Aktualita - Výsledky zkoušek OOZ PRE v Českých Budějovicích dne 6.9. 2012

7.9.2012

Dne 6.9.2012 se v Českých Budějovicích konaly zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik, které úspěšně absolvovalo 10 uchazečů.