Tato webová stránka používá cookies

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.

Software - SIB-LEX ® - Systém Informací BOZP - Lexikon

Informace o programu

Program je členěn takto

 • Legislativa - vyhlášky, zákony, nařízení vlády z oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany životního prostředí, pojištění atd. Plná znění předpisů v aktuálním znění. Rovněž obsahuje plná znění směrnic Rady evropských společenství.
 • Normy - přehled platných českých technických norem z oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany - název normy, datum vydání, účinnost, změny a anotace normy.
 • BOZP - dokumenty obsahují základní požadavky např. na autoopravárenství, dopravu, chemické látky, lesnictví, stavebnictví, stroje a zařízení, školství, zdravotnictví, jednotlivé druhy technických zařízení, zemědělství atd. Obsahuje vzory organizačních směrnic např. pro poskytování OOPP, evidenci pracovních úrazů apod.
 • Požární ochrana - požadavky na vedení dokumentace PO, vzory požárních řádů, vzorové osnovy školení a odborné přípravy PO, apod.
 • Tiskopisy - vzory tiskopisů používaných v oblasti BOZP a PO.
 • Bezpečnostní značky - grafické znázornění bezpečnostních značek - výstražných, zákazových, příkazových, informativních, požárních apod.
 • Řízení rizik - popis metod hodnocení rizik, kontrolní seznamy - check listy, informace k procesu řízení rizik. 
 • Slovník - poskytne důležité informace pro odborně způsobilé osoby v prevenci rizik, kterým může být nápomocen ve sjednocování správné terminologie a definicí v oblasti BOZP.
 • Přehled předpisů - přehled platných právních předpisů a technických norem pro jednotlivé oblasti BOZP (doprava, zdravotnictví, školství, technická zařízení, chemické látky atd.).

Program je určen pro

Bezpečnostní techniky, techniky požární ochrany, odborně způsobilé osoby v oboru PO, vedoucí zaměstnance a všechny osoby zabývající se agendou BOZP a PO a prevencí rizik. Obsahuje veškeré potřebné informace k řízení oblasti BOZP a PO ve firmě.

Program umožňuje

 • Mít komplexní informace BOZP a PO na jednom místě.
 • Fulltextové vyhledávání.
 • Kopírování jednotlivých dokumentů do uživatelské databáze a jejich úpravu pro použití v konkrétní firmě.
 • Pomoc při orientaci ve složité problematice prevence rizik.
 • Sledování změn v legislativě a českých technických normách.
 • Program je pravidelně čtvrtletně aktualizován. V rámci aktualizace jsou prováděny změny jednotlivých předpisů a postupně jsou doplňovány další předpisy, vzory, dokumenty. Do aktualizací budou zahrnovány náměty a připomínky uživatelů. V případě problémů je uživatelům k dispozici "hot line".

Aktualizace a rozšíření programu

 • probíhají čtvrtletně
 • Aktualizace je možno stahovat ze stránek: https://www.siblex.cz
 • již proběhla:
  • 1. Aktualizace (září 2004) - BONUS Test PO v ceně 1 190,- Kč
  • 2. Aktualizace (prosinec 2004) - BONUS videopořad první pomoc v ceně 549,- Kč
  • 3. Aktualizace (březen 2005) - BONUS Program časopis BOZP ročníky 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 v ceně 595,- Kč Program časopis PO ročníky 2002, 2003, 2004 v ceně 595,- Kč
  • 4. Aktualizace (červen 2005) - BONUS Lhůtník v ceně 10 115,- Kč
  • 5. Aktualizace (září 2005) - BONUS Tester První pomoc a doprava (v hodnotě 1 190,- Kč)
  • 6. Aktualizace (prosinec 2005) - BONUS Prezentace Vstupní (periodické) školení BOZP a PO (v hodnotě 1 190,- Kč)
  • 7. aktualizace (březen 2006) - BONUS (Program časopis BOZP ročníky 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 v ceně 595,- Kč Program časopis PO ročníky 2002, 2003, 2004, 2005 v ceně 595,- Kč)
  • 8. Aktualizace (červen 2006) - BONUS Tester Zákoník práce (v hodnotě 1 190,- Kč)
  • 9. Aktualizace (září 2006) - BONUS Publikace Ing. Miloslava Kočího Pracovní úrazy - věc veřejná v elektronické podobě (v hodnotě 595,- Kč)
  • 10. Aktualizace (Prosinec 2006) - BONUS Program Úraz, elektronická evidence pracovních úrazů (v hodnotě 2 380,- Kč)
  • 11. aktualizace (Březen 2007) - BONUS CD "Časopisy poradce PO a Poradce BOZP" v elektronické podobě (celkem více než 2 500 stran otázek a odpovědí) (v hodnotě 1 190,- Kč)
  • 12. aktualizace (Červen 2007) - BONUS Publikace Břetislava Kroupy - Metodika k provádění prevence a hodnocení pracovních rizik s přihlédnutím k Návodu pro hodnocení rizik při práci, který vychází ze směrnice /89/391/EEC/ v elektronické podobě (v hodnotě 595,- Kč)
  • 13. aktualizace (Září 2007) - BONUS Tester Zákoník práce (v hodnotě 1 190,- Kč)
  • 14. aktualizace (Prosinec 2007) - BONUS DVD Co je to hluk? Ochrana sluchu (v hodnotě 549,- Kč)
  • 15. aktualizace (Březen 2008) - BONUS CD "Časopisy poradce PO a Poradce BOZP" v elektronické podobě (celkem více než 2 700 stran otázek a odpovědí) (v hodnotě 1 190,- Kč)
  • 16. aktualizace (Červen 2008) - BONUS CD "Škodliviny v pracovním prostředí - 1. díl" v elektronické podobě (publikace Hluk, Vibrace, Prach, Neionizující záření, Karcinogeny a mutageny, Poškození kůže) (v hodnotě 952,- Kč)
  • 17. aktualizace (Září 2008) - BONUS CD "Škodliviny v pracovním prostředí - 2. díl" v elektronické podobě (publikace Pracovní polohy, Zraková zátěž, Fyzická zátěž, Psychická zátěž, Snížený a zvýšený barometrický tlak, Mikroklimatické podmínky, Biologičtí činitelé) (v hodnotě 952,- Kč)
  • 18. aktualizace (Prosinec 2008) - BONUS DVD "Jak poskytnout první pomoc - 2. díl" (v hodnotě 549,- Kč)
  • 19. aktualizace (Březen 2009) - BONUS CD "Časopisy poradce PO a Poradce BOZP" v elektronické podobě (celkem více než 2 700 stran otázek a odpovědí) (v hodnotě 1 190,- Kč)
  • 20. aktualizace (Červen 2009) - BONUS DVD "Bezpečná práce s kompresory" (v hodnotě 549,- Kč)
  • 21. aktualizace (Září 2009) - BONUS "Stolní kalendář ROVS – Rožnovského vzdělávacího servisu s. r. o. na rok 2010"
  • 22. aktualizace (Prosinec 2009) - BONUS "DVD Napo - Bezpečně na staveništi"
  • 23. aktualizace (Březen 2010) - BONUS CD "Časopisy poradce PO a Poradce BOZP" v elektronické podobě (celkem více než 3 500 stran otázek a odpovědí) (v hodnotě 1 190,- Kč)
  • 24. aktualizace (Červen 2010) - BONUS "DVD Napo - Posviťme si na břemena"
  • 25. aktualizace (Září 2010) - BONUS "DVD Napo - Stop hluku!"
  • 26. aktualizace (Prosinec 2010) - BONUS "CD Prezentace Školení zaměstnanců úklidu"
  • 27. aktualizace (Březen 2011) - BONUS "DVD NAPO - Bezpečně v údržbě"
  • 28. aktualizace (Červen 2011) - BONUS "CD Časopisy poradce PO a Poradce BOZP" v elektronické podobě (celkem více než 3 950 stran otázek a odpovědí) (v hodnotě 1 200,- Kč)
  • 29. aktualizace (Září 2011) - BONUS "Stolní kalendář na rok 2012"
  • 30. aktualizace (Prosinec 2011) - BONUS "DVD NAPO - Bezpečnost v pohybu"
  • 31. aktualizace (Březen 2012) - BONUS "CD: Časopisy poradce PO a Poradce BOZP" v elektronické podobě (celkem více než 4 360 stran otázek a odpovědí) (v hodnotě 1 200,- Kč)
  • 32. aktualizace (Červen 2012) - BONUS "DVD Vstupní školení - Provoz"
  • 33. aktualizace (Září 2012) - BONUS "Stolní kalendář pro rok 2013"
  • 34. aktualizace (Prosinec 2012) - BONUS "DVD - Napo v rizikových situacích"
  • 35. aktualizace (Březen 2013) - BONUS "CD: Časopisy poradce PO a Poradce BOZP" v elektronické podobě (celkem více než 4 700 stran otázek a odpovědí) (v hodnotě 1 200,- Kč)
  • 36. aktualizace (Červen 2013) - BONUS "CD: Pracovnělékařské služby a prohlídky"
  • 37. aktualizace (Září 2013) - BONUS "Stolní kalendář pro rok 2014"
  • 38. aktualizace (Prosinec 2013) - BONUS "CD Bezpečnost práce ve výškách a nad volnou hloubkou"
  • 39. aktualizace (Březen 2014) - BONUS "CD PŘÍKLADY SPRÁVNÉ PRAXE – Činnosti koordinátora,BOZP na staveništi, Plán BOZP (účelová neperiodická publikace MPSV – 2013)"
  • 40. aktualizace (Červen 2014) - BONUS "CD Časopis Poradce BOZP a časopis Poradce PO v elektronické podobě."
  • 41. aktualizace (Září 2014) - BONUS "Stolní kalendář pro rok 2015"
  • 42. aktualizace (Prosinec 2014) - BONUS "CD Bezpečnost práce ve stavebnictví (publikace MPSV)"
  • 43. aktualizace (Březen 2015) - BONUS "CD: Časopisy poradce PO a Poradce BOZP" v elektronické podobě (celkem 5 587 stran otázek a odpovědí) (v hodnotě 1 200 Kč)
  • 44. aktualizace (Červen 2015) - BONUS "DVD: Bezpečné chování zaměstnanců ve stavebních činnostech se závažnou povahou rizika" (v hodnotě 500 Kč)
  • 45. aktualizace (Září 2015) - BONUS "CD: Publikace Bezpečně na elektrozařízeních" (v hodnotě 500 Kč)
  • 46. aktualizace (Prosinec 2015) - BONUS "DVD – Bezpečná práce – Stavební výtahy"
  • 47. aktualizace (Březen 2016) - BONUS "DVD - NAPO Společně bezpečně"
  • 48. aktualizace (Červen 2016) - BONUS "CD - Novinky v právní úpravě v roce 2016"
  • 49. aktualizace (Září 2016) - BONUS "Stolní kalendář pro rok 2017"
  • 50. aktualizace (Prosinec 2016) - BONUS "CD: Časopisy poradce PO a Poradce BOZP" v elektronické podobě (celkem 5 726 stran otázek a odpovědí) (v hodnotě 1 200 Kč)
  • 51. aktualizace (Březen 2017) - BONUS "CD: Pracovnělékařské služby"
  • 52. aktualizace (Červen 2017) - BONUS "CD: Časopisy poradce PO a Poradce BOZP" v elektronické podobě (celkem 5 838 stran otázek a odpovědí) (v hodnotě 1 200 Kč)
  • 53. aktualizace (Září 2017) - BONUS "Stolní kalendář pro rok 2018"
  • 54. aktualizace (Prosinec 2017) - BONUS "DVD - NAPO Back to a healthy future"
  • 55. aktualizace (Březen 2018) - BONUS "CD – Pracovnělékařské služby"
  • 56. aktualizace (Červen 2018) - BONUS "CD: Časopisy poradce PO (ročníky 2002-2017) a Poradce BOZP (ročníky 2000-2017) v elektronické podobě (v hodnotě 1 200 Kč)"
  • 57. aktualizace (Září 2018) - BONUS "ROVSácký diářek 2019"
  • 58. aktualizace (Prosinec 2018) - BONUS "CD Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí"
  • 59. aktualizace (Březen 2019) - BONUS "CD: Časopisy poradce PO (ročníky 2002-2018) a Poradce BOZP (ročníky 2000-2018) v elektronické podobě (v hodnotě 1 200 Kč)"
  • 60. aktualizace (Červen 2019) - BONUS "CD: Pracovní postupy a zásady bezpečné práce při lesnických činnostech u podniku Lesy České republiky, s. p. CD je distribuováno se souhlasem vlastníka – Lesy ČR, s. p."
  • 61. aktualizace (Září 2019) - BONUS "ROVSácký diářek 2020"
  • od 62. aktualizace (prosinec 2019) si uživatelé stahují aktualizace přes internet, čili již bez bonusů
  • 63. aktualizace (březen 2020)
  • 64. aktualizace (červen 2020)
  • 65. aktualizace (září 2020)
  • 66. aktualizace (prosinec 2020)
  • 67. aktualizace (březen 2021)
  • 68. aktualizace (červen 2021)
  • 69. aktualizace (září 2021)
  • 70. aktualizace (prosinec 2021)
  • 71. aktualizace (březen 2022)
  • 72. aktualizace (červen 2022)
  • 73. aktualizace (září 2022)
  • 74. aktualizace (prosinec 2022)
  • 75. aktualizace (březen 2023)
  • 76. aktualizace (červen 2023)
  • 77. aktualizace (Září 2023)
  • 78. aktualizace (Prosinec 2023)
  • 79. aktualizace (Březen 2024)
 • po zakoupení programu, obdrží uživatel jednu nejbližší Aktualizaci ZDARMA.
 • cena roční Aktualizace je 5.600 Kč včetně DPH
 • Pro vyzkoušení máte možnost zažádat o zaslání demoverze programu.
 • Na aktualizaci a tvorbě tohoto programu se podílí široký tým odborníků - specialistů pro jednotlivé oblasti.

Požadavky na počítač

 • Program je určen pro operační systém Windows 7 a novější a pro instalaci vyžaduje 5GB volného místa na pevném disku počítače.

Sleva 50% na software

Na tento software lze získat slevu 50%. Jak získám slevu 50%?

Varianty programu k zakoupení

 • DEMOVERZE software SIB-LEX® - Systém Informací BOZP - Lexikon
  Cena: 0 Kč
 • SIB-LEX® - Systém Informací BOZP - Lexikon - Aktualizace 4x ročně
  Cena: 5600 Kč
 • SIB-LEX® - Systém Informací BOZP - Lexikon - Sleva 50%
  Cena: 4800 Kč
 • SIB-LEX® - Systém Informací BOZP - Lexikon
  Cena: 9600 Kč

Aktualizace programu

1.3.2017

Oprava aktualizace č.51 - březen 2017 (v.1.0.35.0)NOVÉ

Stažení souboru

Tato oprava odstraňuje chybové hlášení "Error 217 at 0041FD72" které se na některých počítačích může objevit po spuštění programu SIB-LEX.


