Aktualita - Výsledky zkoušek OOZ PRE v Českých Budějovicích dne 11.10. 2012

12.10.2012

Dne 11.10.2012 se v Českých Budějovicích konaly zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik, které úspěšně absolvovalo 8 uchazečů.