Kurz - Aplikace právních předpisů při výkonu činnosti Manažera BOZP

Lektoři
 • Mgr. Jaroslav Brácha
 • ROVS s.r.o.
Manažerka kurzu
 • Nikola Pancnerová
 • nikola.pancnerova@rovs.cz
 • tel.: 724 211 575
 • pracoviště: Brno
 • Maničky 163/7
 • 616 00 Brno - Žabovřesky
 • Nikola Pancnerová
 • 15.5.2018
 • Brno (v.s. 51852)
Lektoři: Mgr. Jaroslav Brácha
Místo konání: Pobočka ROVS s.r.o. Brno, Maničky 163/7, 616 00 Brno - Žabovřesky Mapa ZDE
Registrace: od 8:30 do 9:00 hod.
Časový rozvrh: začátek v 9:00 hod., předpokládané ukončení v 15:00 hod. 
Ubytování: individuální
 
Stravování: individuální
Věrnostní prog: 1 bod, více ZDE
   
Cena kurzu: 1818 Kč (+21% DPH), přihláška ZDE
 
   

Informace o kurzu

Základní téma prostupující seminářem se odráží od kvalifikačního standardu, který pro profesní kvalifikaci „Manažer BOZP“ specifikuje státem garantovaný systém s názvem Národní soustava kvalifikací. Soustředí se na aplikaci právních (též ostatních) předpisů v oblasti BOZP, včetně Národní politiky BOZP při výkonu zmíněné profese. Věnuje se důležitým zdrojům zajišťování BOZP v pracovněprávních vztazích a při činnostech a poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, s důrazem na právní povinnost generální prevence. Vybírá významné nástroje řízení zaměstnanců ve spojitosti s organizátorskou, řídící a kontrolní činností vedoucích zaměstnanců. Upozorňuje na problémová místa právní úpravy BOZP, včetně předpisů pro bezpečný provoz a používání strojů a technických zařízení

 

OBSAH:

 

 • Evropské právo se zaměřením na BOZP.
 • Rámcová směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 89/391/EEC o zavádění opatření pro zlepšení BOZP.
 • Dílčí evropské směrnice BOZP a jejich aplikace v české legislativě.
 • Vazby mezi jednotlivými druhy právních předpisů a technických norem v legislativě ČR.
 • Národní politika BOZP v ČR.
 • Národní akční program BOZP na léta 2017 a 2018.
 • Strategické cíle a nástroje realizace.
 • Rada vlády BOZP (působnost Rady a stálé výbory Rady).

 

 

 

 

 

 

Účastník semináře obdrží OSVĚDČENÍ o absolvování semináře.

Další termíny kurzu

Přihláška na kurz

Odeslat
Pole označená * musí být vyplněna.
Fakturační adresa
Firma: *
Titul, jméno a přijmení: *
Ulice a čp: *
Obec: *
PSČ: *
IČO:
DIČ:
Expediční adresa
  je stejná jako fakturační adresa
Firma: *
Titul, jméno a přijmení: *
Ulice a čp: *
obec: *
PSČ: *
Údaje o účastníkovi
Titul, jméno a příjmení: *
Telefon: *
Email: *
Funkce:
Ostatní údaje
Provedení platby: ve prospěch účtu 94-2607170267/0100 v celkové výši kč (+21% DPH)
z účtu (číslo Vašeho účtu) před konáním akce.
  žádám o fakturu předem na e-mail *
Poznámka:
  * souhlasím se všeobecnými obchodními podmínkami (ke stažení ZDE)
  * prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s uvedenými předsmluvními
informacemi a že jsem jim porozuměl(a) (ke stažení ZDE)