Obsah programu

 • BOZP (931)
  • Ukrajina (10)
   • Práce ve výškách
   • Přenosné žebříky
   • Povinnosti zaměstnanců
   • Zemní práce
   • Osnova školení a prezenční listina
   • El. zařízení pro osoby bez elektrotechnické kvalifikace
   • Rizika na stavbách
   • Bourací práce
   • Nebezpečné látky
   • OOPP
  • KORONAVIRUS (15)
   • Nakládání s odpady v době pandemie
   • Informace o ochraně dýchadel
   • Průvodce základy regulace obličejových masek
   • Jak se mohu nakazit?
   • Bezpečné pracovní prostředí v době koronaviru
   • MZD a uznávání Covid-19 za nemoc z povolání
   • Koronavirus na povrchu
   • Bezpečné sundávání rukavic
   • Bezpečné sundávání roušky
   • Deset základních zásad
   • Rizika - domovy pro seniory
   • Informace pro zaměstnavatele
   • Postup při mytí rukou
   • Postup pro dezinfekci rukou
   • Účinnost dezinfekčních přípravků
  • BOZP Obecně (11)
   • Národní příručka - Systém řízení BOZP
   • Systémy řízení BOZP
   • Systémy řízení bezpečnosti (ISO 45001:2018)
   • Účast zaměstnanců
   • Obtěžování při práci
   • Co je to watercooler
   • Alkohol a kouření (1)
    • Zápis_alkohol
   • Identifikace drog
   • Vybavení lékárničky
   • Noční práce
  • BOZP - zajišťování úkolů (13)
   • Obecně dle ZP (12)
    • Přehled hlavních úkolů BOZP
    • Přehled odpovědnosti, pověření k činnosti
    • VZOR_BP v organizaci
    • BP pro návštěvy a exkurze
    • Jiné osoby
    • Obecně dle ZP
    • Směrnice výchovy BOZP
    • Systém výchovy zaměstnanců k BOZ
    • Školení zaměstnanců
    • Povinnosti vedoucích zaměstnanců
    • Povinnosti zaměstnanců
    • Značky a signály
  • Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) (3)
   • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS (Text s významem pro EHP)
   • Směrnice OOPP_vzor_1
   • Směrnice OPPP_vzor_2
  • Pracovní úrazy (10)
   • Pracovní úrazy a nemoci z povolání
   • Zraněná část těla
   • Druh zranění
   • Zdroje pracovních úrazů
   • Příčiny pracovních úrazů
   • Šetření PÚ el. proudem
   • Šetření PÚ pádem osoby z výšky
   • Šetření PÚ pádem předmětu
   • Šetření PÚ zachycením, sražením
   • Statistika pracovní úrazovosti
  • Inspekce práce (45)
   • Státní úřad inspekce práce (21)
    • Státní úřad inspekce práce
    • Hlavní zásady bezpečné práce (19)
     • Administrativa
     • Doma
     • Elektrická zařízení
     • Lesnictví
     • Manipulace s materiálem
     • Nábytkářský průmysl
     • Obchod a veřejné stravování
     • Obrábění dřeva
     • Desatero bezpečné práce při obrábění dřeva
     • Obrábění kovů
     • Parní a horkovodní kotle
     • Plynová zařízení
     • Potravinářský průmysl
     • Řidiči a autoopraváři
     • Svařování
     • Tlakové nádoby stabilní
     • Tvářecí stroje
     • Zdvihací zařízení
     • Zemědělství
   • Oblastní inspektoráty práce (1)
    • Seznam OIP
   • Bezpečný podnik (1)
    • Příručka_Bezpečný podnik
   • Statistika pracovních úrazů (14)
    • Pracovní úrazovost v ČR v roce 2022
    • Pracovní úrazovost v ČR v roce 2021
    • Pracovní úrazovost v ČR v roce 2020
    • Pracovní úrazovost v ČR v roce 2019
    • Pracovní úrazovost v ČR v roce 2018
    • Pracovní úrazovost v ČR v roce 2017
    • Pracovní úrazovost v ČR v roce 2016
    • Pracovní úrazovost v ČR v roce 2015
    • Pracovní úrazovost v ČR v roce 2014
    • Pracovní úrazovost v ČR v roce 2013
    • Pracovní úrazovost v ČR v roce 2012
    • Pracovní úrazovost v ČR v roce 2011
    • Smrtelná pracovní úrazovost v roce 2011
    • Pracovní úrazovost v ČR v roce 2010
   • Program kontrolních akcí SÚIP (1)
    • Program kontrolních akcí na rok 2023
   • Roční souhrnné zprávy o výsledcích kontrol (1)
    • Roční souhrnné zprávy o výsledcích kontrol
  • Ochrana zdraví při práci (104)
   • Ochrana zdraví při práci
   • Základní pojmy
   • Státní zdravotní dozor
   • Zdravotní ústavy a státní zdravotní ústav v ochraně zdraví
   • Úřední laboratoř a národní referenční laboratoř
   • Pravomoci orgánů ochrany veřejného zdraví
   • Kontrola a správní řízení
   • Přestupky na úseku ochrany zdraví
   • Měření a vyšetření
   • Autorizace a akreditace
   • Hodnocení zdravotních rizik
   • Kategorizace prací (31)
    • Rizikové práce
    • Žádost o zařazení práce do kategorie a evidence rizikových prací
    • Oznámení o zařazení práce do 2. kategorie
    • Způsob určení jednotlivých faktorů
    • Prach (1)
     • Seznamy prachů a jejich přípustné expoziční limity
    • Chemické látky a směsi (8)
     • Chemické látky - azbest
     • Chemické látky a směsi - olovo
     • Chemické látky a směsi klasifikované jako karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci
     • Chemické látky-limity
     • Chemické látky- H věty
     • Chemické látky - P věty
     • Chemické látky- R věty
     • Chemické látky - S věty
    • Hluk
    • Vibrace
    • Neionizující záření (1)
     • Neionizující záření - limity
    • Fyzická zátěž
    • Pracovní poloha (1)
     • Pracovní poloha - hodnocení
    • Zátěž teplem (1)
     • Zátěž teplem - přestávky
    • Zátěž chladem
    • Psychická zátěž
    • Zraková zátěž
    • Práce s biologickými činiteli (1)
     • Biologičtí činitelé - seznamy
    • Práce ve zvýšeném tlaku vzduchu
    • Ionizující záření
   • Kontrolovaná pásma
   • Agentura práce
   • Činnosti epidemiologicky závažné (2)
    • Stravovací služby
    • HACCP - osnova
   • Ubytovací služby
   • Ochranné nápoje
   • Nemoci z povolání (1)
    • Seznam nemocí z povolání
   • Pracoviště a pracovní prostředí (12)
    • Mikroklimatické podmínky
    • Osvětlení pracoviště
    • Prostorové požadavky
    • Práce se zobrazovacími jednotkami
    • Prostor určený pro práci s biologickými činiteli
    • Zásobování vodou
    • Sanitární zařízení
    • Pomocná zařízení
    • Malování a úklid
    • Pracoviště zdravotnického a veterinárního zařízení
    • Laboratoře (i zvířata) a průmyslové procesy
    • Pravidla pro nakládání s NCHLaS
   • Provozní řády (12)
    • Ambulance
    • Zdravotnická zařízení a sociální ústavy
    • Stomatologická zařízení
    • Zařízení sociálních služeb
    • Školy mateřské
    • Školy základní
    • Školy střední
    • Školská výchovná a ubytovací zařízení
    • Holičství, kadeřnictví, kosmetika, pedikúra
    • Rekondiční centra a solária
    • Ubytovací služby
    • Pitná voda
   • Pracovnělékařské služby (25)
    • Pracovnělékařské služby - povinnosti poskytovatele
    • Pracovně lékařské služby - jiné druhy
    • Pracovnělékařské prohlídky - žádost a posudek
    • Pracovnělékařské prohlídky - rozdělení
    • Pracovně lékařské prohlídky - vstupní
    • Dopravně psychologické vyšetření
    • VZOR - PLP - FO - FO
    • VZOR - PLP - FO - PO
    • VZOR - PLP - OSSKO - FO
    • VZOR - PLP - OSSKO - PO
    • VZOR - PLP - PO - FO
    • VZOR - PLP - PO - PO
    • VZOR- PLPk1 - FO - FO
    • VZOR- PLPk1 - FO - PO
    • VZOR- PLPk1 - OSSKO - FO
    • VZOR- PLPk1 - OSSKO - PO
    • VZOR- PLPk1 - PO - FO
    • VZOR- PLPk1 - PO - PO
    • VZOR- PLP - výstup - FO
    • VZOR- PLP - výstup - OSSKO
    • VZOR- PLP - výstup - PO
    • VZOR - PLP - dopravní psycho
    • VZOR- řidič - prohlášení osoby
    • VZOR- řidič - posudek
    • VZOR- řidič - pásy
  • Chemické látky a směsi (11)
   • Nakládání s chemickými látkami a směsmi (6)
    • Úvod
    • Právní předpisy
    • Klasifikace a rozdělení
    • První předlékařská pomoc
    • Biocidy
    • Diisokyanáty
   • Praktická část (3)
    • Praktické ukázky
    • Kategorizace chemických látek
    • Skladování a prodej chemických látek
  • Prostory a objekty (4)
   • Pracovní prostory
   • Potrubí
   • Komíny
   • Kontrolní seznam dle NV č. 101/2005 Sb.
  • Pracoviště (33)
   • Homeworking (7)
    • Metodika řízení práce prováděné formou home office
    • Homeworking_1
    • Homeworking_2
    • Práce z domova a BOZP
    • Kontrolní list pro hodnocení domácího pracoviště
    • Ověření vhodnosti nastavení BOZP u zaměstnance pracujícího z domova
    • Pravidla pro vykonávání práce z domova
   • Jednání při přepadení (1)
    • Jednání při přepadení
   • Administrativní pracoviště (3)
    • Kanceláře
    • Bezpečnost v kancelářích
    • Práce s výpočetní technikou
   • Sklady a skladování (10)
    • Sklady a skladování
    • Regály
    • Sklad tlakových lahví
    • Skladování kovových tlakových nádob na plyny
    • Sklad technických plynů_rizika
    • VZOR_Sklad tlakových lahví_2
    • VZOR_Místní provozní řád skladu
    • VZOR_Místní řád skladu
    • VZOR_Místní řád skladu_2
    • VZOR_Místní řád skladu hypermarketu
   • Prostory s výbušným prachem (3)
    • Prostory s výbušným prachem
    • Nebezpečí výbuchu hořlavých prachů
    • Manuál k vyhl. č. 406/2004 Sb.
   • Práce s rozpouštědly (1)
    • Práce s rozpouštědly
   • Prodej ryb (1)
    • Prodej ryb
  • Vyhrazená technická zařízení (142)
   • Nové právní předpisy VTZ
   • Změny legislativy v oblasti bezpečného provozu VTZ
   • Zákon o vyhrazených technických zařízeních
   • Návrh změny legislativy VTZ
   • Vyhrazená technická zařízení
   • Tlaková zařízení (33)
    • Vyhrazená zařízení tlaková
    • Tlakové nádoby (4)
     • Značení tlakových nádob
     • Tlakové nádoby k dopravě plynů - Požadavky
     • Provoz TNS_expanzomat_foto
     • Vzor plánu revizí TNS
    • Nízkotlaké kotelny (2)
     • Nízkotlaké kotelny
     • Požadavky na provoz nízkotlakých kotelen
    • Tlakové lahve (3)
     • Doprava lahví s technickými plyny
     • Sklad lahví_foto
     • Značení tlakových lahví na přepravu plynů
    • Ostatní (3)
     • Otopné soustavy v budovách
     • Kompresory
     • OOPP_Revizní technik tlakových zařízení
    • CHECK LIST ANALYSIS (8)
     • Provoz potrubí s mediem vzduch
     • Ohřívač vody
     • Nízkotlaké kotelny
     • Parní a kapalinové kotle
     • Tlakové nádoby_Vzdušníky
     • Lahve k dopravě plynů
     • Provoz parního potrubí
     • Zařízení pro úpravu vody
    • TESTY (6)
     • Tlakové nádoby
     • Topiči nízkotlakých kotelen
     • Topiči nízkotlakých kotelen_2
     • Obsluha tlakových lahví k dopravě plynů
     • Test pro obsluhu NTK
     • Obsluha ohřívače vody
   • Zdvihací zařízení (78)
    • VZOR_Osoba odpovědná za provoz jeřábu
    • Vyhrazená zdvihací zařízení
    • Nové požadavky na MPBP
    • Nové požadavky na provoz stavebních výtahů
    • Nové požadavky na místní provozní předpisy
    • Zpřísněné požadavky na kvalifikaci pro opravy jeřábů a zdvihadel
    • Jeřáby (13)
     • Práce otočných jeřábů
     • Vázání břemene přes ostrou hranu
     • Změny v TN pro jeřáby
     • Kvalifikace jeřábníků a vazačů
     • Kontrolní činnost u jeřábů a zdvihadel
     • Zdravotní způsobilost u zdvihacích zařízení
     • Vliv novel předpisů na činnost KOO při provozu ZZ
     • Práce autojeřábu u VN
     • OOPP při provozu zdvihacích zařízení
     • Pracovní postupy pro nevyhrazená zdvihací zařízení
     • Zaměstnávání agenturních zaměstnanců v jeřábové dopravě
     • Základní požadavky_práce ve výškách
     • Nařízení vlády 176/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o technických požadavcích na strojní zařízení Sb.
    • Vázací lana (5)
     • Vazáky textilní
     • Vázací popruhy
     • Vazáky řetězové
     • Vazáky ocelové
     • Zachycení vazáků o břemeno
    • Výtahy (8)
     • Výtahy
     • Změny v povinnostech provozovatele výtahu
     • Zajištění protiváhy u starších výtahů
     • Pozor na stará zařízení
     • Novela ČSN 27 4002
     • Stavební výtahy vyrobené svépomocí
     • Zrušení ČSN ISO 12482-1 (27 0040
     • Eskalátory
    • Plošiny (4)
     • Pojízdné pracovní plošiny
     • Používání pohyblivých pracovních plošin
     • Změny v TN pro pohyblivé pracovní plošiny
     • Stavební elektrické vrátky
    • Regálové zakladače (1)
     • Regálové zakladače
    • ŠETŘENÉ PRACOVNÍ ÚRAZY (33)
     • Nepozornost při zavěšování břemene
     • SÚ při manipulaci s břemenem pomocí bagru
     • SÚ na jeřábové dráze
     • SÚ elektrikáře pádem z jeřábu
     • PÚ pádem břemene z vakuového manipulátoru
     • Další PÚ vymrštěným závěsným prostředkem
     • Závažný PÚ propad otvorem
     • PÚ Nebezpečné nakládání pražců
     • PÚ Pád montéra po zásahu zvedákem
     • Úrazy zhoupnutými břemeny
     • Další úraz zhoupnutým břemenem
     • Náraz mostového jeřábu do pohyblivé pracovní plošiny
     • Nekvalifikovaná obsluha jeřábu_agenturní zaměstnanec
     • Nekvalifikovaná obsluha jeřábu
     • Smrtelný pracovní úraz - výbuch acetylénu
     • Smrtelný PÚ v licí jámě
     • PÚ vazače při demontáži el. zařízení
     • PÚ údržbáře_Pád z mostového jeřábu
     • PÚ při vysypávání odlitků
     • PÚ při práci autojeřábu v blízkosti VN
     • PÚ na závěsné lávce
     • PÚ při nedodržení průjezdného profilu jeřábu
     • PÚ při pádu motoru z jeřábu
     • PÚ při vymrštění závěsu
     • PÚ na jeřábových drahách
     • PÚ vazačky
     • SÚ vazače na stavbě
     • PÚ náraz do lešení
     • PÚ převážením břemene při sesmeknutí závěsu
     • PÚ_Pád do výtahové šachty
     • PÚ další zhoupnutí břemene
     • PÚ náraz mostového jeřábu do pracovní plošiny
     • Přiražení zaměstnance břemenem
    • VZORY (1)
     • VZOR_Systém bezpečné práce skladu
   • Elektrická zařízení (20)
    • VZOR_Osoba odpovědná za el. zařízení
    • Vyhláška č. 123/2022 Sb.
    • Srovnávací tabulky - starý a nový předpis
    • Srovnání odborné způsobilosti v elektrotechnice
    • 01_Elektrická zařízení - pojmy, rizika
    • 02_Základní požadavky k zajištění bezpečnosti el. zařízení
    • 03_Ochranná opatření u el. zařízení
    • 04_Vyhrazená elektrická zařízení
    • 05_Provozovatel el. zařízení
    • 06_Prozatímní zařízení
    • 07_Zařízení ve zvláštních podmínkách
    • 08_Elektrická rozvodná zařízení nn
    • 09_Akumulátorové baterie a jejich nabíjení
    • 10_Revize elektrických zařízení
    • 11_Odborná způsobilost v elektrotechnice
    • 12_Obsluha a práce na el. zařízení
    • 13_Poskytování OOPP při činnosti na el. zařízení
    • 14_První pomoc při úrazu el. proudem
    • 15_Poučení při používání el. instalace laiky
    • Elektrické ohradníky
   • Plynová zařízení (2)
    • Vyhrazená technická zařízení plynová
    • Plynová zařízení - Zásady bezpečného provozu
  • Stroje a zařízení (137)
   • Nové stroje (10)
    • Technické požadavky na výrobky
    • Základní technické požadavky na strojní zařízení
    • Průvodní dokumentace
    • Označení CE
    • Základní nebezpečí u strojů
    • Fáze životního cyklu stroje
    • Informace pro používání, značení
    • Průvodní dokumentace
    • Přístupy ke strojním zařízením
    • Ochranný kryt, ochranné zařízení
   • Stroje a zařízení (111)
    • Opravy a údržba strojů
    • Kovoobráběcí stroje (26)
     • Obráběcí stroje na kovy_Rozdělení
     • Obráběcí stroje - Všeobecně
     • Zásady_Kovoobráběcí stroje
     • Soustruhy na kovy
     • Frézky na kovy
     • Vrtačky na kovy
     • Vyvrtávačky na kovy
     • Brusky na kovy (4)
      • Zásady_Brusky
      • Stolní a stojanové brusky
      • Brusky na broušení nástrojů
      • Leštičky
     • Hoblovky a obrážečky
     • Stroje na dělení kovového materiálu (4)
      • Kotoučové pily
      • Rozřezávací brusky
      • Pásové pily
      • Pily na kovy
     • Obrobková sklíčidla
     • Řezné kapaliny
     • Stavebnicové obráběcí stroje
     • Stroje elektroerozivní
     • Stroje na ozubení
     • Související předpisy
     • TESTY (1)
      • Test pro obsluhu
    • Dřevoobráběcí stroje (24)
     • Třídění mechanických technologií
     • Rozdělení a základní charakteristika
     • Nebezpečí
     • Provoz a obsluha strojů
     • Nástroje pro strojní obrábění dřeva
     • Kotoučové pily na dřevo
     • Zásady _Kotoučové pily
     • Rámové pily
     • Rámová pila RP - 50
     • Pásové pily na dřevo
     • Zásady_Pásové pily
     • Jednovřetenové svislé spodní frézky
     • Tvarovací frézky
     • Zásady_Frézky
     • Srovnávačky
     • Jednostranné tloušťkovačky
     • Pásové brusky
     • Vrtačky a vysukovačky
     • Zásady_Vrtačky
     • Dlabačky, čepovačky a čelní tvarovačky
     • Zásady_Řezné nástroje
     • Související předpisy
     • TESTY (1)
      • Test pro obsluhu
    • Tvářecí stroje (41)
     • Lisy_Rozdělení
     • Tvářecí stroje_všeobecně
     • Související předpisy
     • Lisy mechanické a hydraulické (6)
      • Mechanické lisy
      • Hydraulické lisy na kovy a další hmoty
      • Vřetenové třecí lisy
      • Hydraulické lisy zápustkové
      • Hydraulické lisy na volné kování
      • Paketovací lisy
     • Mechanické ohraňovací lisy na kovy (1)
      • Mechanické ohraňovací lisy na kovy
     • Mechanické tažné lisy (1)
      • Mechanické tažné lisy
     • Nůžky (5)
      • Nůžky
      • Strojní tabulové nůžky
      • Ruční nůžky pákové a tabulové
      • Nůžky na profilový materiál
      • Jednonožový řezací stroj
     • Buchary (3)
      • Buchary
      • Parní, vzduchové a pružinové buchary
      • Hydraulické padací buchary
     • Zakružovačky (3)
      • Zakružovačky
      • Strojní zakružovačky
      • Ruční zakružovačky
     • Ohýbačky (3)
      • Ohýbačky
      • Ruční ohýbačky
      • Strojní ohýbačky
     • Obrubovačky (2)
      • Ruční obrubovací stroj
      • Obrubovací stroje s motorickým pohonem
     • Rovnačky (1)
      • Rovnačky
     • Bezdotykové ochranné systémy (1)
      • Bezdotykové ochranné systémy
     • Tabulka - Požadavky na tvářecí stroje (1)
      • Tabulka - Požadavky na tvářecí stroje
    • Tažné elektrické vrátky (1)
     • Tažné elektrické vrátky
    • Dopravníky (11)
     • Dopravníky_Pojmy, charakteristika a bližší specifikace
     • Rozdělení dopravních zařízení
     • Nebezpečí
     • Provedení a uspořádání DZ
     • Používání, provoz a údržba DZ
     • Udržovací práce a opravy
     • Nepoháněné válečkové dopravníky
     • Přenosné a pojízdné a laťkové dopravníky
     • Související předpisy
     • TESTY (1)
      • Test pro obsluhu
    • Tryskací zařízení TAIFUN (1)
     • Tryskací zařízení TAIFUN
   • Nářadí ruční a mechanizované (6)
    • Ruční nářadí
    • Benzínové přístroje
    • Závitořezy a závitnice
    • Vysokotlaké čištění
    • Vstřelovací přístroje
    • Hydraulická ohýbačka trubek HOT 150
   • Nářadí se spalovacím motorem (2)
    • Nářadí se spalovacím motorem
    • Vibrační desky VD
   • Žebříky (3)
    • Žebříky přenosné
    • Žebříky sadařské
    • Žebříky výsuvné ZD 12
  • Pracovní činnosti (13)
   • Svařování (5)
    • Svařování el. obloukem
    • Elektronové svařování
    • Laserové svařování
    • Svařování plamenem
    • Třecí svařování
   • Lakovny
   • Sklenářské práce
   • Studnařství
   • Kamenické dílny
   • Čerpací stanice
   • Pravidla BOZP pro kovárny
   • Pravidla BOZP pro slévárny
  • Průmyslová odvětví (28)
   • Obuvnický průmysl (13)
    • Obuvnické stroje
    • Vysekávací a drásací stroje
    • Kosící stroje
    • Kroužkovací a tlačkovací stroje
    • Halogenace podešví
    • Nýtovací stroje
    • Napínací stroje
    • Přilepování podešví
    • Stroje na lepenou obuv
    • Dokončovací stroje
    • Stroje na celopryžovou obuv
    • Obuvnická lepidla
    • Oprava obuvi
   • Gumárenský a plastikářský průmysl (13)
    • Názvosloví
    • Společné požadavky
    • Hnětací stroje
    • Válcovací stroje, míchací dvouválce
    • Vysekávací stroje
    • Vulkanizační lisy na pneumatiky a duše
    • Lisy a přetlačovací lisy
    • Šnekové vytlačovací stroje
    • Vyfukovací a tvářecí stroje na výrobu dutých předmětů
    • Vstřikovací stroje na zpracování termoplastů
    • Stroje na drcení a mletí a mísení
    • Skladování plastů
    • Související předpisy
  • Doprava (46)
   • Silniční doprava (20)
    • 01_Nebezpečí
    • 02_Povinnosti provozovatele vozidel
    • 03_Povinnosti zaměstnavatele
    • 04_Pracovní režim řidičů
    • 05_Technické prohlídky vozidel
    • 06_Odborná způsobilost a školení řidičů
    • 07_Zdravotní způsobilost řidičů
    • 08_Přeprava nebezpečných věcí
    • 09_Informace pro řidiče
    • 10_Cyklisté a jízdní kola
    • 11_Místní provozní bezpečnostní předpis
    • 12_Nakládka a vykládka
    • 13_Kontroly v silničním provozu
    • 14_Bezpečnostní požadavky na tunely
    • 15_Pravidla silničního provozu
    • 16_Barevné značení vozidel s živočišnými produkty
    • 17_Standardy bezpečnosti
    • 18_Nezařazené novinky
    • 19_Zákon o ochraně ovzduší
    • 20_Novelizace zákona o silniční dopravě
   • Drážní doprava (7)
    • Nebezpečí
    • Povinnosti provozovatele dráhy
    • Povinnosti provozovatele dráhy_NV č. 168/2002 Sb.
    • Přepravní řád drah
    • Pracovní režim zaměstnanců dráhy
    • Povinnosti podle OP 16
    • Drážní doprava_předpisy
   • Vodní doprava (2)
    • Nebezpečí
    • Povinnosti provozovatele vodní dopravy
   • Letecká doprava (5)
    • Drony (4)
     • Základní legislativa pro bezpilotní letadla
     • Bezpilotní systémy - Doplněk X
     • Co je bezpilotní letadlo
     • Chci provozovat bezpilotní letadlo
   • Manipulační vozíky (7)
    • Manipulační vozíky
    • Rozdělení motorových manipulačních vozíků
    • Značení motorových manipulačních vozíků
    • Ručně vedené nízkozdvižné motorové vozíky
    • Kvalifikace obsluhy motorového vozíku
    • Nabíjecí stanoviště akumulátorů
    • Pokyny k použití bezpečnostního pásu u MV
  • Stavebnictví (39)
   • Stavební práce (26)
    • Příprava a a uspořádání staveniště
    • Staveniště na veřejných prostranstvích
    • Ochrana volného okraje staveb
    • Bezpečnost el. zařízení na staveništi
    • Dočasné stavební konstrukce
    • BOZP na staveništích
    • Bezpečná montáž dílcových lešení
    • Zemní práce
    • Ochranná pásma
    • Betonářské práce
    • Montáž betonových konstrukcí
