Aktualita - Výsledky zkoušek OOZ PRE v Brně ve dnech 18. a 19.10.2012

22.10.2012

Ve dnech 18. a 19. 10. 2012 se v Brně konaly zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik, které úspěšně absolvovalo 19 uchazečů.