • Nebezpečí a rizika, pracovní úrazy při provozu jeřábů a zdvihadel, výtahů, stavebních výtahů, pracovních plošin a regálových zakladačů v nedávné době • Osoby odpovědné za provoz zdvihacích zařízení, základní povinnosti a odpovědnost, požadavky na údržbu zdvihacích zařízení • Platné právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti zdvihacích zařízení.

Lektoři
 • Mgr. František Gajdoš
 • Jiří Holinka
 • vedoucí oddělení inspekce II, OIP pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj
 • Ing. Lukáš Petik
 • Lektor a konzultant pro oblast BOZP
  Odborný pracovník ROVS s.r.o.
 • Ing. Bohumír Mikenda
 • zástupce vedoucího útvaru, inspektor VTZ-EZ, OIP pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj
 • Ing. Pavel Dohnal
 • Ing. Václav Hovorka
Manažerka kurzu
 • Zuzana Pavelková
 • zuzana.pavelkova@rovs.cz
 • pracoviště: Ostrava
 • Seminární centrum Akademie
 • Hrušovská 16
 • 702 00 Ostrava - Přívoz
 • Zuzana Pavelková