    • Zednické práce
    • Dlaždičské práce
    • Práce na střechách
    • Práce ve výškách
    • Osobní zajištění proti pádu z výšky
    • Záchytné sítě
    • Závěsné koše
    • Izolatérské práce
    • Práce s materiály obsahujícími azbest (1)
     • Odpady s obsahem azbestu
    • Práce se živicemi
    • Sanace vlhkého zdiva
    • Bourací a rekonstrukční práce
    • Montáž dřevěných konstrukcí
    • Malířské práce
   • Stavební stroje a zařízení (5)
    • Střešní výtahy
    • Elektrické vrátky - EVL 250, EVL 300
    • Lešení
    • Pojízdná lešení
    • Vibrátory ponorné
   • Koordinace staveb (5)
    • Plán BOZP (1)
     • Plán BOZP pro udržovací práce ve výškách nad 10 m
    • Koordinace BOZP při přípravě a realizaci staveb
    • Vstup cizích osob na stavbu
    • Informační leták pro zadavatele staveb
  • Školství (69)
   • Předpisy (4)
    • Metodický pokyn_BOZP
    • Metodická informace_SPORT
    • Pokyn MŠMT - úrazy studentů VŠ
    • Přehled materiálů BOZP a PO
   • Rozhodnutí o rozsahu PLP (1)
    • Rozhodnutí o rozsahu PLP
   • Vzory směrnic (61)
    • Přehled materiálů
    • Desatero bezpečného hřiště
    • Směrnice BOZP (6)
     • Směrnice BOZP_křovinořezy a sekačky
     • Směrnice BOZP_Cyklistika
     • Směrnice BOZP_kontroly sportovních zařízení
     • Směrnice_Hrací plochy
     • Provozní řád ZŠ
     • Provozní řád MŠ
    • Registr právních předpisů BOZP a PO
    • Zmocnění k provedení dechové zkoušky
    • Směrnice BOZP_Bezpečnost žáků (2)
     • Směrnice BOZP_Bezpečnost dětí v MŠ
     • Směrnice BOZP_Zotavovací akce
    • Směrnice_Kategorizace prací
    • Směrnice pro úklidové práce (1)
     • Sklad čisticích prostředků
    • Směrnice_Úrazy školní (1)
     • Směrnice_Úrazy školní_Kniha
    • Směrnice_Úrazy pracovní (3)
     • Rozbor pracovní úrazovosti
     • Kniha pracovních úrazů
     • Plán pro poskytnutí předlékařské první pomoci
    • Směrnice_Prověrky BOZP (13)
     • Prověrky BOZP_Záznam
     • Prověrky BOZP_Kontrolní seznam rizik
     • Prověrky BOZP_záznam_žebříky
     • Prověrky BOZP_záznam_žebříky_tabulka
     • Prověrky BOZP_záznam_regály
     • Prověrky BOZP_záznam_regály_tabulka
     • Prověrky BOZP_záznam_ruční nářadí
     • Prověrky BOZP_záznam_manipulace s břemeny
     • Prověrky BOZP_záznam_manipulace s břemeny_tabulka
     • Prověrky BOZP_záznam_tabule
     • Prověrky BOZP_záznam_tabule_tabulka
     • Prověrky BOZP_všeobecný
     • Záznam z fyzické kontroly
    • Směrnice_Školení BOZP a PO (13)
     • Podklady_pedagogičtí pracovníci
     • Záznam_pedagogičtí pracovníci
     • Podklady_správní zaměstnanci
     • Záznam_správní zaměstnanci
     • Podklady_stravovací provozy
     • Záznam_stravovací provozy
     • Podklady_periodické školení
     • Písemný test
     • Záznam_vstupní školení
     • Informace_žáci
     • Informace_děti
     • Informace_Dětský domov
     • Informace_Dům dětí a mládeže
    • Směrnice OOPP a zakázané práce (1)
     • OOPP-tabulky
    • Směrnice_Stravování
    • Směrnice_Mimořádné události
    • Podklady po rekonstrukci, výstavbě
    • Směrnice PO (4)
     • Směrnice PO_kontroly_svařování
     • Požární preventivní hlídky
     • Kontroly PO
     • PO_Evakuace osob
  • Zemědělství (24)
   • BOZP v zemědělství
   • Dopravní prostředky
   • Zemědělská mechanizace
   • Malé traktory
   • Bezpečná práce s pesticidy
   • Živočišná výroba (14)
    • Stavby pro hospodářská zvířata
    • Stavby pro chov hospodářských zvířat
    • Prostory pro chov hospodářských zvířat
    • Prostory pro chov pokusných zvířat
    • Chov hospodářských zvířat
    • Chov skotu a koní
    • Týrání zvířat
    • Zacházení se živočišnými produkty
    • Provozy k zacházení s masem
    • Mléko
    • Vejce
    • Včelí produkty
    • Krmné odpady
    • Skladování hnojiv
   • Prodej ryb (2)
    • Hodnocení rizik_Prodej ryb
    • Pokyny_Stánkový prodej ryb
   • ZOO
  • Lesnictví (41)
   • Pracovní postupy a zásady bezpečné práce LESY ČR (14)
    • Použité zkratky
    • Práce v pěstební činnosti
    • Práce s chemickými látkami
    • Práce s křovinořezem a vyžínačem
    • Práce s jamkovačem
    • Práce s řetězovou pilou
    • Práce s řetězovou pilou v těžbě dřeva včetně zpracování
    • Práce s harvestorem
    • Práce při soustřeďování dříví
    • Práce při odvozu dříví
    • Manipulace dříví na manipulačních skladech
    • Skladování PHM, chemických látek a směsí
    • Ochranná pásma
    • Řízení rizik
   • Všeobecné požadavky BOZP
   • Práce s řetězovou pilou (8)
    • Ruční motorová řetězová pila
    • Provádění příčných řezů (2)
     • TESTY (1)
      • Test pro obsluhu
    • Doplňující požadavky na pily s el. pohonem
    • Údržba a kontroly pily
    • Těžba dříví
    • Práce ve výškách (na stojících stromech)
   • Manipulace, skladování a odvoz dříví (1)
    • Manipulace, skladování a odvoz dříví
   • Soustřeďování dříví (2)
    • Soustřeďování dříví
    • Nástavba traktoru Z 7045 pro soustřeďování dříví
   • Pěstební práce (4)
    • Pěstební práce
    • Křovinořezy
    • Sekačky pojízdné a ručně vedené
    • Motorové zádové rosiče
   • Místní provozní bezpečnostní předpis (3)
    • MPBP pro provádění příčných řezů
    • MPBP pro práci v lese
    • MPBP pro práci s křovinořezem
   • Přehled předpisů (1)
    • Přehled předpisů
  • Služby (39)
   • Prodejny (3)
    • Prodejny
    • Nářezové stroje
    • Pily na řezání kostí
   • Pekárny (1)
    • Harmonogram kontrol a revizí
   • Stravovací provozy (1)
    • Stravovací provozy, kuchyně
   • Kosmetické služby (2)
    • Kosmetické služby
    • Solárium
   • Výkon veřejných služeb (7)
    • VS_MPSV
    • VS_Směrnice BP
    • VS_Zdravotní způsobilost
    • VS_Školení BOZP
    • Školení BOZP_2_VS
    • VS_Tabulka OOPP
    • VS_Evidence OOPP
   • Úklid (3)
    • Standard úklidových služeb
    • Uklízečské práce
    • Obsluha WC
   • Praní a čištění prádla (2)
    • Prádelny
    • Čistírny
   • Bezpečnostní služby (1)
    • Soukromé bezpečnostní služby
   • Údržba komunikací a prostranství v obcích (8)
    • Údržba komunikací a veřejných prostranství
    • Manipulace s volně pohozenými injekčními jehlami a stříkačkami
    • Prostředky malé zemědělské a zahradní mechanizace
    • Pohonná jednotka VARI systému
    • Motokultivátor MS 07
    • Návěs kultivátorový IT 500
    • Posypový vozík_rozmetadlo RV 200/RVK 200
    • Radlice ASR 1000
   • Půjčovny (1)
    • Půjčovny malých plavidel
  • Kulturní zařízení (4)
   • Divadla (3)
    • Požadavky BOZP
    • Jevištní technologická zařízení
    • MPP pro divadelní sály a zákulisí
  • Zdravotnictví a ústavy sociální péče (63)
   • Zdravotnictví - obecně (23)
    • Úvod
    • Skripta ke školení zaměstnanců
    • Objasnění problematiky vyhledávání rizik
    • Osnova školení BOZP
    • Podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění
    • Skripta PO_zaměstnanci nemocnice
    • Lasery ve zdravotnictví
    • Hygienické zabezpečení rukou
    • Zvláštní očkování
    • Pokyny pro zaměstnance úklidu
    • Manipulace s volně pohozenými jehlami a stříkačkami
    • MP_Prevence virového zánětu jater
    • MRSA_Nové riziko ve zdravotnictví
    • Bezpečnost práce s cytostatiky
    • Odpady ze zdravotnických zařízení a ÚSP (8)
     • Identifikační list nebezpečného odpadu 180101
     • Identifikační list nebezpečného odpadu 180103
     • Identifikační list nebezpečného odpadu 180108
     • Identifikační list nebezpečného odpadu 180109
     • Štítek nebezpečného odpadu 180101
     • Štítek nebezpečného odpadu 180103
     • Štítek nebezpečného odpadu 180108
     • Štítek nebezpečného odpadu 180109
   • Vzory předpisů (25)
    • VZOR_Kategorizace radičních pracovníků
    • VZOR - Používání zdravotnických prostředků
    • VZOR - Zacházení s NCHLaS
    • VZOR_Pálení svíček na pracovištích fyzioterapie
    • VZOR_Předpis pro dopravu v domově pro seniory
    • VZOR_Posuzování zdravotní způsobilosti k práci
    • První pomoc při zasažení žíravinami
    • SMLOUVA_Pracovnělékařské služby
    • VZOR_Nakládání s odpady v nemocnici
    • VZOR_Používání vozíků v nemocnici
    • VZOR_Informace o rizicích pro dodavatele a pronajímatele
    • VZOR_Havarijní a nouzové situace
    • MPBP_Tlakové nádoby sterilizačních přístrojů
    • VZOR_Provozní řád_bazén
    • VZOR_Manipulace s prádlem
    • VZOR_Provozní řád_Stravovací provoz pro seniory
    • Provozní řád pro práci s laserem
    • Směrnice pro poskytování OOPP
    • Provozní řád pro germicidní zářiče
    • Manipulace s biologickým materiálem
    • Manipulace s tlakovými nádobami a rozvody plynů v nemocnici
    • Manipulace s tlakovými nádobami v laboratořích
    • Provozování kyslíkové stanice
    • Pokyn pro doprovod sanitek
    • Zásady pro bezpečnou práci v laboratořích
   • Manipulace s pacienty (3)
    • Manipulace s pacienty
    • Manipulace s pacienty - fotodokumentace
    • Manipulace s břemeny
   • První pomoc (4)
    • Plán poskytnutí první pomoci
    • První pomoc
    • Karta první pomoci
    • První pomoc - chemické látky
   • Testy (3)
    • Test BOZP a PO pro zaměstnance
    • Testy pro zaměstnance zdravotnického zařízení
    • Test PO_nemocnice
  • Odpady (1)
   • Odpady
  • Obaly (1)
   • Obaly
 • Místní provozní bezpečnostní předpisy (MPBP) (470)
  • Provozní předpis_Vzor
  • Vzor obsahu MPBP
  • Autoopravárenství (11)
   • Objekty_autoopravny a servisy
   • Autoopravárenství
   • Oprava pneu
   • Válcová zkušebna brzd MOTEX
   • Montáž a demontáž pneumatik
   • Sezouvačka pneumatik S 530
   • Vyvažovačka DYNAMAT
   • Startovací vozík
   • Stahovačka pneumatik MEGAMOUNT 300
   • Vyvažovačka kol CWB
   • Přístroj na huštění pneumatik
  • Dřevoobráběcí stroje (57)
   • Strojní pily (15)
    • Univerzální kotoučové pily typu HOP
    • Kotoučová pila DMMA-35
    • Formátovací pila MFP NP 1850
    • Spodní zkracovací pila DMDK - 50
    • Omítací a rozmítací kotoučové pily
    • Rozmítací pila PAUL S 900
    • Omítací pila SOPI
    • Rozmítací pila ORP 750/160
    • Rozmítací pila PK SN 32 B
    • Omítací pila ROP D 350
    • Rozřezávací dvoulistá pila PDRP 900
    • Svislá rámová pila RP 50
    • Čtyřlistá rozřezávací pila PS 4 L RP 900
    • Pásová pila PPN 801
    • Pásová pila DRSD
   • Frézky (14)
    • Tvarovací frézky_obecně
    • Svislé horní frézky_obecně
    • Srovnávačka AU 630
    • Srovnávačka RFS 40
    • Srovnávačka se spodním protahem MSP 310
    • Srovnávací a tloušťkovací frézka MSP 415
    • Tloušťkovačka typ RTF 60
    • Tloušťkovačka P 630
    • Jednostranná tloušťkovačka HPB 63
    • Jednovřetenové svislé spodní frézky
    • Svislá spodní frézka s naklápěcím vřetenem
    • Svislá spodní frézka FSN - 400
    • Jednovřetenová spodní frézka FVS
    • Svislá spodní frézka SF 03
   • Dlabačky (3)
    • Vrtací dlabačky_obecně
    • Vrtací dlabačky DWLA a DWLB
    • Vrtací dlabačka VPO
   • Soustruhy (2)
    • Stolní soustruh DNSA - 100
    • Soustruh na dřevo SL 2000
   • Brusky a leštičky (5)
    • Pásová bruska DZZA - 200
    • Pásová bruska PB 722
    • Dvoukotoučová bruska DZTA 63
    • Čelní brusky
    • Čelní bruska DZTA
   • Sekačky dřevního odpadu (3)
    • Sekačky dřevního odpadu_použití
    • Sekačka dřevního odpadu SOLO
    • Sekačka na štěpky R 07-002
   • Olepovačky hran (2)
    • Olepovačka hran MINIPROF 100
    • Olepovačka hran MINIPROF MANUAL
   • Ostatní stroje a zařízení (5)
    • Manipulační zařízení
    • Manipulační a třídící vozík
    • Odsavač prachu a pilin FT 200
    • Zásobník dřevěného odpadu
    • Posunovač MW 102
  • El. ruční nářadí (54)
   • El. nářadí obecně
   • El. pily na kámen (1)
    • El. pily na kámen
   • El. vrtačky (3)
    • El. vrtačky obecně
    • El. ruční vrtačka NAREX EV 13C-2H3
    • El. ruční vrtačka NAREX EVP 16-2S
   • El. kladiva (4)
    • El. kladiva obecně
    • Kladivo bourací HITACHI H 65
    • Lehké kladivo HK 0500 Makita
    • El. vrtací a bourací kladivo HR 5001C Makita
   • El. brusky a rozbrušovačky (5)
    • El. excentrické vibrační brusky_obecně
    • Úhlové a dělicí brusky
    • Rozbrušovačka AM-355
    • Úhlová bruska BOSCH GWS 18-180_Návod k použití
    • Úhlová bruska BOSCH GWS 14-125_Návod k použití
   • El. rázové šroubováky (1)
    • El. rázové šroubováky_obecně
   • El. nůžky a postřihovače (1)
    • El. nůžky a postřihovače_obecně
   • El. zahradnické nůžky (1)
    • El. zahradnické nůžky
   • El. páječky (1)
    • El. páječky_obecně
   • El. kotoučové pily na dřevo (3)
    • El. kotoučové pily obecně
    • Ruční el. kotoučové pily na dřevo
    • Pokosová kotoučová pila C8FS Hitachi
   • El. přímočaré pily (2)
    • El. přímočaré pily_obecně
    • El. přímočará pila BOSCH GST 85 PAE
   • El. hoblíky (2)
    • El. hoblíky_obecně
    • Ruční el. hoblíky
   • El. horní svislé frézky (2)
    • El. horní svislé frézky_obecně
    • Horní svislé frézky
   • Horkovzdušné pistole (1)
    • Horkovzdušné pistole_obecně
   • El. sponkovačky (1)
    • El. sponkovačky_obecně
   • El. závitnice a závitořezy (5)
    • El. závitnice a závitořezy_obecně
    • Motorová závitnice Supertronic 2000
    • Závitořezný stroj REMS TORNADO
    • Závitořez B-1825 B
    • Závitořez s el. pohonem BOSCH
   • El. míchadla (2)
    • Elektrická míchadla
    • El. míchadla MXP
   • El. sací a foukací přístroje (1)
    • El. sací a foukací přístroj Stihl
  • Kovoobráběcí a tvářecí stroje (73)
   • Brusky (5)
    • Rovinné brusky_obecně
    • Bruska stojanová BL 25
    • Bruska stojanová BO 400
    • MPBP_Stolní a stojanové brusky
    • Bruska stojanová BL 3D
   • Pily (9)
    • Rámová pila na kov PR 20
    • Rámová pila na kov PR 30
    • Pásová pila na kov PPK 175 T
    • Pásové pily na kov ECONOMIC
    • Pásová pila Ergonomic
    • Stolová pila na profily TS 161
    • Pokosová pila na kov DG 79
    • Kotoučová pila na kov PKM 60
    • Pokosová pila MAKITA LH 1018L
   • Rozbrušovačky (2)
    • Přenosná rozbrušovačka KDR 300 PR
    • Přenosná rozbrušovačka FP 80/S
   • Frézky (3)
    • Frézky na kovy_obecně
    • Frézka nástrojová konzolová FNK 25 A
    • Frézka konzolová F2U
   • Vrtačky (3)
    • Vrtačky_obecně
    • Vrtačka stojanová V 40
    • Vrtačky stolní a sloupové
   • Nůžky (6)
    • Nůžky na profilový materiál NPM 10
    • Tabulové nůžky řady NTC
    • Ruční nůžky pákové a tabulové
    • Ruční nůžky pákové NCR 300/6
    • Ruční nůžky pákové RNA 160/5
    • Ruční tabulové nůžky NTP 1000/2,5
   • Obrážečky (1)
    • Obrážečka
   • Ohýbačky (8)
    • Ohýbačka trubek HOT 150
    • Ohýbačka TVARS 40.1
    • Ruční ohýbačka XO 1000/2
    • Strojní hydraulické ohýbačky plechu řady XOM
    • Strojní hydraulické ohýbačky plechu
    • Ohýbačka ruční XO 10003A
    • Hydraulická ohýbačka trubek GH2A
    • Ruční ohýbačky šířky 2000 mm
   • Zakružovačky (3)
    • Ruční zakružovací stroj tříválcový typ XY
    • Ruční zakružovací stroj tříválcový typ XZ
    • Zakružovačky_obecně
   • Obrubovací stroje (2)
    • Ruční obrubovací stroj
    • Obrubovací stroje s motorickým pohonem typu XBM
   • Lisy (12)
    • Výstředníkový lis LEN 63C
    • Hydraulické lisy pro zalisování pouzder a vytlačování
    • Hydraulický paketovací lis RIKO 60K-Vs
    • Paketovací lis CPRM 40
    • Paketovací lis EL-4ŠA
    • Paketovací lis PL 3
    • Paketovací lis LOM 30
    • Montážní a vyrovnávací lis CDM 80
    • Hydraulický lis R-337
    • Hydraulický paketovací lis HLP 3
    • Hydraulický ruční lis
    • Knihařský zlatící lis
   • Soustruhy (3)
    • Soustruh hrotový
    • Univerzální hrotový soustruh
    • Univerzální hrotový soustruh SV 18R
   • Leštičky (1)
    • MPBP_Leštičky_obecně
   • Jednonožový řezací stroj (1)
    • MPBP_Jednonožový řezací stroj
  • Malá mechanizace (43)
   • Řezací stroj na obkladačky TPR 20/1
   • Elektrocentrály (4)
    • Elektrocentrály_obecně
    • Elektrocentrála ENDRESS
    • Elektrocentrály HONDA
    • Elektrocentrály VAY
   • Travní sekačky (6)
    • Ručně vedené sekačky (2)
     • Ručně vedené sekačky
     • Travní sekačky CASTEL GARDEN EQUIPMENT
    • Samojízdné sekačky se sedícím řidičem (2)
     • Samojízdné sekačky se sedícím řidičem_obecně
     • Samojízdná sekačka ETESIA
   • Vibrátory (1)
    • Příložné vibrátory EVU, EVK
   • Řezačky spár (3)
    • Řezačky spár CEDIMA
    • Řezačky spár řady RZ
    • Řezačky spár řady CSA
   • Vysokotlaké čistící zařízení (5)
    • Vysokotlaké čistící zařízení KÄRCHER HD 690
    • Vysokotlaké čistící zařízení WEIDNER
    • Vysokotlaké čistící zařízení STIHL
    • Vysokotlaké čistící zařízení TRITON
    • Vyvíječ páry EVOPUR
   • Stroje na broušení povrchů (1)
    • Stroje na broušení povrchů_obecně
   • Pařezové frézy (1)
    • Pařezová fréza
   • Řezací stroje na zdivo a kámen (7)
    • Řezací stroje na zdivo a kámen
    • Stolová kotoučová pila na kámen SP 35
    • Stolová bloková pila TUSCH BLOCK TL 700
    • Stolová pila na kámen TISCHSÄGE CTS 81
    • Stolová pila na dlažby a obklady DIAMATIC A 45
    • Rozbrušovací pila STIHL TS-400
    • Řezací stroj na obkladačky EINHELL TPR 200/1
   • Zahradní drtiče a štěpkovače (5)
    • Motorové zahradní drtiče a štěpkovače
    • Drtiče zahradního odpadu
    • Štěpkovače
    • Štěpkovač dřevního odpadu
    • Štěpkovač Super Prof
  • Nářadí se spalovacím motorem (22)
   • Nářadí se spalovacím motorem_obecně
   • Kladiva (3)
    • Bourací kladivo FB 60
    • Benzínová bourací kladiva
    • Vrtací příklepové kladivo BH 23 WACKER
   • Pily (3)
    • Přenosné řetězové pily
    • Rozbrušovací pily PARTNER K 650, 700...
    • Rozbrušovací pila Stihl TS-360
   • Brusky (1)
    • Řezací brusky WACKER
   • Vibrační desky (4)
    • Vibrační desky PA, VPA
    • Vibrační desky BOMAG
    • Vibrační desky VD
    • Deskové pěchovadlo WACKER PA 1340, VPA 1350...
   • Vibrační pěchy (5)
    • Vibrační pěch BS 604 Y
    • Vibrační pěchy BS 600, 700
    • Vibrační pěchovadlo WEBER SRX
    • Vibrační pěchy WEBER SRV 70, SRX 75 D
    • Vibrační pěchy
  • Pneumatické nářadí (15)
   • Pneumatické nářadí_obecně
   • Pneumatická kladiva (5)
    • Pneumatická kladiva
    • Pneumatické sbíjecí kladivo BW 2
    • Pneumatické kladivo PERMON typ S 9-4
    • Pneumatická kladiva PERMON typ S 9-1, S 9-3, S 12-1
    • Pneumatické kladivo GV 9
   • Pneumatické rázové utahováky (5)
    • Pneumatické rázové utahováky_obecně
    • Rázové utahováky
    • Pneumatický utahovák DSS
    • Rázový utahovák R 1/2"
    • Příklepový utahovák 1/2" HW 145 A
   • Pneumatické zatloukačky (1)
    • Pneumatické zatloukačky_obecně
  • Pojízdné stroje (15)
   • Vozidla (10)
    • Sypač SYKO
    • Autokropička SA8
    • Popelářské vozy
    • Sběrný vůz odpadů FAUN EUROPRESS
    • Vozidlo s rozmetadlem
    • AVIA se sklopným zadním čelem
    • Zametací stroj BUCHER CITY
    • Traktor pro soustřeďování dříví
    • Sklápěcí nástavba ELC S3
    • Paletové vozíky
   • Lesní tahače (3)
    • Lesní kolový tahač LKT 81_TURBO
    • Lesní kolový tahač LKT 81
    • Lesní kolový tahač LPKT 40
  • Stavební stroje (53)
   • Nakladače (5)
    • Kolový nakladač UN
    • Hydraulický nakladač HON
    • Kolový nakladač UNC
    • Kolový nakladač LOCUST
    • Kompaktor COM 3010
   • Rýpadla (2)
    • Rýpadlo na kolovém podvozku DH 112
    • Rýpadlo na pásovém podvozku KX 36-3
   • Dozery (1)
    • Dozery
   • Grejdry (1)
    • Grejdr SHM
   • Vibrační válce (7)
    • Vibrační válce VV a VSH
    • Vibrační válec VV 8 H
    • Vibrační válec DYNAPAC
    • Vibrační válec vedený BW 76 C
    • Vibrační válec vedený VVW 3402
    • Vibrační válec vedený VVW 3405
    • Pneumatikový válec GRW 10
   • Míchačky (4)
    • Míchačka na beton SM-125
    • Míchačky na beton typu MNA
    • Míchačka na maltu a beton
    • Stroje na výrobu a dopravu malty
   • Kompresory (3)
    • Kompresorová souprava PD 200
    • Kompresorová souprava PKD
    • Pojízdné kompresory ZEPPELIN
   • Omítačky (5)
    • Omítačka P-13
    • Omítačka M TEC M3
    • Omítačka PTF G4
    • Omítačka TURBOSOL MINI
    • Dopravní zařízení SILOMAT E
   • Čerpadla a přepravníky betonu (3)
    • Čerpadla betonu
    • Autočerpadla
    • Automíchače
   • Nůžky (3)
    • Nůžky na stavební ocel NPB - 30
    • Nůžky NPB 30
    • Nůžky PEDDINGHAUS
   • Ohýbačky (3)
    • Ohýbačka stavební oceli OS - 41
    • Ohýbačka TVARS
    • Ohýbačka PEDDINGHAUS
   • Zásobníky (4)
    • Zásobník ZC-16
    • Zásobník ZC-32
    • Zásobník ZC-63
    • Zásobník ZC-125
  • Stravovací provozy (18)
   • Pekárna
   • Rychlovarná konvice_Návod k obsluze
   • Kuchyňské stroje a strojky_obecně
   • Ruční strojky a ruční nářadí
   • Hnětací stroje
   • Kuchyňský robot SP-200 D
   • Sekací a řezací stroje
   • Varné kotle
   • Fritézy a smažící pánve
   • Elektrické sporáky
   • Elektrické pečící trouby
   • Elektrické konvektomaty
   • Chladící zařízení
   • Výčepní zařízení
   • Myčky
   • Nářezové stroje
   • Škrabky na brambory a zeleninu
   • Nákladní výtah
  • Textilní průmysl (4)
   • Opalovací stroj
   • Přehlížecí stůl
   • Rozpínací rámy
   • Řezačka Robust
  • Zdvihací a dopravní zařízení (75)
   • Čerpadla (2)
    • Čerpadla_obecně
    • Ponorná čerpadla NFJU
   • Jeřáby a kladkostroje (4)
    • Ruční kladkostroje
    • Kladkostroje s ručním pohonem
    • Elektrické kladkostroje
    • Sloupový otočný jeřáb OZ-6
   • Pracovní plošiny (5)
    • Pracovní systém pracovních plošin
    • Pracovní plošina MP 13-1
    • Pracovní plošina MP 16
    • Pracovní plošina MP 10
    • Zvedací plošina SZP_1250
   • Zvedáky (17)
    • Zvedáky vozidel
    • Zvedáky dílenské
    • Zvedáky příruční
    • Kanálový zvedák KZ 2748
    • Hydraulický zvedák stranový 7515
    • Hydraulický zvedák stranový 7503
