Aktualita - Výsledek zkoušky z OZ KOO, Brno - 7.12.2012

10.12.2012

Dne 7.12.2012 se v Brně konaly zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, které úspěšně absolvovalo 5 uchazečů.