Aktualita - Výsledky zkoušek OOZ PRE v Brně ve dnech 6.9. a 7.9.2012

7.9.2012

Ve dnech 6.9. a 7.9.2012 se v Brně konaly zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik, které úspěšně absolvovalo 12 uchazečů.