    • Hydraulický zvedák MOTEX 7510
    • Hydraulický zvedák HB 1200
    • Elektromechanický zvedák EZ 2521
    • Elektromechanický zvedák ZOA-2
    • Jednosloupový zvedák OMCN 500
    • Hydraulický zvedák HZ 3
    • Hydraulický zvedák HZ 10
    • Hydraulický zvedák HZ 17
    • Zvedák SOD 2,5
    • Zvedák SDD 2,5 S
    • Ruční montážní zvedáky
   • Nosiče kontejnerů (5)
    • Hákový nosič LIAZ JNK
    • Hákový nosič JNK-K-AVIA
    • Lanové nosiče NK-A30-KS a NK-A31 KS - AVIA
    • Lanový nosič kontejnerů LIAZ 151.260-L
    • Nosič CTS 5038
   • Lyžařské vleky (2)
    • Lyžařské vleky_obecně
    • Lyžařský vlek TLV 12
   • Výsuvné žebříky (2)
    • Dvoukolový výsuvný přívěsný žebřík ZD 12
    • Výsuvný žebřík DL 10 HV
   • Stavební vrátky a navijáky (14)
    • Elektrický stavební vrátek MP200
    • Stavební el. vrátek EVL 250
    • Stavební el. vrátek EVL 300
    • Střešní a okenní vrátek SVK 160/250
    • Střešní vrátek kozový SVK 200
    • Okenní vrátky OVM
    • Tažné (vlečné) el. vrátky
    • Vlečné el. vrátky
    • Střešní výtahy_obecně
    • Střešní výtahy VE 150, VE 250
    • Střešní výtahy LARZ
    • Střešní výtah ALULIFT
    • Naviják s dopravníkem NST 100
    • Zednická kladka
   • Mobilní jeřáby a hydraulické ruky (5)
    • Automobilní jeřáb AB 063.2
    • Hydraulická ruka EFFER
    • Hydraulická ruka HR 3001
    • Hydraulická ruka FASSI F 45 A 21
    • Hydraulická ruka FASSI F 110 A 21
   • Jeřábové vozíky (3)
    • Jeřábový vozík s ručním zdvihem J 10 R-16
    • Jeřábový vozík s ručním pohonem J 12 RS
    • Ruční jeřábový vozík OJRR 601/16
   • Dopravníky (5)
    • Přenosné dopravníky obecně
    • Pojízdný dopravník typ 410
    • Přenosný pásový dopravník typ 813
    • Přenosný laťkový dopravník
    • Korečkové dopravníky
  • Ostatní zařízení (13)
   • Ruční nízkozdvižné paletové vozíky
   • Zdvižná plošina BS 30D
   • Chemické laboratoře
   • Natavovací přístroj na PB
   • Kovářská plynová výheň
   • Mycí stůl
   • Sněhová fréza_Návod k obsluze
   • Ruční knihařský lis
   • Čistírna odpadních vod
   • Svařování (1)
    • Svařování
   • Plynová pistole (1)
    • Plynová nastřelovací pistole
  • Zemědělství (1)
   • Chov skotu a koní
 • Požární ochrana (71)
  • Základní pojmy
  • Povinnosti na úseku PO (8)
   • Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob
   • Povinnosti fyzických osob
   • Povinnosti kraje
   • Povinnosti obce a obecního úřadu
   • Povinnosti vlastníků
   • Státní požární dozor
   • Přestupky a pokuty fyzickým osobám
   • Přestupky a pokuty PO a PFO
  • Odborná způsobilost v PO (4)
   • Preventista požární ochrany
   • Technik požární ochrany
   • Odborně způsobilá osoba (v požární ochraně)
   • Preventivně požární hlídka
  • Dokumentace požární ochrany (28)
   • Dokumentace požární ochrany
   • Začlenění do kategorie činností se zvýšeným PN a vysokým PN (3)
    • CLP - piktogramy a třídy nebezpečnosti
    • CLP - kódy tříd nebezpečnosti
    • Nebezpečné chemické látky a směsi
   • Posouzení požárního nebezpečí
   • Stanovení organizace zabezpečení PO (1)
    • VZOR - Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
   • Požární řád (1)
    • VZOR - požární řád
   • Požární poplachové směrnice (1)
    • VZOR - Požární poplachové směrnice
   • Požární evakuační plán (1)
    • VZOR - Požární evakuační plán
   • Dokumentace zdolávání požárů (2)
    • VZOR - DZP - textová část
    • VZOR - DZP - grafická část
   • Řád ohlašovny požárů
   • Dokumentace o školení a odborné přípravě PO (5)
    • VZOR - Metodická pomůcka školení
    • VZOR - Zaměstnanci
    • VZOR - Vedoucí zaměstnanci
    • VZOR - Požární preventivní hlídky
    • VZOR - Po pracovní době
   • Požární kniha
   • Dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky PO
   • Další dokumentace požární ochrany (1)
    • Sklizeň
  • Požární bezpečnost staveb (7)
   • Hlavní zásady požární bezpečnosti staveb v ČR
   • Pasivní a aktivní bezpečnost staveb
   • Posouzení možnosti vzniku požáru
   • Posouzení možnosti šíření požáru
   • Kategorizace staveb
   • Požárně bezpečnostní řešení - obsah
   • Požárně bezpečnostní řešení - vzor
  • PBZ a VPPO (5)
   • PBZ a VPPO - požadavky
   • PBZ - projektování
   • PBZ - montáž
   • PBZ - EPS
   • PBZ - provoz a kontroly
  • VPPO - hasicí přístroje (5)
   • Třídy požárů
   • Hasební látky
   • Druhy a použití
   • Umístění přenosných hasicích přístrojů
   • Kontroly hasicích přístrojů
  • Jiné (6)
   • Seznam předpisů PO
   • Seznam technických norem ve vztahu k PO
   • Nařízení komise EU č. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 744/2010 kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, s ohledem na kritická použití halonů
   • PBO pro svařování - VZOR
   • Příkaz V - VZOR
   • Spalinové cesty - kontroly
 • Krizový management (13)
  • Pojem "Krizový management"
  • Obecná struktura možných rizik
  • Fáze krize a základní činnosti v jednotlivých situacích
  • Prevence závažných havárií (9)
   • Právní předpisy
   • Zařazení do skupiny
   • Tabulka I a II
   • Výpočet
   • Zpracování bezpečnostní dokumentace
   • Havarijní plánování
   • Kontrola
   • Ostatní náležitosti
   • Protokol o nezařazení VZOR
 • Přehled předpisů (1)
  • Přehled předpisů
 • Legislativa (857)
  • SMĚRNICE EVROPSKÉ UNIE (39)
   • Rámcové směrnice (2)
    • 89/391/EHS Směrnice Rady o provádění opatření ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci
    • 91/383/EEC Směrnice Rady doplňující opatření ke zlepšení bezpečnosti a zdraví při práci pracovníků s pracovním poměrem na dobu určitou nebo s dočasným pracovním poměrem_EHS
   • Dílčí směrnice (35)
    • 2006/25/ES SMĚRNICE Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (optickým zářením z umělých zdrojů)
    • 2004/40/ES SMĚRNICE Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli)
    • 2003/10/ES SMĚRNICE Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (hluk)
    • 2002/44/ES SMĚRNICE Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (vibracemi)
    • 99/92/ES SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A Rady o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců vystavených riziku výbušných prostředí
    • 98/24/ES SMĚRNICE Rady o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci
    • 93/103/EEC Směrnice Rady o minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavcích pro práci na rybářských lodích (13. individuální směrnice ve smyslu čl. 16(1) Směrnice 89/391)_ES
    • Směrnice Rady 92/104/ES o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v povrchovém a hlubinném těžebním průmyslu (dvanáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)_ES
    • Směrnice Rady 92/91/EHS ze o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v těžebním vrtném průmyslu (jedenáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)_ES
    • 92/85/EEC Směrnice Rady o zavedení opatření ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných pracovnic a pracovnic krátce po porodu nebo kojících dítě (desátá individuální směrnice navazující na článek 16(1) Směrnice 89/391/EEC)_EHS
    • 92/58/EEC Směrnice Rady o minimálních požadavcích na bezpečnostní a/nebo zdravotní značení při práci (9. individuální směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391)_EHS
    • 92/57/EHS SMĚRNICE Rady o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích
    • 2000/54/EHS SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci
    • 2004/37/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice Rady 89/391/EHS)_ES
    • 90/270 SMĚRNICE RADY o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na samostatná směrnice ve smyslu článku 16/1/ Směrnice 89/391/EEC_EHS
    • 90/269/EHS SMĚRNICE RADY o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro ruční manipulaci s břemeny spojenou s rizikem, zejména poškození páteře, pro zaměstnance
    • 89/656/EHS Směrnice Rady o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci (třetí samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)_EEC
    • 2009/104/ES SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (kodifikované znění)
    • 89/654/ES SMĚRNICE RADY o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti
    • 89/686/EHS Směrnice Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků_EHS
    • 2002/15/ES SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě
    • 2003/88/ES SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o některých aspektech úpravy pracovní doby
    • 2005/36/ES SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uznávání odborných kvalifikací
    • 2006/123/ES SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o službách na vnitřním trhu
    • 2006/15/ES SMĚRNICE KOMISE o stanovení druhého seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES a změně směrnic 91/322/EHS a 2000/39/ES
    • 2006/22/ES SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS
    • 2006/42/ES SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění)
    • 2009/104/ES SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (kodifikované znění)
    • 2009/127/ES SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice 2006/42/ES, pokud jde o strojní zařízení pro aplikaci pesticidů
    • 2009/148/ES SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci (kodifikované znění)
    • 2010/32/EU SMĚRNICE RADY kterou se provádí Rámcová dohoda o prevenci poranění ostrými předměty v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních, uzavřená mezi HOSPEEM a EPSU
    • 2010/35/EU SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o přepravitelných tlakových zařízeních a o zrušení směrnic Rady 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a 1999/36/ES
    • 2011/70/EURATOM SMĚRNICE RADY kterou se stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem
    • 2012/11/EU SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/11/EU kterou se mění směrnice 2004/40/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) (18. samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
    • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS (Text s významem pro EHP)
  • BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ (15)
   • 465/1990 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 18/1997 Sb. ZÁKON o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů
   • 2662/2003/OZP ZŘÍZENÍ STŘEDISEK SPECIÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE O OSOBY OZÁŘENÉ PŘI RADIAČNÍCH NEHODÁCH
   • 193/2005 Sb., VYHLÁŠKA o stanovení seznamu teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaných v České republice pro výkon regulovaných činností náležejících do působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
   • 263/2016 Sb. ZÁKON atomový zákon
   • 358/2016 Sb. VYHLÁŠKA o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení
   • 359/2016 Sb. VYHLÁŠKA o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události
   • 360/2016 Sb. VYHLÁŠKA o monitorování radiační situace
   • 361/2016 Sb. VYHLÁŠKA o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu
   • 408/2016 Sb. VYHLÁŠKA o požadavcích na systém řízení
   • 409/2016 Sb. VYHLÁŠKA o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta
   • 422/2016 Sb. VYHLÁŠKA o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje
   • 21/2017 Sb. VYHLÁŠKA o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderného zařízení
   • 162/2017 Sb. VYHLÁŠKA o požadavcích na hodnocení bezpečnosti podle atomového zákona
   • 266/2019 Sb. VYHLÁŠKA o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem
  • DOKUMENTY MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE PRÁCE (41)
   • 95/1974 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o odstranění všech forem rasové diskriminace
   • 141/1980 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí o Úmluvě o poradenství pro volbu povolání a odborné výchově pro rozvoj lidských zdrojů, 1975 (č. 142)
   • 24/1981 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí o Úmluvě o lékařském vyšetření způsobilosti dětí a mladistvých k zaměstnání neprůmyslovými pracemi (č. 78)
   • 25/1981 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí o Úmluvě o lékařském vyšetření způsobilosti mladistvých k zaměstnání pod zemí v dolech (č. 124)
   • 26/1981 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí o Úmluvě o ochraně proti ohrožení otravou benzenem (č. 136)
   • 72/1985 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí o Úmluvě o pracovní rehabilitaci a zaměstnávání invalidů (č. 159)
   • 20/1989 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (č. 155)
   • 437/1990 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 438/1990 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 439/1990 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 440/1990 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 441/1990 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 442/1990 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 450/1990 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 460/1990 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 465/1990 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 469/1990 Sb., Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí, o sjednání Úmluvy o povinném invalidním pojištění zaměstnanců v průmyslových a obchodních podnicích a ve svobodných povoláních, jakož i domáckých dělníků a osob zaměstnaných v domácnosti (č. 37), Úmluvy o povinném invalidním pojištění zaměstnanců v zemědělských podnicích (č. 38), Úmluvy o povinném pojištění pro případ smrti zaměstnanců v průmyslových a obchodních podnicích a ve svobodných povoláních, jakož i domáckých dělníků a osob zaměstnaných v domácnosti (č. 39) a Úmluvy o povinném pojištění pro případ smrti zaměstnanců zemědělských podnicích (č. 40).
   • 470/1990 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 489/1990 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 490/1990 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 491/1990 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 506/1990 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 507/1990 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 537/1990 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 17/1991 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 403/1991 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 408/1991 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 411/1991 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 416/1991 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 432/1991 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 433/1991 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 444/1991 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 445/1991 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 461/1991 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 229/1998 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí
   • 230/1998 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí
   • 231/1998 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí
   • 232/1998 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí
   • 14/2000 Sb. m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí
   • 111/2001 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí
   • 18/2004 Sb. ZÁKON o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)
  • DOPRAVA (76)
   • Silniční (41)
    • 11/1975 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí 1974 o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)
    • 108/1976 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
    • 109/1976 Sb. VYHLÁŠKA federálního ministerstva dopravy o některých opatřeních k provádění Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
    • 144/1982 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí o Celní úmluvě o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)
    • 64/1987 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
    • 16/1993 Sb. ZÁKON České národní rady o dani silniční
    • 111/1994 Sb. ZÁKON o silniční dopravě
    • 12/1997 Sb. ZÁKON o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
    • 13/1997 Sb. ZÁKON o pozemních komunikacích
    • 104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
    • 168/1999 Sb. ZÁKON o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
    • 205/1999 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
    • 247/2000 Sb. ZÁKON o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
    • 361/2000 Sb. ZÁKON o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
    • 478/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů kterou se provádí zákon o silniční dopravě
    • 31/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů o řidičských průkazech a o registru řidičů
    • 32/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů o evidenci dopravních nehod
    • 56/2001 Sb. ZÁKON o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
    • 110/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy
    • 167/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
    • 168/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
    • 277/2004 Sb. VYHLÁŠKA o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)
    • 245/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. června 2005 o náležitostech informačních štítků a plakátů s údaji o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2 při prodeji nových osobních vozidel
    • 355/2006 Sb. VYHLÁŠKA o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel
    • 522/2006 Sb. VYHLÁŠKA kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona
    • 124/2007 Sb. VYHLÁŠKA o vzoru paměťové karty řidiče
    • 156/2008 Sb. VYHLÁŠKA o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
    • 264/2009 Sb. VYHLÁŠKA o ochraně zvířat při přepravě
    • 17/2011 SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se ruší sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb. m. s., č. 6/2002 Sb. m. s., č. 65/2003 Sb. m. s., č. 77/2004 Sb. m. s., č. 33/2005 Sb. m. s., č. 14/2007 Sb. m. s. a č. 21/2008 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků "Přílohy A - Všeobecná ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)1)
    • 82/2012 Sb. VYHLÁŠKA o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)
    • 470/2012 Sb. VYHLÁŠKA o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným
    • 41/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou
    • 122/2014 Sb. VYHLÁŠKA o jízdních řádech veřejné linkové dopravy
    • 240/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném
    • 343/2014 Sb. VYHLÁŠKA o registraci vozidel
    • 294/2015 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
    • 209/2018 Sb. VYHLÁŠKA o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel
    • 211/2018 Sb. VYHLÁŠKA o technických prohlídkách vozidel
    • 480/2020 Sb. VYHLÁŠKA o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
    • 153/2023 Sb. VYHLÁŠKA o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
    • 208/2023 Sb. VYHLÁŠKA o terapeutických programech pro řidiče
   • Železniční doprava (12)
    • 266/1994 Sb. ZÁKON o drahách
    • 100/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)
    • 101/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy
    • 173/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy kterou se vydává dopravní řád drah
    • 177/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy kterou se vydává stavební a technický řád drah
    • 1/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu
    • 175/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
    • 352/2004 Sb. VYHLÁŠKA o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému
    • 376/2006 Sb. VYHLÁŠKA o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách
    • 16/2012 Sb. VYHLÁŠKA o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/2005 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
    • 76/2017 Sb. VYHLÁŠKA o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb
    • 260/2023 Sb. VYHLÁŠKA o stanovení podmínek zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravy
   • Vodní (15)
    • 114/1995 Sb. ZÁKON o vnitrozemské plavbě
    • 222/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí
    • 223/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách
    • 61/2000 Sb. ZÁKON o námořní plavbě
    • 84/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů o způsobilosti osob k provozování vnitrozemské vodní dopravy pro cizí potřeby
    • 315/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty
    • 46/2015 Sb. VYHLÁŠKA o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě
    • 67/2015 Sb. VYHLÁŠKA o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu)
    • 112/2015 Sb. VYHLÁŠKA o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu
    • 142/2015 Sb. VYHLÁŠKA o některých podmínkách pro práci členů posádky lodě
    • 334/2015 Sb. VYHLÁŠKA o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách
    • 336/2015 Sb. VYHLÁŠKA o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na lodi
    • 96/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o rekreačních plavidlech a vodních skútrech
    • 11/2023 Sb. VYHLÁŠKA o zdravotní způsobilosti ve vnitrozemské plavbě
    • 48/2023 Sb. VYHLÁŠKA kterou se vymezují činnosti vykonávané členy posádky plavidla a stanoví podrobnosti týkající se ověřování odborné způsobilosti osob k vedení plavidel, jejich obsluze a k výkonu dalších činností ve vnitrozemské plavbě
   • Letecká (4)
