Aktualita - Výsledek zkoušky z OZ KOO, Plzeň - 21.9.2012

24.9.2012

Dne 21.9.2012 se v Plzni konaly zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, které úspěšně absolvovali 3 uchazeči.