K personalizaci obsahu a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používaním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace

Kurz - FÓRUM BOZP

 • 4.10.2018
 • Ostrava (v.s. 21841 - kurz již proběhl)
Lektoři: Ing. Lukáš Petik, Robert Křepinský
   
Místo konání: Pobočka ROVS s.r.o. Ostrava, Seminární centrum Akademie Ostrava (ZFP group a.s.)
Hrušovská 16, 702 00 Ostrava - Přívoz Mapa ZDE
Informace o dopravě

Spojení MHD

Trolejbusová zastávka: Vozovna trolejbusů

Z Hlavního vlakového nádraží - do Vozovny trolejbusů

trolejbus č. 101; odjezdy: 7:09, 7:19, 7:29, 7:39...
trolejbus č. 102; odjezdy: 7:06, 7:16, 7:26, 8:36...
trolejbus č. 106; odjezdy: 7:04, 7:14, 7:24, 7:34...

doba jízdy: 5 min.

Z Ústředního autobusového nádraží - do Vozovny trolejbusů
přestup, 5 min. podchodem na trolejbusovou zastávku Náměstí Republiky
trolejbus č. 103; odjezdy: 7:03, 7:23, 7:43... interval co 20 min.

doba jízdy: 11 min.

Registrace: od 8:30 do 9:00 hod.
Časový rozvrh: začátek v 9:00 hod., předpokládané ukončení v 15:00 hod.
Cena kurzu: 2149 Kč (+21% DPH), na kurz se již nelze přihlásit, protože již proběhl
(Cena zahrnuje náklady na organizační zabezpečení semináře a občerstvení).

Cena včetně 21% DPH je 2.600 Kč.

 

Účastníci 23. ročníku Semináře BOZP 2018 (konal se v lednu a únoru 2018 v 10-ti krajských městech) obdrželi 50% slevový kupón.
Po jeho předložení je cena semináře poloviční - tedy 1.300 Kč včetně DPH.

Informace o kurzu

PROGRAM:

Robert Křepinský
1. Novinky v oblasti BOZP a výhled do dalšího období
2. Pracovnělékařské služby z pohledu zaměstnavatele ve světle významně novelizované právní úpravy v roce 2017

- Právní úprava pracovnělékařských služeb – vývoj právní úpravy a důvody k vydání zákona č. 202/2017 Sb. a
vyhlášky č. 436/2017 Sb.
- Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 373/2011 Sb., o specifi ckých zdravotních službách, ve znění zákona č. 202/2017 Sb.
- Pracovnělékařské služby a oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- Volba poskytovatele, oprávnění, účel, náplň a úkoly PLS
- Povinnosti zaměstnavatele, zaměstnance a poskytovatele PLS
- Úhrada nákladů spojených se zajišťováním PLS
- Pracovnělékařské prohlídky – druhy, četnost, obsah vyšetření – vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských
službách a některých druzích posudkové péče, ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb.
- Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky, lékařský posudek – náležitosti, přezkoumávání, právní účinky, platnost
posudku, přezkoumávání lékařského posudku

Ing. Lukáš Petik
1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích (dále jen „OOP“), které zrušuje nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanovovaly technické požadavky na osobní ochranné prostředky.
- změny v prohlášení o shodě a jeho přístupnosti koncovému uživateli
- změny pro uživatele a poskytovatele OOP
- nové klasifi kace OOP do kategorií
- informační povinností výrobce v návodu k použití - povinné údaje a informace
2. Osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu z výšky (dále jen „OOPP“) a jejich použití ve zvedacích montážních plošinách (dále jen „MEWP“)
- legislativní východiska BOZP
- varianty použití v praxi
- pracovní úrazovost v MEWP
3. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu České republiky 9 As/163/2016 - 23
- rekonstrukce železničního uzlu a betonářské práce pod trakcí se smrtelným pracovním úrazem
- výklad NSS ČR: rozdíl mezi technologickým a bezpečnostním pokynem zaměstnavatele
- co vše je důležitou informací o BOZP pro zaměstnance
4. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu České republiky 6 As 110/2017 - 25
- úraz s trvalými následky při obsluze lisu
- výklad zákona č. 309/2006 Sb., a NV č. 378/2001 Sb., rozdíl mezi ochranným zařízením, zábranou a organizačním
opatřením při zajišťování BOZP zaměstnanců obsluhujících strojního zařízení

 

Účastníci obdrží OSVĚDČENÍ o absolvování semináře.

Lektoři
 • Ing. Lukáš Petik
 • Lektor a konzultant pro oblast BOZP
  Odborný pracovník ROVS s.r.o.
 • Robert Křepinský
  • člen Rady vlády pro BOZP - poradního orgánu vlády ČR
  • předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády ČR pro BOZP
  • předseda Pracovní skupiny pro stanovení expozičních limitů v pracovním prostředí při Radě vlády pro BOZP
  • člen Pracovního týmu pro bezpečnost práce Rady hospodářské a sociální dohody České republiky
  • svazový inspektor bezpečnosti práce - specialista - metodik
  • poradce České rozhlasu pro oblast BOZP
  • člen týmu expertů pro oblast BOZP při ČMKOS
Manažerka kurzu
 • Eva Knorová
 • eva.knorova@rovs.cz
 • 725 777 965
 • pracoviště: Rožnov p./R.
 • Dolní Paseky 1618
 • 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
 • Eva Knorová