    • 49/1997 Sb. ZÁKON o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
    • 108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
    • 222/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby některých zaměstnanců v civilním letectví
    • 466/2006 Sb. VYHLÁŠKA o bezpečnostní letové normě
  • ENERGETIKA , ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ (16)
   • Elektrická zařízení (4)
    • 319/2018 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí
    • 190/2022 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
    • 194/2022 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
    • 114/2023 Sb. VYHLÁŠKA o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW
   • Energetika (10)
    • 406/2000 Sb. ZÁKON o hospodaření energií
    • 458/2000 Sb. ZÁKON o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
    • 540/2005 Sb. VYHLÁŠKA o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice
    • 194/2007 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům
    • 193/2013 Sb. VYHLÁŠKA o kontrole klimatizačních systémů
    • 194/2013 Sb. VYHLÁŠKA o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie
    • 264/2020 Sb. VYHLÁŠKA o energetické náročnosti budov
    • 38/2022 Sb. VYHLÁŠKA o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání
    • 284/2022 Sb. VYHLÁŠKA o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání
    • 193/2023 Sb. VYHLÁŠKA o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu
  • HORNICKÁ ČINNOST (55)
   • Bezpečnost a ochrana zdraví (15)
    • 22/1989 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí
    • 26/1989 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu
    • 51/1989 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů
    • 327/1992 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost
    • 202/1995 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem
    • 55/1996 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí
    • 52/1997 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl
    • 35/1998 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu
    • 239/1998 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
    • 75/2001 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu kterou se stanoví báňsko-technické podmínky pro zřizování, využití a ochranu důlních děl vybraných pro využití při krizových situacích pro uplatňování preventivních, technických a bezpečnostních opatření a provádění kontrol
    • 75/2002 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
    • 415/2003 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi
    • 659/2004 Sb. VYHLÁŠKA o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů
    • 123/2022 Sb. VYHLÁŠKA o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami
    • 124/2022 Sb. VYHLÁŠKA kterou se mění některé vyhlášky související s vyhláškou o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami
   • Technická zařízení (2)
    • 74/2002 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu o vyhrazených elektrických zařízeních
    • 392/2003 Sb. VYHLÁŠKA o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
   • Všeobecně (23)
    • 44/1988 Sb. ZÁKON o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
    • 61/1988 Sb. ZÁKON České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
    • 62/1988 Sb. ZÁKON České národní rady o geologických pracích
    • 104/1988 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem
    • 507/1990 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
    • 415/1991 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů
    • 175/1992 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů
    • 435/1992 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem
    • 2/1994 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví podmínky pro stavbu a provoz důlního požárního vodovodu
    • 5/1994 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu kterou se stanoví způsob odběru a rozboru vzorků inertního a uhelného prachu a směsi inertního a uhelného prachu v uhelných dolech
    • 10/1994 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu kterou se stanoví technické podmínky provedení protivýbuchových uzávěr prachových a vodních
    • 15/1995 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností
    • 447/2001 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě
    • 71/2002 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního plynu
    • 72/2002 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu o důlní degazaci
    • 165/2002 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech
    • 447/2002 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení
    • 298/2005 Sb., VYHLÁŠKA o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů
    • 157/2009 Sb. ZÁKON o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů
    • 428/2009 Sb. VYHLÁŠKA o provedení některých ustanovení zákona o nakládání s těžebním odpadem
    • 429/2009 Sb. VYHLÁŠKA o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem
    • 394/2011 Sb. VYHLÁŠKA o sídlech obvodních báňských úřadů
    • 29/2017 Sb. VYHLÁŠKA o báňsko-technické evidenci
   • Výbušniny a pyrotechnické výrobky (11)
    • 72/1988 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu o používání výbušnin
    • 327/1992 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost
    • 102/1994 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin
    • 99/1995 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu o skladování výbušnin
    • 156/2000 Sb. ZÁKON o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
    • 293/2003 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu o bližších podmínkách a vlastnostech výbušnin určených pro použití v rizikových podmínkách nebo v rizikovém prostředí a o přezkušování těchto výbušnin
    • 206/2015 Sb. ZÁKON o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)
    • 208/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh
    • 288/2015 Sb. VYHLÁŠKA o provádění ohňostrojných prací
    • 97/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o technických požadavcích na výbušniny
    • 284/2016 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice
  • INSPEKCE PRÁCE (2)
   • 251/2005 Sb. ZÁKON o inspekci práce
   • 266/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví vzor a provedení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce
  • KONTROLA, STÁTNÍ ODBORNÝ DOZOR (6)
   • Kontrola (1)
    • 255/2012 Sb. ZÁKON o kontrole (kontrolní řád)
   • Inspekce práce (3)
    • 20/1989 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (č. 155)
    • 398/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení
    • 251/2005 Sb. ZÁKON o inspekci práce
  • LESNICTVÍ (2)
   • 244/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
   • 339/2017 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
  • NORMALIZACE, ZKUŠEBNICTVÍ, METROLOGIE (41)
   • Akreditace a certifikace (1)
    • 592/2006 Sb. VYHLÁŠKA kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona
   • Bezpečný výrobek (1)
    • 102/2001 Sb. ZÁKON o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)
   • Jakost (1)
    • 5/1989 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí o Úmluvě o Systému posuzování jakosti a certifikace vzájemně dodávaných výrobků
   • Metrologie (4)
    • 505/1990 Sb. ZÁKON o metrologii
    • 262/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření
    • 264/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování
    • 345/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
   • Technické požadavky na výrobky (26)
    • 22/1997 Sb. ZÁKON o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
    • 173/1997 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody
    • 179/1997 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku
    • 102/2001 Sb. ZÁKON o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)
    • 179/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na chladící zařízení
    • 194/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače
    • 9/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku
    • 163/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
    • 25/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva
    • 176/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o technických požadavcích na strojní zařízení
    • 86/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o technických požadavcích na hračky
    • 208/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení
    • 90/2016 Sb. ZÁKON o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
    • 97/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o technických požadavcích na výbušniny
    • 116/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh
    • 117/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh
    • 118/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh
    • 119/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh
    • 120/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh
    • 121/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh
    • 122/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent
    • 219/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh
    • 345/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o lodní výstroji
    • 426/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh
    • 63/2018 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky
    • 571/2020 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví poplatky za poskytování a přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům
   • Všeobecně (2)
    • 20/1993 Sb. ZÁKON České národní rady o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví
    • 339/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem
  • PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ (11)
   • 406/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
   • 198/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o bezpečnosti zapalovačů uváděných na trh
   • 191/2022 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
   • Plynárenství (7)
    • 240/1999 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu kterou se zrušují některé právní předpisy na úseku plynárenství
    • 458/2000 Sb. ZÁKON o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
    • 545/2006 Sb. VYHLÁŠKA o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství
    • 108/2011 Sb. VYHLÁŠKA o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu
    • 344/2012 Sb. VYHLÁŠKA o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu
    • 345/2012 Sb. VYHLÁŠKA o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
    • 488/2021 Sb. VYHLÁŠKA o podmínkách připojení k plynárenské soustavě
  • POŽÁRNÍ OCHRANA (31)
   • Požární ochrana - všeobecně (17)
    • 133/1985 Sb. ZÁKON České národní rady o požární ochraně
    • 34/1986 Sb. Nařízení vlády o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození zdraví při plnění úkolů požární ochrany.
    • 87/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
    • 239/2000 Sb. ZÁKON o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
    • 172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY k provedení zákona o požární ochraně
    • 246/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
    • 247/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
    • 328/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
    • 352/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků
    • 361/2003 Sb. ZÁKON o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
    • 311/2006 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra
    • 393/2006 Sb. VYHLÁŠKA o zdravotní způsobilosti
    • 182/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku
    • 320/2015 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)
    • 407/2015 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví druhy a vzory služebních stejnokrojů Hasičského záchranného sboru České republiky, způsob označení příslušnosti k Hasičskému záchrannému sboru České republiky a odlišujícího označení, vzory služebních průkazů a průkazů zaměstnanců a způsob prokázání příslušnosti služebním průkazem a vzory velkého a malého znaku Hasičského záchranného sboru České republiky a základní znaky charakterizující prapor Hasičského záchranného sboru České republiky (výstrojní vyhláška hasičského záchranného sboru)
    • 34/2016 Sb. VYHLÁŠKA o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty
    • 460/2021 Sb. VYHLÁŠKA o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva
   • Požární ochrana záchranný systém (7)
    • 239/2000 Sb. ZÁKON o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
    • 240/2000 Sb. ZÁKON o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
    • 241/2000 Sb. ZÁKON o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů
    • 328/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
    • 361/2003 Sb. ZÁKON o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
    • 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení o změně některých zákonů (krizový zákon)
    • 432/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury
   • Technické podmínky požární bezpečnosti (4)
    • 202/1999 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
    • 35/2007 Sb. VYHLÁŠKA o technických podmínkách požární techniky
    • 23/2008 Sb. VYHLÁŠKA o technických podmínkách požární ochrany staveb
    • 69/2014 Sb. VYHLÁŠKA o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany
  • PRACOVNĚ PRÁVNÍ PŘEDPISY (98)
   • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (23)
    • Zákoník práce
    • 258/2000 Sb. ZÁKON o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
    • 378/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
    • 398/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení
    • 27/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat
    • 168/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
    • 432/2003 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
    • 101/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
    • 309/2006 Sb. ZÁKON kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
    • 567/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
    • 592/2006 Sb. VYHLÁŠKA kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona
    • 262/2006 Sb. ZÁKON zákoník práce
    • 361/2007 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů
    • 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
    • 79/2013 Sb. VYHLÁŠKA o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
    • 180/2015 Sb. VYHLÁŠKA o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)
    • 238/2016 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí
    • 433/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
    • 375/2017 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
    • 539/2020 Sb. ZÁKON o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů
    • 17/2021 Sb. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o přijetí krizového opatření
    • 250/2021 Sb. ZÁKON o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
    • 390/2021 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
   • Dovolená (1)
    • 600/2006 Sb. VYHLÁŠKA o stanovení tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastí pro účely dodatkové dovolené
   • Kolektivní smlouvy a kolektivní vyjednávaní (2)
    • 2/1991 Sb. ZÁKON o kolektivním vyjednávání
    • 16/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o zprostředkovatelích, rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně
   • Mzdy, platy, odměňování zaměstnanců (8)
    • 62/1983 Sb. ZÁKON o věrnostním přídavku horníků
    • 67/1983 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Československé socialistické republiky kterým se provádí zákon o věrnostním přídavku horníků
    • 58/1991 Sb. VYHLÁŠKA federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vymezení obsahu mzdových prostředků
    • 201/1997 Sb. ZÁKON o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
    • 114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb
    • 567/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
    • 595/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
    • 361/2017 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody
   • Náhrada škody (21)
    • 138/1976 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Československé socialistické republiky o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
    • 125/1993 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva financí kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
    • 191/1993 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
    • 290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
    • 291/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
    • 18/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)
    • 154/2002 Sb. ZÁKON o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků
    • 329/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku vojáků)
    • 12/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku vojáků)
    • 366/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
    • 412/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
    • 417/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
    • 104/2012 Sb. VYHLÁŠKA o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání)
    • 306/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
    • 276/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
    • 277/2015 Sb. VYHLÁŠKA o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů
    • 346/2015 Sb. VYHLÁŠKA o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě
    • 351/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
    • 517/2020 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
    • 546/2020 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
    • 575/2020 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2020 pro účely zákoníku práce
   • Náhrady výdajů (8)
    • 62/1994 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí
    • 430/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích
    • 84/2005 Sb. VYHLÁŠKA o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
    • 296/2022 Sb. VYHLÁŠKA o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích
    • 467/2022 Sb. VYHLÁŠKA o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023
    • 131/2023 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
    • 299/2003 Sb. VYHLÁŠKA o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023
    • 341/2023 Sb. VYHLÁŠKA o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2024
   • Pracovněprávní předpisy_obecně (5)
    • 312/2002 Sb. ZÁKON o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
    • 512/2002 Sb. VYHLÁŠKA o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
    • 262/2006 Sb. ZÁKON zákoník práce
    • 198/2009 Sb. ZÁKON o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
    • 304/2012 Sb. VYHLÁŠKA o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků
   • Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (1)
    • 118/2000 Sb. ZÁKON o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
   • Pracovní doba (7)
    • 245/2000 Sb. ZÁKON o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
    • 589/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
    • 262/2006 Sb. ZÁKON zákoník práce
    • 182/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku
    • 227/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o odchylné úpravě pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí
    • 363/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o zavedení letního času v letech 2017 až 2021
    • 348/2021 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o zavedení letního času v letech 2022 až 2026
   • Překážky v práci (2)
    • 590/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
    • 262/2006 Sb. ZÁKON zákoník práce
   • Zaměstnanost (3)
    • 227/1993 Sb. SDĚLENÍ ministerstva zahraničních věcí
    • 435/2004 Sb. ZÁKON o zaměstnanosti
    • 519/2004 Sb. VYHLÁŠKA o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců
   • Pojišťovny (5)
    • 551/1991 Sb., ZÁKON České národní rady, o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.
    • 592/1992 Sb. ZáKON o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
    • 48/1997 Sb. Zákon Parlamentu České republiky, o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
    • 37/2004 Sb. ZÁKON o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)
    • 481/2006 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra
  • PRÁVNÍ PROBLEMATIKA, POPLATKY (29)
   • Přestupky (2)
    • 250/2016 Sb. ZÁKON o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
    • 172/2017 Sb. VYHLÁŠKA o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti
   • Správní právo (4)
    • 150/2002 Sb. ZÁKON soudní řád správní
    • Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
    • 520/2005 Sb. VYHLÁŠKA o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
    • 60/2022 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
   • Státní zaměstnanci (3)
    • 361/2003 Sb. ZÁKON o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
    • 393/2006 Sb. VYHLÁŠKA o zdravotní způsobilosti
    • 234/2014 Sb. ZÁKON o státní službě
   • Trestní právo (8)
    • 141/1961 Sb. ZÁKON o trestním řízení soudním (trestní řád)
    • 40/2009 Sb. ZÁKON trestní zákoník
    • 453/2009 Sb. VYHLÁŠKA o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání
