K personalizaci obsahu a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používaním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace

Kurz - Postupy a opatření v BOZP na staveništi - uspořádání staveniště, bourací práce, zemní práce

 • 13.5 - 14.5.2020
 • On-line (v.s. 72054 - kurz již proběhl)
 
Lektoři: Ing. Lukáš Petik
   
Cena kurzu: 1500 Kč (+21% DPH), na kurz se již nelze přihlásit, protože již proběhl
daňový doklad obdržíte na email

Informace o kurzu

Seminář je určen především pro koordinátory BOZP na staveništích, projektanty, vedoucí pracovníky stavebních společností a stavbyvedoucí pro účely obsahu a zpracování Plánu BOZP a také pro účely zpracování pracovních a technologických postupů na staveništi v rámci průběžného vzdělávání.

Způsob konání

Kombinace on-line vzdělávání prostřednictvím video přednášek a živého vysílání s lektorem

Časový rozvrh

Začátek samostudia video přednáškami první den od 9:00 hod., živé vysílání s lektorem druhý den od 9:00 hod.

Informace o kurzu

Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných právních předpisů pro účely zpracování Plánu BOZP a zároveň pro účely zpracování pracovních a technologických postupů stavebních a montážních prací zaměřených na:

 • uspořádání staveniště a jeho zajištění proti vstupu nepovolaných osob, včetně liniových staveb
 • bourací práce (požadavky na technologický postup dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších přepisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích)
 • zemní práce (pažení, svahování) a provoz stavebních strojů (požadavky ČSN 73 6133: 2010 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, ČSN 73 3050: 2018 – Zemní práce při výstavbě potrubí, podmínky provádění prací v ochranných pásmech)
Lektoři
 • Ing. Lukáš Petik
 • Lektor a konzultant pro oblast BOZP
  Odborný pracovník ROVS s.r.o.
Manažerka kurzu
 • Vladimíra Mackurová
 • vladka.mackurova@rovs.cz
 • 724 902 428
 • Vladimíra Mackurová