Aktualita - Výsledek zkoušky z OZ KOO, Brno - 24.8.2012

24.8.2012

Dne 24.8.2012 se v Brně konaly zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, které úspěšně absolvovalo 7 uchazečů.