    • 454/2009 Sb. VYHLÁŠKA o ochraně zvířat při přepravě
    • 455/2009 Sb. VYHLÁŠKA o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu
    • 467/2009 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů
    • 341/2011 Sb. ZÁKON o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
    • 407/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY k provedení zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů
   • Živnostenské právo (4)
    • 455/1991 Sb. ZÁKON o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
    • 570/1991 Sb. ZÁKON České národní rady o živnostenských úřadech
    • 278/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o obsahových náplních jednotlivých živností
    • 222/2009 Sb. ZÁKON o volném pohybu služeb
   • Občanské právo (2)
    • 89/2012 Sb. ZÁKON občanský zákoník
    • 110/2019 Sb. ZÁKON o zpracování osobních údajů
  • REZORTY, ÚŘADY, OBCHOD (5)
   • 2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
   • 77/1997 Sb. ZÁKON o státním podniku
   • 480/2004 Sb. ZÁKON o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)
   • 499/2004 Sb. ZÁKON o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
   • 259/2012 Sb. VYHLÁŠKA o podrobnostech výkonu spisové služby
  • SOCIÁLNÍ PŘEDPISY (20)
   • Důchodové pojištění (5)
    • 42/1994 Sb. ZÁKON o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
    • 155/1995 Sb. ZÁKON o důchodovém pojištění
    • 284/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění
    • 290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
    • 234/1998 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1997 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1997 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
   • Nemocenské pojištění (1)
    • 187/2006 Sb. ZÁKON o nemocenském pojištění
   • Organizace a provádění sociálního zabezpečení (1)
    • 582/1991 Sb. ZÁKON České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
   • Pojistné na sociální zabezpečení a politiku zaměstnanosti (1)
    • 589/1992 Sb. ZÁKON České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
   • Sociální péče a sociální zabezpečení (3)
    • 155/1998 Sb. ZÁKON o znakové řeči a o změně dalších zákonů
    • 108/2006 Sb. ZÁKON o sociálních službách
    • 111/2006 Sb. ZÁKON o pomoci v hmotné nouzi
   • Státní sociální dávky (1)
    • 117/1995 Sb. ZÁKON o státní sociální podpoře
   • Životní minimum (1)
    • 110/2006 Sb. ZÁKON o životním a existenčním minimu
  • STAVEBNICTVÍ (28)
   • Bezpečnost práce a technických zařízení (3)
    • 48/1982 Sb., VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.
    • 591/2006 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra
    • 601/2006 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra
   • Stroje a strojní zařízení (1)
    • 77/1965 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva stavebnictví o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů
   • Práce ve výškách (1)
    • 362/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
   • Všeobecně (19)
    • 20/1987 Sb., ZÁKON České národní rady o státní památkové péči (ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb.)
    • 66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury České socialistické republiky kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
    • 433/1991 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
    • 360/1992 Sb. ZÁKON České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
    • 54/2000 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva pro místní rozvoj jímž se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb., seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 2000
    • 590/2002 Sb. VYHLÁŠKA o technických požadavcích pro vodní díla
    • 8/2006 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva pro místní rozvoj kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2005
    • 183/2006 Sb. ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
    • 498/2006 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva pro místní rozvoj kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2005
    • 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA o dokumentaci staveb
    • 500/2006 Sb. VYHLÁŠKA o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
    • 501/2006 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra
    • 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
    • 146/2008 Sb. VYHLÁŠKA o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
    • 420/2008 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón
    • 268/2009 Sb. VYHLÁŠKA o technických požadavcích na stavby
    • 398/2009 Sb. VYHLÁŠKA o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
    • 239/2017 Sb. VYHLÁŠKA o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa
    • 283/2021 Sb. ZÁKON stavební zákon
  • ŠKOLSTVÍ (46)
   • Všeobecně (7)
    • 14 269/2001-26 PRACOVNÍ ŘÁD pro zaměstnance škol a školských zařízení
    • 229/1999 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy kterou se vydává seznam škol, jejichž hlavní činností je vzdělávání mládeže nebo dospělých v zemědělských oborech
    • 64/2005 Sb. VYHLÁŠKA o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
    • 317/2005 Sb. VYHLÁŠKA o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
    • 263/2007 Sb. VYHLÁŠKA o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely
    • 220/2007 Sb. VYHLÁŠKA kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona
    • 176/2009 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení
   • Vysoké školy (1)
    • 111/1998 Sb. ZÁKON o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
   • Základní, střední, vyšší odborné, speciální školy a školská zařízení (35)
    • 221/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy kterou se zrušují některé obecně závazné právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
    • 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
    • 109/2002 Sb. ZÁKON o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
    • 561/2004 Sb., ZÁKON o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
    • 563/2004 Sb. ZÁKON o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
    • 10/2005 Sb. VYHLÁŠKA o vyšším odborném vzdělávání
    • 12/2005 Sb. VYHLÁŠKA o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
    • 13/2005 Sb. VYHLÁŠKA o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
    • 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA o předškolním vzdělávání
    • 15/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
    • 16/2005 Sb. VYHLÁŠKA o organizaci školního roku
    • 17/2005 Sb. VYHLÁŠKA o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti
    • 33/2005 Sb. VYHLÁŠKA o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách
    • 48/2005 Sb. VYHLÁŠKA o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
    • 71/2005 Sb. VYHLÁŠKA o základním uměleckém vzdělávání
    • 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
    • 74/2005 Sb., VYHLÁŠKA o zájmovém vzdělávání
    • 75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
    • 107/2005 Sb. VYHLÁŠKA o školním stravování
    • 108/2005 Sb. VYHLÁŠKA o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
    • 224/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se zrušují některé vyhlášky v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
    • 410/2005 Sb. VYHLÁŠKA o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
    • 458/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče
    • 1/2006 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra
    • 2/2006 Sb. VYHLÁŠKA kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona
    • 60/2006 Sb. VYHLÁŠKA o postupu při zjišťování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči a o podrobnostech o školení osob žádajících o akreditaci k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost (vyhláška o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků)
    • 179/2006 Sb. ZÁKON o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
    • 438/2006 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva pro místní rozvoj kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2005
    • 274/2009 Sb. VYHLÁŠKA o ochraně zvířat při přepravě
    • 211/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
    • 28/2012 Sb. VYHLÁŠKA o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních školách
    • 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
    • 353/2016 Sb. VYHLÁŠKA o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
    • 61/2018 Sb. VYHLÁŠKA o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů
    • 350/2021 Sb. VYHLÁŠKA o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
  • TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ (3)
   • 91/1993 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
   • 458/2000 Sb. ZÁKON o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
   • 192/2022 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
  • VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ (8)
   • 254/2001 Sb. ZÁKON o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
   • 274/2001 Sb. ZÁKON o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
   • 428/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
   • 471/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
   • 20/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody
   • 225/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně
   • 24/2011 Sb. VYHLÁŠKA o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
   • 401/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
  • ZBRANĚ A STŘELIVO (12)
   • 156/2000 Sb. ZÁKON o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
   • 119/2002 Sb. ZÁKON o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)
   • 369/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu kterou se stanoví postup Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva při zařazování typu zbraně nebo střeliva do kategorie
   • 493/2002 Sb. VYHLÁŠKA o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice
   • 335/2004 Sb. Vyhláška kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
   • 217/2017 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek a o muničním skladišti
   • 218/2017 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o minimálních technických požadavcích na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a o povinných náležitostech jejich provozního řádu
   • 219/2017 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice
   • 221/2017 Sb. VYHLÁŠKA o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderného zařízení
   • 14/2021 Sb. ZÁKON o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky
   • 162/2021 Sb. VYHLÁŠKA o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně a expanzní zbraně a o technických požadavcích na plynové nábojky pro expanzní zbraně
   • 255/2021 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o provedení zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky
  • ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ NORMY (10)
   • 506/1990 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 23/1991 Sb. ÚSTAVNÍ ZÁKON kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky
   • 209/1992 Sb. sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí, o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8.
   • 1/1993 Sb. ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY
   • 2/1993 Sb. USNESENÍ předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
   • 41/1996 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání protokolu č. 9 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod
   • 230/1998 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí
   • 231/1998 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí
   • 309/1999 Sb. ZÁKON o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
   • 222/2016 Sb. ZÁKON o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)
  • ZDRAVOTNICTVÍ (65)
   • Hygiena dětí a dorostu (2)
    • 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
    • 39/2012 Sb. VYHLÁŠKA o dispenzární péči
   • Hygiena práce (4)
    • 432/2003 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
    • 394/2006 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací
    • 272/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
    • 291/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
   • Hygiena výživy a předmětů běžného užívání (3)
    • 38/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy
    • 137/2004 Sb., VYHLÁŠKA ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
    • 409/2005 Sb. VYHLÁŠKA o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
   • Léčiva a zdravotnické prostředky (4)
    • 63/2007 Sb. VYHLÁŠKA o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely
    • 106/2008 Sb. VYHLÁŠKA o správné praxi prodejců vyhrazených léčivých přípravků a o odborném kurzu prodejců vyhrazených léčivých přípravků
    • 268/2014 Sb. ZÁKON o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
    • 569/2020 Sb. ZÁKON o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
   • Návykové látky (5)
    • 167/1998 Sb. ZÁKON o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
    • 151/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři
    • 123/2006 Sb. VYHLÁŠKA o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků
    • 125/2006 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví tiskopisy formulářů podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
    • 463/2013 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o seznamech návykových látek
   • Ochrana před alkoholismem a jinými toxikomániemi (1)
    • 65/2017 Sb. ZÁKON o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
   • Opatření proti infekčním nemocem (1)
    • 537/2006 Sb. VYHLÁŠKA o očkování proti infekčním nemocem
   • Organizace zdravotnictví a zdravotní pojištění (13)
    • 258/2000 Sb. ZÁKON o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
    • 490/2000 Sb. Vyhláška o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k  získání odborné způsobilosti v  některých oborech ochrany veřejného zdraví
    • 138/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví vzor služebního průkazu zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví
    • 561/2006 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra
    • 444/2008 Sb. VYHLÁŠKA o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie
    • 372/2011 Sb. ZÁKON o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
    • 373/2011 Sb. ZÁKON o specifických zdravotních službách
    • 374/2011 Sb. ZÁKON o zdravotnické záchranné službě
    • 70/2012 Sb. VYHLÁŠKA o preventivních prohlídkách
    • 98/2012 Sb. VYHLÁŠKA o zdravotnické dokumentaci
    • 410/2012 Sb. VYHLÁŠKA o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření
    • 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče
    • 226/2019 Sb. VYHLÁŠKA o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech
   • Posudková činnost (4)
    • 290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
    • 391/2013 Sb. VYHLÁŠKA o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu
    • 276/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
    • 277/2015 Sb. VYHLÁŠKA o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů
   • Všeobecná a komunální hygiena (14)
    • 6/2003 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
    • 361/2007 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů (10)
     • Přílohy (9)
      • 361/2007 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů_Příloha_1
      • 361/2007 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů_Příloha_2
      • 361/2007 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů_Příloha_3
      • 361/2007 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů_Příloha_4
      • 361/2007 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů_Příloha_5
      • 361/2007 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů_Příloha_7
      • 361/2007 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů_Příloha_8
      • 361/2007 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů_Příloha_9
      • 361/2007 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů_Příloha_10
    • 238/2011 Sb. VYHLÁŠKA o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
    • 306/2012 Sb. VYHLÁŠKA o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
   • Všeobecně (3)
    • 145/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161)
    • 353/2004 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení
    • 84/2008 Sb. VYHLÁŠKA o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky
  • ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ (3)
   • 378/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
   • 122/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent
   • 193/2022 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
  • ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ (77)
   • Myslivost (3)
    • 449/2001 Sb. ZÁKON o myslivosti
    • 491/2002 Sb. VYHLÁŠKA o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd
    • 553/2004 Sb. VYHLÁŠKA o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě
   • Potravinářství (10)
    • 110/1997 Sb. ZÁKON o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
    • 258/2000 Sb. ZÁKON o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
    • 38/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy
    • 475/2002 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub)
    • 54/2004 Sb. VYHLÁŠKA o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití
    • 137/2004 Sb., VYHLÁŠKA ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
    • 98/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv
    • 289/2007 Sb. VYHLÁŠKA o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství
    • 231/2016 Sb. VYHLÁŠKA o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků
    • 248/2018 Sb. VYHLÁŠKA o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí
   • Rostlinná výroba (17)
    • 97/1996 Sb. ZÁKON o ochraně chmele
    • 156/1998 Sb. ZÁKON o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)
    • 275/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků
    • 58/1999 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství kterou se vymezují některé druhy rostlin uvedené v druhovém seznamu, jejichž rozmnožovací materiál se smí uvést do oběhu jako obchodní, a stanoví se jeho vlastnosti a způsob kontroly
    • 408/2000 Sb. ZÁKON o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám)
    • 474/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství o stanovení požadavků na hnojiva
    • 321/2004 Sb. ZÁKON o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)
    • 325/2004 Sb. VYHLÁŠKA k provedení zákona o ochraně chmele
    • 326/2004 Sb., ZÁKON o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících předpisů
    • 254/2010 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí
    • 204/2012 Sb. VYHLÁŠKA o technických požadavcích pro pověření referenční laboratoře
    • 205/2012 Sb. VYHLÁŠKA o obecných zásadách integrované ochrany rostlin
    • 377/2013 Sb. VYHLÁŠKA o skladování a způsobu používání hnojiv
    • 88/2017 Sb. VYHLÁŠKA o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství
    • 132/2018 Sb. VYHLÁŠKA o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin
    • 5/2020 Sb. VYHLÁŠKA o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin
    • 309/2021 Sb. VYHLÁŠKA o odběrech a chemických a biologických rozborech vzorků hnojiv
   • Rybářství (2)
    • 99/2004 Sb., ZÁKON o rybnikářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
    • 197/2004 Sb. VYHLÁŠKA k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
   • Veterinářství (16)
    • 246/1992 Sb. ZÁKON České národní rady na ochranu zvířat proti týrání
    • 166/1999 Sb. ZÁKON o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
    • 291/2003 Sb. VYHLÁŠKA o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech
    • 381/2003 Sb. VYHLÁŠKA o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
    • 4/2009 Sb. VYHLÁŠKA o ochraně zvířat při přepravě
    • 128/2009 Sb. VYHLÁŠKA o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty
    • 94/2010 Sb. VYHLÁŠKA o některých veterinárních a hygienických požadavcích na přepravu a zpracování vedlejších živočišných produktů
    • 114/2010 Sb. VYHLÁŠKA o ochraně handicapovaných zvířat při chovu
    • 418/2012 Sb. VYHLÁŠKA o ochraně zvířat při usmrcování
    • 419/2012 Sb. VYHLÁŠKA o ochraně pokusných zvířat
    • 21/2013 Sb. VYHLÁŠKA o stanovení podmínek při chovu psů a koček
    • 22/2013 Sb. VYHLÁŠKA o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání
    • 313/2014 Sb. VYHLÁŠKA o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech
    • 159/2021 Sb. VYHLÁŠKA o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích
    • 384/2021 Sb. VYHLÁŠKA o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování
    • 210/2023 Sb. VYHLÁŠKA o kadáverech koňovitých a zvířat v zájmovém chovu
   • Všeobecně (9)
    • 16/1997 Sb. ZÁKON o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
    • 252/1997 Sb. ZÁKON o zemědělství
    • 242/2000 Sb. ZÁKON o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
    • 27/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat
    • 146/2002 Sb. ZÁKON o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů
