E-shop - Zápisník bezpečnosti práce a požární ochrany

(Kvalifikační záznamy bezpečnosti práce a požární ochrany)

Aktualizace k 1/2007. Obsahuje výkladovou a tiskopisovou část - nahrazuje zápisník BP a PO. (Doporučený vzor).
Formát A5 - EKO papír.