K personalizaci obsahu a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používaním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace

Kurz - Novinky v BOZP

 • 14.4 - 18.4.2014
 • Hodonín (v.s. 51440 - kurz již proběhl)
Lektoři: Mgr. Jaroslav Brácha, Karel  Novotný, Zbyněk  Moravec, JUDr. Petr Valdhans, Jan Šperling
   
Místo konání: Hotel Panon, Koupelní 4, 695 01 Hodonín, 518 341 243, www.hotelpanon.cz
Mapa ZDE
Registrace: Pondělí 12:30 - 13:00 hod.
Časový rozvrh: Pondělí výuka od 13:00. Ostatní dny výuka od 8:00 do 16:30 hod. v pátek od 8:00 do 12:00 hod.
Ubytování:

Zájemci si ubytování rezervují sami. Ubytování není zahrnuto v ceně kurzu a účastník si jej platí sám na recepci. Při rezervaci uvádějte zkratku ROVS.

   
Cena kurzu:

5340 Kč (+21% DPH), na kurz se již nelze přihlásit, protože již proběhl
včetně odborné literatury a občerstvení
daňový doklad obdržíte u registrace

Informace o kurzu

Rozvoj dovedností osoby odborně způsobilé v prevenci rizik v praxi

Pondělí, 14. 4. 2014, 13:00 – 16:30                           Mgr. Jaroslav Brácha

Školení a školitelé v oblasti BOZP

Standardy odborných předpokladů pro výkon práce. Oprávnění a povinnosti při nabývání a obnovování kvalifikace svěřené právními a ostatními předpisy. Cestou od striktních zásad k liberálnímu pojetí způsobilosti. Profesní profily osob provádějících školení. Rozmanitost i absence dokladů k prokázání kompetentnosti.

 

 

Úterý, 15. 4. 2014, 8:00 – 12:00                                 Mgr. Jaroslav Brácha

Pozitiva i zápory v nabídkách služeb v oblasti BOZP

Čas k procházce po webových stránkách zvoucích k poskytnutí služeb v BOZP. Nabídky překvapivé nejen rozmanitostí služeb, ale v některých případech i poněkud „svérázným“ projevem příslušníků povolání hlásících se k odbornému výkonu (ve smyslu nového občanského zákoníku). Pozor na možné škody způsobené neúplnou nebo nesprávnou informací! …

 

Úterý, 15. 4. 2014, 13:00 – 16:30                               JUDr. Petr Valdhans

K některým aspektům nové úpravy soukromého práva

Nový občanský zákoník – vybrané změny a zásady, vztah k zákoníku práce a jeho základním zásadám.  Náhrada škody dle občanského zákoníku a zákoníku práce. Náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení.  Povinnost nahradit škodu: škoda způsobená informací nebo radou. Součinnost odborně způsobilých osob s OIP a SÚIP.

 

Středa, 16. 4. 2014, 8:00 – 16:30                                Zbyněk Moravec            

Odškodňování pracovních úrazů a úrazové pojištění                   

Pojmem pracovního úrazu a nemoci z povolání

Odpovědnost za škodu z pracovního úrazu a nemoci z povolání

Druhy a rozsah náhrad

Postupy po novém Občanském zákoníku

Zákonné pojištění a jeho současný vývoj

               

 

Čtvrtek,  17. 4. 2014, 8:00 – 16:30                              Karel Novotný

Pravidelné kontroly strojů a zařízení

Dle §4 odst. 2 nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a kap. I, čl. 5 Směrnice č. 2009/104/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci, hodnocení rizik u starších strojů, dokumentace, místní provozní bezpečnostní předpisy

 

Pátek, 18. 4. 2014, 8:00 – 12:00                                 Jan Šperling               

Kurz první pomoci                                                    

Zásady první pomoci
Problematika poskytování první pomoci
Rozdělení úrazů
Šok, bezvědomí, resuscitace
Krvácení, zlomeniny, úrazy
Praktický nácvik

Další termíny kurzu

Lektoři
 • Mgr. Jaroslav Brácha
 • ROVS s.r.o.
 • Karel  Novotný
 • Autor publikace Lexikon BOZP
 • Zbyněk  Moravec
 • člen Rady vlády pro BOZP
  člen výboru pro sociální a zdravotní problematiku při Radě vlády pro BOZP
  člen komise pro stanovování expozičních limitů chemických látek,
  člen pracovní skupiny pro aktualizaci seznamu nemocí z povolání při Radě vlády pro BOZP,
  člen expertní skupiny BOZP při ČMKOS
 • JUDr. Petr Valdhans
 • Jan Šperling
Manažerka kurzu
 • Nikola Pancnerová
 • nikola.pancnerova@rovs.cz
 • 724 211 575
 • pracoviště: Brno
 • Maničky 163/7
 • 616 00 Brno - Žabovřesky
 • Nikola Pancnerová