    • 147/2002 Sb. ZÁKON o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)
    • 219/2003 Sb. ZÁKON o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)
    • 206/2012 Sb. VYHLÁŠKA o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky
    • 327/2012 Sb. VYHLÁŠKA o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin
   • Zoologické zahrady (1)
    • 162/2003 Sb. ZÁKON o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)
   • Živočišná výroba (11)
    • 91/1996 Sb. ZÁKON o krmivech
    • 154/2000 Sb. ZÁKON o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)
    • 136/2004 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem
    • 194/2004 Sb. VYHLÁŠKA o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti
    • 208/2004 Sb. VYHLÁŠKA o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat
    • 356/2004 Sb. VYHLÁŠKA o sledování (monitoringu) zoonóz a původců zoonóz a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka
    • 370/2006 Sb. VYHLÁŠKA o odborných kurzech k výkonu některých odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat
    • 447/2006 Sb. VYHLÁŠKA o genetických zdrojích zvířat
    • 448/2006 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva pro místní rozvoj kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2005
    • 295/2015 Sb. VYHLÁŠKA o provedení některých ustanovení zákona o krmivech
    • 211/2019 Sb. VYHLÁŠKA o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti
  • ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (92)
   • Geologie, ochrana a evidence nerostného bohatství (4)
    • 44/1988 Sb. ZÁKON o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
    • 61/1988 Sb. ZÁKON České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
    • 62/1988 Sb. ZÁKON České národní rady o geologických pracích
    • 175/1992 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů
   • Integrovaná prevence a omezování znečištění (1)
    • 76/2002 Sb. ZÁKON o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
   • Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty (2)
    • 78/2004 Sb. ZÁKON o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
    • 209/2004 Sb. VYHLÁŠKA o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
   • Nakládání s chemickými látkami (7)
    • 120/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody
    • 428/2004 Sb. VYHLÁŠKA o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické
    • 350/2011 Sb. ZÁKON o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
    • 163/2012 Sb. VYHLÁŠKA o zásadách správné laboratorní praxe
    • 61/2013 Sb. VYHLÁŠKA o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech
    • 324/2016 Sb. ZÁKON o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)
    • 61/2018 Sb. VYHLÁŠKA o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů
   • Nakládání s odpady (5)
    • 541/2020 Sb. ZÁKON o odpadech
    • 8/2021 Sb. VYHLÁŠKA o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)
    • 273/2021 Sb. VYHLÁŠKA o podrobnostech nakládání s odpady
    • 345/2021 Sb. VYHLÁŠKA o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností
    • 16/2022 Sb. VYHLÁŠKA o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností
   • Nakládání s obaly (3)
    • 477/2001 Sb. ZÁKON o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)
    • 116/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu označování vratných zálohovaných obalů
    • 30/2021 Sb. VYHLÁŠKA o provedení některých ustanovení zákona o obalech
   • Ochrana lesa (2)
    • 289/1995 Sb. ZÁKON o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
    • 55/1999 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích
   • Ochrana ovzduší (8)
    • 145/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí
    • 103/2010 Sb. VYHLÁŠKA o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí
    • 73/2012 Sb. ZÁKON o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
    • 201/2012 Sb. ZÁKON o ochraně ovzduší
    • 330/2012 Sb. VYHLÁŠKA o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích
    • 415/2012 Sb. VYHLÁŠKA o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
    • 243/2022 Sb. ZÁKON o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí
    • 243/2023 Sb. VYHLÁŠKA o provedení některých ustanovení zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
   • Ochrana přírody a krajiny (10)
    • 114/1992 Sb. ZÁKON České národní rady o ochraně přírody a krajiny
    • 395/1992 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
    • 100/2004 Sb. ZÁKON o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)
    • 381/2004 Sb. VYHLÁŠKA kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Žofínský prales, stanoví její bližší ochranné podmínky a ochranné pásmo a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
    • 166/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000
    • 432/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku
    • 167/2008 Sb. ZÁKON o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů
    • 17/2009 Sb. VYHLÁŠKA o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě
    • 295/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění
    • 189/2013 Sb. VYHLÁŠKA o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
   • Ochrana vod (14)
    • 254/2001 Sb. ZÁKON o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
    • 274/2001 Sb. ZÁKON o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
    • 428/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
    • 471/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
    • 20/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody
    • 225/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně
    • 35/2004 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť
    • 252/2004 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
    • 450/2005 Sb. VYHLÁŠKA o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
    • 216/2011 Sb. VYHLÁŠKA o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
    • 178/2012 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků
    • 401/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
    • 333/2018 Sb. VYHLÁŠKA o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
    • 50/2023 Sb. VYHLÁŠKA o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
   • Ochrana zemědělského půdního fondu (2)
    • 334/1992 Sb. ZÁKON České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu
    • 271/2019 Sb. VYHLÁŠKA o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu
   • Ostatní (2)
    • 18/1997 Sb. ZÁKON o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů
    • 305/2000 Sb. ZÁKON o povodích
   • Posuzování vlivů na životní prostředí (2)
    • 100/2001 Sb. ZÁKON o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
    • 453/2017 Sb. VYHLÁŠKA o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí
   • Prevence závažných havárií (8)
    • 239/2000 Sb. ZÁKON o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
    • 328/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
    • 224/2015 Sb. ZÁKON - Prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi
    • 225/2015 Sb. VYHLÁŠKA o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B
    • 226/2015 Sb. VYHLÁŠKA o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře
    • 227/2015 Sb. VYHLÁŠKA o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku
    • 228/2015 Sb. VYHLÁŠKA o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
    • 229/2015 Sb. VYHLÁŠKA o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole
   • Životní prostředí všeobecně (7)
    • 2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
    • 282/1991 Sb. ZÁKON České národní rady o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
    • 388/1991 Sb. ZÁKON České národní rady o Státním fondu životního prostředí České republiky
    • 17/1992 Sb. ZÁKON o životním prostředí
    • 123/1998 Sb. ZÁKON o právu na informace o životním prostředí
    • 25/2008 Sb. ZÁKON o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů
    • 315/2018 Sb. VYHLÁŠKA o strategickém hlukovém mapování
 • Legislativa dle roku vydání (690)
  • 1961 (1)
   • 141/1961 Sb. ZÁKON o trestním řízení soudním (trestní řád)
  • 1965 (1)
   • 77/1965 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva stavebnictví o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů
  • 1969 (1)
   • 2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
  • 1974 (1)
   • 95/1974 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o odstranění všech forem rasové diskriminace
  • 1975 (1)
   • 11/1975 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí 1974 o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)
  • 1976 (3)
   • 108/1976 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
   • 109/1976 Sb. VYHLÁŠKA federálního ministerstva dopravy o některých opatřeních k provádění Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
   • 138/1976 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Československé socialistické republiky o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
  • 1980 (1)
   • 141/1980 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí o Úmluvě o poradenství pro volbu povolání a odborné výchově pro rozvoj lidských zdrojů, 1975 (č. 142)
  • 1981 (3)
   • 24/1981 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí o Úmluvě o lékařském vyšetření způsobilosti dětí a mladistvých k zaměstnání neprůmyslovými pracemi (č. 78)
   • 25/1981 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí o Úmluvě o lékařském vyšetření způsobilosti mladistvých k zaměstnání pod zemí v dolech (č. 124)
   • 26/1981 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí o Úmluvě o ochraně proti ohrožení otravou benzenem (č. 136)
  • 1982 (2)
   • 48/1982 Sb., VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.
   • 144/1982 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí o Celní úmluvě o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)
  • 1983 (2)
   • 62/1983 Sb. ZÁKON o věrnostním přídavku horníků
   • 67/1983 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Československé socialistické republiky kterým se provádí zákon o věrnostním přídavku horníků
  • 1985 (2)
   • 72/1985 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí o Úmluvě o pracovní rehabilitaci a zaměstnávání invalidů (č. 159)
   • 133/1985 Sb. ZÁKON České národní rady o požární ochraně
  • 1986 (1)
   • 34/1986 Sb. Nařízení vlády o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození zdraví při plnění úkolů požární ochrany.
  • 1987 (2)
   • 20/1987 Sb., ZÁKON České národní rady o státní památkové péči (ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb.)
   • 64/1987 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
  • 1988 (7)
   • 44/1988 Sb. ZÁKON o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
   • 61/1988 Sb. ZÁKON České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
   • 62/1988 Sb. ZÁKON České národní rady o geologických pracích
   • 66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury České socialistické republiky kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
   • 72/1988 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu o používání výbušnin
   • 104/1988 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem
   • 145/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161)
  • 1989 (5)
   • 5/1989 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí o Úmluvě o Systému posuzování jakosti a certifikace vzájemně dodávaných výrobků
   • 20/1989 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (č. 155)
   • 22/1989 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí
   • 26/1989 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu
   • 51/1989 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů
  • 1990 (18)
   • 437/1990 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 438/1990 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 439/1990 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 440/1990 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 441/1990 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 442/1990 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 450/1990 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 460/1990 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 465/1990 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 469/1990 Sb., Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí, o sjednání Úmluvy o povinném invalidním pojištění zaměstnanců v průmyslových a obchodních podnicích a ve svobodných povoláních, jakož i domáckých dělníků a osob zaměstnaných v domácnosti (č. 37), Úmluvy o povinném invalidním pojištění zaměstnanců v zemědělských podnicích (č. 38), Úmluvy o povinném pojištění pro případ smrti zaměstnanců v průmyslových a obchodních podnicích a ve svobodných povoláních, jakož i domáckých dělníků a osob zaměstnaných v domácnosti (č. 39) a Úmluvy o povinném pojištění pro případ smrti zaměstnanců zemědělských podnicích (č. 40).
   • 470/1990 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 489/1990 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 490/1990 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 491/1990 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 505/1990 Sb. ZÁKON o metrologii
   • 506/1990 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 507/1990 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 537/1990 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
  • 1991 (21)
   • 2/1991 Sb. ZÁKON o kolektivním vyjednávání
   • 16/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o zprostředkovatelích, rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně
   • 17/1991 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 23/1991 Sb. ÚSTAVNÍ ZÁKON kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky
   • 58/1991 Sb. VYHLÁŠKA federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vymezení obsahu mzdových prostředků
   • 282/1991 Sb. ZÁKON České národní rady o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
   • 388/1991 Sb. ZÁKON České národní rady o Státním fondu životního prostředí České republiky
   • 403/1991 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 408/1991 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 411/1991 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 415/1991 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů
   • 416/1991 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 432/1991 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 433/1991 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 444/1991 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 445/1991 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 455/1991 Sb. ZÁKON o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
   • 461/1991 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí
   • 551/1991 Sb., ZÁKON České národní rady, o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.
   • 570/1991 Sb. ZÁKON České národní rady o živnostenských úřadech
   • 582/1991 Sb. ZÁKON České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
  • 1992 (12)
   • 17/1992 Sb. ZÁKON o životním prostředí
   • 114/1992 Sb. ZÁKON České národní rady o ochraně přírody a krajiny
   • 175/1992 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů
   • 209/1992 Sb. sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí, o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8.
   • 246/1992 Sb. ZÁKON České národní rady na ochranu zvířat proti týrání
   • 327/1992 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost
   • 334/1992 Sb. ZÁKON České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu
   • 360/1992 Sb. ZÁKON České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
   • 395/1992 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
   • 435/1992 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem
   • 589/1992 Sb. ZÁKON České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
   • 592/1992 Sb. ZáKON o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
  • 1993 (8)
   • 1/1993 Sb. ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY
   • 2/1993 Sb. USNESENÍ předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
   • 16/1993 Sb. ZÁKON České národní rady o dani silniční
   • 20/1993 Sb. ZÁKON České národní rady o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví
   • 91/1993 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
   • 125/1993 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva financí kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
   • 191/1993 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
   • 227/1993 Sb. SDĚLENÍ ministerstva zahraničních věcí
  • 1994 (8)
   • 2/1994 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví podmínky pro stavbu a provoz důlního požárního vodovodu
   • 5/1994 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu kterou se stanoví způsob odběru a rozboru vzorků inertního a uhelného prachu a směsi inertního a uhelného prachu v uhelných dolech
   • 10/1994 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu kterou se stanoví technické podmínky provedení protivýbuchových uzávěr prachových a vodních
   • 42/1994 Sb. ZÁKON o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
   • 62/1994 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí
   • 102/1994 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin
   • 111/1994 Sb. ZÁKON o silniční dopravě
   • 266/1994 Sb. ZÁKON o drahách
  • 1995 (15)
   • 99/1995 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu o skladování výbušnin
   • 100/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)
   • 101/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy
   • 114/1995 Sb. ZÁKON o vnitrozemské plavbě
   • 117/1995 Sb. ZÁKON o státní sociální podpoře
   • 155/1995 Sb. ZÁKON o důchodovém pojištění
   • 173/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy kterou se vydává dopravní řád drah
   • 177/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy kterou se vydává stavební a technický řád drah
   • 202/1995 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem
   • 222/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí
   • 223/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách
   • 284/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění
   • 289/1995 Sb. ZÁKON o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
   • 290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
   • 291/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
  • 1996 (5)
   • 41/1996 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání protokolu č. 9 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod
   • 55/1996 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí
   • 91/1996 Sb. ZÁKON o krmivech
   • 97/1996 Sb. ZÁKON o ochraně chmele
   • 221/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy kterou se zrušují některé obecně závazné právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
  • 1997 (16)
   • 12/1997 Sb. ZÁKON o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
   • 13/1997 Sb. ZÁKON o pozemních komunikacích
   • 16/1997 Sb. ZÁKON o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
   • 18/1997 Sb. ZÁKON o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů
   • 22/1997 Sb. ZÁKON o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
   • 48/1997 Sb. Zákon Parlamentu České republiky, o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
   • 49/1997 Sb. ZÁKON o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
   • 52/1997 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl
   • 77/1997 Sb. ZÁKON o státním podniku
   • 104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
   • 108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
   • 110/1997 Sb. ZÁKON o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
   • 173/1997 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody
   • 179/1997 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku
   • 201/1997 Sb. ZÁKON o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
   • 252/1997 Sb. ZÁKON o zemědělství
  • 1998 (14)
   • 29/1998 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí
   • 35/1998 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu
   • 111/1998 Sb. ZÁKON o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
   • 123/1998 Sb. ZÁKON o právu na informace o životním prostředí
   • 155/1998 Sb. ZÁKON o znakové řeči a o změně dalších zákonů
   • 156/1998 Sb. ZÁKON o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)
   • 167/1998 Sb. ZÁKON o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
   • 229/1998 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí
   • 230/1998 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí
   • 231/1998 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí
   • 232/1998 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí
   • 234/1998 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1997 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1997 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
   • 239/1998 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
   • 275/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků
  • 1999 (9)
   • 55/1999 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích
   • 60/1999 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí
