K personalizaci obsahu a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používaním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace

Kurz - Pilotní ověření projektu Vzdělávání techniků BOZP ke zvyšování znalostního potenciálu a profesních dovedností

 • 26.3 - 27.3.2015
 • Rožnov pod Radhoštěm (v.s. CZ.1.07/3.2.03/05.0003 - kurz již proběhl)

Vzdělávací akce je určena pro BOZP techniky ze Zlínského kraje.

Prezence od 8:30, další dny dle dohody s dojíždějícími.

Informace o kurzu

Loga EU

Problematika pracovních úrazů a nebezpečných chemických látek

 • Chemická legislativa ČR a EU
 • Skladování chemických látek a směsí
 • Kategorizace prací
 • Pracovní úrazy, ohlašovací a evidenční povinnosti dle novely NV č. 201/2010 Sb.
 • Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • Odškodňování nemajetkové újmy (bolestné a ztížení společenského uplatnění) podle principů Občanského zákoníku, metodika Nejvyššího soudu.

Sklady skladové prostory

Sklady - bezpečnostní požadavky

 • provedení skladů, podlahy, prostorové požadavky
 • komunikace a uličky ve skladech a skladovacích prostorách (šířky, provoz a užívání, označování)

Skladování

 • skladování kusového materiálu, manipulačních jednotek
 • skladování volně ložených a sypkých materiálů
 • stohování materiálu

Manipulační technika

 • doprava ve skladech, manipulační vozíky, ruční doprava a manipulace,
 • regály, typy, rozdělení, zajištění bezpečného provozu a používání regálů, kontroly,
 • průvodní  dokumentaci, místní provozní předpis pro sklady,
 • nabíjení akubaterií vozíků,
 • nejčastější nedostatky ve skladech a jejich příčiny
 • odborná a zdravotní způsobilost zaměstnanců ve skladech
 • osob pracujících ve skladech
 • obsluh manipulačních vozíků a jiné manipulační techniky

Lektorské dovednosti

 • Jak se přichystat na přednášku (prezentace, cílová skupina, maslow)
 • Jak prezentovat (neverbální komunikace, mozkovština, pomůcky, metody)
 • Mozek – nejnovější poznatky vědy – jak je využít
 • Jak komunikovat a lépe přesvědčit

Lesní práce

 • Konstrukce motorové pily, křovinořez
 • Zásady bezpečného provozu
 • Seznámení s riziky vyplývajícími s provozem a údržbou stroje, konkrétní pracovní postupy a práce v polomech…
 • Kontroly nářadí a strojů spojených s ruční těžbou
 • Hlediska požární ochrany  při práci v lese
 • Hlediska ochrany přírody  při práci v lese
 • Specifické body a nebezpečné pracovní postupy, smrtelné pracovní úrazy, předcházení pracovním úrazům při lesních pracích, povinná školení a jejich cyklus

Praktická cvičení: nácvik řešení teoretické situace

 1. výběr názvu hypotetické firmy a jejího oboru činnosti s přiřazením správných statických kódů CZ-NACE vč. jejich vyhledání ve schématu ČSÚ
 2. vytvoření identity hypotetického poškozeného vč. jeho druhu zaměstnání vč. přiřazení správného kódu CZ-ISCO vč. vyhledání ve schématu ČSÚ
 3. vypracování popisu úrazového děje vč. stanovení zdrojů a příčin a zdůvodnění proč byly vybrány právě tyto zdroje a příčiny a objasnění důsledků těchto údajů pro zaměstnavatele a pro zaměstnance
 4. identifikace dotčených předpisů a návrh opatření.
 5. vyplnění “záznamu o úrazu – hlášení změn” vč. objasnění případů, kdy se vypracovává
Lektoři
 • Karel  Novotný
 • Autor publikace Lexikon BOZP
 • Jiří Kocián
 • Zbyněk Moravec
 • člen Rady vlády pro BOZP
  člen výboru pro sociální a zdravotní problematiku při Radě vlády pro BOZP
  člen komise pro stanovování expozičních limitů chemických látek,
  člen pracovní skupiny pro aktualizaci seznamu nemocí z povolání při Radě vlády pro BOZP,
  člen expertní skupiny BOZP při ČMKOS
 • Jaromír Ferda
 • Programátor ROVS s.r.o.
 • Ing. Jan Kučera MSc.
 • Martin Fröhlich
 • Rostislav Němec
Manažerka kurzu
 • Ing. Elena Loudinová
 • elena.loudinova@rovs.cz
 • 602 945 145, 731 613 336
 • pracoviště: Rožnov p./R.
 • Dolní Paseky 1618
 • 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
 • Elena Loudinová

Projektová manažerka:

 • KOO-LEX
 • RIZIKA NA PC verze 2015
 • Vzdělávání techniků BOZP ke zvyšování znalostního potenciálu a profesních dovedností
 • Bezpečné chování zaměstnanců ve stavebních činnostech se závažnou povahou rizika