   • 166/1999 Sb. ZÁKON o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
   • 168/1999 Sb. ZÁKON o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
   • 202/1999 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
   • 205/1999 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
   • 229/1999 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy kterou se vydává seznam škol, jejichž hlavní činností je vzdělávání mládeže nebo dospělých v zemědělských oborech
   • 240/1999 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu kterou se zrušují některé právní předpisy na úseku plynárenství
   • 309/1999 Sb. ZÁKON o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
  • 2000 (30)
   • 1/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu
   • 14/2000 Sb. m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí
   • 54/2000 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva pro místní rozvoj jímž se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb., seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 2000
   • 61/2000 Sb. ZÁKON o námořní plavbě
   • 84/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů o způsobilosti osob k provozování vnitrozemské vodní dopravy pro cizí potřeby
   • 87/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
   • 118/2000 Sb. ZÁKON o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
   • 154/2000 Sb. ZÁKON o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)
   • 156/2000 Sb. ZÁKON o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
   • 175/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
   • 222/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby některých zaměstnanců v civilním letectví
   • 239/2000 Sb. ZÁKON o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
   • 240/2000 Sb. ZÁKON o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
   • 241/2000 Sb. ZÁKON o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů
   • 242/2000 Sb. ZÁKON o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
   • 245/2000 Sb. ZÁKON o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
   • 247/2000 Sb. ZÁKON o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
   • 258/2000 Sb. ZÁKON o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
   • 262/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření
   • 264/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování
   • 305/2000 Sb. ZÁKON o povodích
   • 315/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty
   • 361/2000 Sb. ZÁKON o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
   • 406/2000 Sb. ZÁKON o hospodaření energií
   • 408/2000 Sb. ZÁKON o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám)
   • 458/2000 Sb. ZÁKON o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
   • 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení o změně některých zákonů (krizový zákon)
   • 474/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství o stanovení požadavků na hnojiva
   • 478/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů kterou se provádí zákon o silniční dopravě
   • 490/2000 Sb. Vyhláška o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k  získání odborné způsobilosti v  některých oborech ochrany veřejného zdraví
  • 2001 (27)
   • 18/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)
   • 31/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů o řidičských průkazech a o registru řidičů
   • 32/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů o evidenci dopravních nehod
   • 38/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy
   • 56/2001 Sb. ZÁKON o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
   • 75/2001 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu kterou se stanoví báňsko-technické podmínky pro zřizování, využití a ochranu důlních děl vybraných pro využití při krizových situacích pro uplatňování preventivních, technických a bezpečnostních opatření a provádění kontrol
   • 100/2001 Sb. ZÁKON o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
   • 102/2001 Sb. ZÁKON o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)
   • 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
   • 110/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy
   • 111/2001 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí
   • 172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY k provedení zákona o požární ochraně
   • 179/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na chladící zařízení
   • 194/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače
   • 246/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
   • 247/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
   • 254/2001 Sb. ZÁKON o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
   • 274/2001 Sb. ZÁKON o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
   • 328/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
   • 378/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
   • 398/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení
   • 428/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
   • 430/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích
   • 447/2001 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě
   • 449/2001 Sb. ZÁKON o myslivosti
   • 471/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
   • 477/2001 Sb. ZÁKON o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)
  • 2002 (33)
   • 9/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku
   • 20/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody
   • 27/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat
   • 71/2002 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního plynu
   • 72/2002 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu o důlní degazaci
   • 74/2002 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu o vyhrazených elektrických zařízeních
   • 75/2002 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
   • 76/2002 Sb. ZÁKON o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
   • 109/2002 Sb. ZÁKON o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
   • 114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb
   • 116/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu označování vratných zálohovaných obalů
   • 119/2002 Sb. ZÁKON o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)
   • 120/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody
   • 146/2002 Sb. ZÁKON o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů
   • 147/2002 Sb. ZÁKON o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)
   • 150/2002 Sb. ZÁKON soudní řád správní
   • 154/2002 Sb. ZÁKON o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků
   • 163/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
   • 165/2002 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech
   • 167/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
   • 168/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
   • 225/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně
   • 244/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
   • 312/2002 Sb. ZÁKON o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
   • 339/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem
   • 345/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
   • 369/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu kterou se stanoví postup Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva při zařazování typu zbraně nebo střeliva do kategorie
   • 447/2002 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení
   • 475/2002 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub)
   • 491/2002 Sb. VYHLÁŠKA o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd
   • 493/2002 Sb. VYHLÁŠKA o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice
   • 512/2002 Sb. VYHLÁŠKA o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
   • 590/2002 Sb. VYHLÁŠKA o technických požadavcích pro vodní díla
  • 2003 (13)
   • 6/2003 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
   • 25/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva
   • 138/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví vzor služebního průkazu zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví
   • 162/2003 Sb. ZÁKON o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)
   • 219/2003 Sb. ZÁKON o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)
   • 291/2003 Sb. VYHLÁŠKA o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech
   • 293/2003 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu o bližších podmínkách a vlastnostech výbušnin určených pro použití v rizikových podmínkách nebo v rizikovém prostředí a o přezkušování těchto výbušnin
   • 352/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků
   • 361/2003 Sb. ZÁKON o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
   • 381/2003 Sb. VYHLÁŠKA o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
   • 392/2003 Sb. VYHLÁŠKA o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
   • 415/2003 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi
   • 432/2003 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
  • 2004 (34)
   • 18/2004 Sb. ZÁKON o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)
   • 35/2004 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť
   • 37/2004 Sb. ZÁKON o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)
   • 54/2004 Sb. VYHLÁŠKA o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití
   • 78/2004 Sb. ZÁKON o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
   • 99/2004 Sb., ZÁKON o rybnikářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
   • 100/2004 Sb. ZÁKON o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)
   • 136/2004 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem
   • 137/2004 Sb., VYHLÁŠKA ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
   • 197/2004 Sb. VYHLÁŠKA k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
   • 208/2004 Sb. VYHLÁŠKA o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat
   • 209/2004 Sb. VYHLÁŠKA o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
   • 252/2004 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
   • 277/2004 Sb. VYHLÁŠKA o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)
   • 321/2004 Sb. ZÁKON o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)
   • 325/2004 Sb. VYHLÁŠKA k provedení zákona o ochraně chmele
   • 326/2004 Sb., ZÁKON o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících předpisů
   • 335/2004 Sb. Vyhláška kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
   • 352/2004 Sb. VYHLÁŠKA o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému
   • 353/2004 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení
   • 356/2004 Sb. VYHLÁŠKA o sledování (monitoringu) zoonóz a původců zoonóz a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka
   • 381/2004 Sb. VYHLÁŠKA kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Žofínský prales, stanoví její bližší ochranné podmínky a ochranné pásmo a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
   • 406/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
   • 428/2004 Sb. VYHLÁŠKA o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické
   • 435/2004 Sb. ZÁKON o zaměstnanosti
   • 480/2004 Sb. ZÁKON o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)
   • 499/2004 Sb. ZÁKON o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
   • Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
   • 519/2004 Sb. VYHLÁŠKA o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců
   • 553/2004 Sb. VYHLÁŠKA o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě
   • 561/2004 Sb., ZÁKON o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
   • 563/2004 Sb. ZÁKON o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
   • 641/2004 Sb. VYHLÁŠKA o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence
   • 659/2004 Sb. VYHLÁŠKA o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů
  • 2005 (37)
   • 10/2005 Sb. VYHLÁŠKA o vyšším odborném vzdělávání
   • 12/2005 Sb. VYHLÁŠKA o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
   • 13/2005 Sb. VYHLÁŠKA o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
   • 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA o předškolním vzdělávání
   • 15/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
   • 16/2005 Sb. VYHLÁŠKA o organizaci školního roku
   • 17/2005 Sb. VYHLÁŠKA o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti
   • 33/2005 Sb. VYHLÁŠKA o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách
   • 48/2005 Sb. VYHLÁŠKA o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
   • 64/2005 Sb. VYHLÁŠKA o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
   • 71/2005 Sb. VYHLÁŠKA o základním uměleckém vzdělávání
   • 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
   • 74/2005 Sb., VYHLÁŠKA o zájmovém vzdělávání
   • 75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
   • 84/2005 Sb. VYHLÁŠKA o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
   • 98/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv
   • 101/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
   • 107/2005 Sb. VYHLÁŠKA o školním stravování
   • 108/2005 Sb. VYHLÁŠKA o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
   • 151/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři
   • 166/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000
   • 193/2005 Sb., VYHLÁŠKA o stanovení seznamu teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaných v České republice pro výkon regulovaných činností náležejících do působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
   • 224/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se zrušují některé vyhlášky v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
   • 245/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. června 2005 o náležitostech informačních štítků a plakátů s údaji o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2 při prodeji nových osobních vozidel
   • 251/2005 Sb. ZÁKON o inspekci práce
   • 266/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví vzor a provedení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce
   • 298/2005 Sb., VYHLÁŠKA o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů
   • 317/2005 Sb. VYHLÁŠKA o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
   • 329/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku vojáků)
   • 362/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
   • 409/2005 Sb. VYHLÁŠKA o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
   • 410/2005 Sb. VYHLÁŠKA o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
   • 432/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku
   • 450/2005 Sb. VYHLÁŠKA o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
   • 458/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče
   • 520/2005 Sb. VYHLÁŠKA o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
   • 540/2005 Sb. VYHLÁŠKA o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice
  • 2006 (41)
   • 1/2006 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra
   • 2/2006 Sb. VYHLÁŠKA kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona
   • 8/2006 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva pro místní rozvoj kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2005
   • 60/2006 Sb. VYHLÁŠKA o postupu při zjišťování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči a o podrobnostech o školení osob žádajících o akreditaci k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost (vyhláška o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků)
   • 108/2006 Sb. ZÁKON o sociálních službách
   • 110/2006 Sb. ZÁKON o životním a existenčním minimu
   • 111/2006 Sb. ZÁKON o pomoci v hmotné nouzi
   • 123/2006 Sb. VYHLÁŠKA o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků
   • 125/2006 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví tiskopisy formulářů podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
   • 179/2006 Sb. ZÁKON o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
   • 183/2006 Sb. ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
   • 187/2006 Sb. ZÁKON o nemocenském pojištění
   • 262/2006 Sb. ZÁKON zákoník práce
   • 309/2006 Sb. ZÁKON kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
   • 311/2006 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra
   • 355/2006 Sb. VYHLÁŠKA o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel
   • 370/2006 Sb. VYHLÁŠKA o odborných kurzech k výkonu některých odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat
   • 376/2006 Sb. VYHLÁŠKA o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách
   • 394/2006 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací
   • 438/2006 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva pro místní rozvoj kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2005
   • 447/2006 Sb. VYHLÁŠKA o genetických zdrojích zvířat
   • 448/2006 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva pro místní rozvoj kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2005
   • 466/2006 Sb. VYHLÁŠKA o bezpečnostní letové normě
   • 481/2006 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra
   • 498/2006 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva pro místní rozvoj kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2005
   • 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA o dokumentaci staveb
   • 500/2006 Sb. VYHLÁŠKA o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
   • 501/2006 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra
   • 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
   • 522/2006 Sb. VYHLÁŠKA kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona
   • 537/2006 Sb. VYHLÁŠKA o očkování proti infekčním nemocem
   • 545/2006 Sb. VYHLÁŠKA o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství
   • 561/2006 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra
   • 567/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
   • 589/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
   • 590/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
   • 591/2006 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra
   • 592/2006 Sb. VYHLÁŠKA kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona
   • 595/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
   • 600/2006 Sb. VYHLÁŠKA o stanovení tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastí pro účely dodatkové dovolené
   • 601/2006 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra
  • 2007 (21)
   • 12/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku vojáků)
   • 35/2007 Sb. VYHLÁŠKA o technických podmínkách požární techniky
   • 63/2007 Sb. VYHLÁŠKA o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely
   • 124/2007 Sb. VYHLÁŠKA o vzoru paměťové karty řidiče
   • 182/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku
   • 194/2007 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům
   • 198/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o bezpečnosti zapalovačů uváděných na trh
   • 220/2007 Sb. VYHLÁŠKA kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona
   • 263/2007 Sb. VYHLÁŠKA o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely
   • 289/2007 Sb. VYHLÁŠKA o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství
   • 361/2007 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů (9)
    • Příloha_1
    • Příloha 2
    • Příloha 3
    • Příloha 4
    • Příloha 5
    • Příloha 7
    • Příloha 8
    • Příloha 9
    • Příloha 10
   • 366/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
  • 2008 (13)
   • 23/2008 Sb. VYHLÁŠKA o technických podmínkách požární ochrany staveb
   • 25/2008 Sb. ZÁKON o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů
   • 49/2008 Sb. VYHLÁŠKA o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů
   • 84/2008 Sb. VYHLÁŠKA o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky
   • 106/2008 Sb. VYHLÁŠKA o správné praxi prodejců vyhrazených léčivých přípravků a o odborném kurzu prodejců vyhrazených léčivých přípravků
   • 145/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí
   • 146/2008 Sb. VYHLÁŠKA o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
   • 156/2008 Sb. VYHLÁŠKA o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
   • 167/2008 Sb. ZÁKON o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů
   • 176/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o technických požadavcích na strojní zařízení
   • 278/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o obsahových náplních jednotlivých živností
   • 420/2008 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón
   • 444/2008 Sb. VYHLÁŠKA o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie
  • 2009 (18)
   • 4/2009 Sb. VYHLÁŠKA o ochraně zvířat při přepravě
   • 17/2009 Sb. VYHLÁŠKA o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě
   • 40/2009 Sb. ZÁKON trestní zákoník
   • 128/2009 Sb. VYHLÁŠKA o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty
   • 157/2009 Sb. ZÁKON o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů
   • 176/2009 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení
   • 198/2009 Sb. ZÁKON o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
   • 222/2009 Sb. ZÁKON o volném pohybu služeb
   • 264/2009 Sb. VYHLÁŠKA o ochraně zvířat při přepravě
   • 268/2009 Sb. VYHLÁŠKA o technických požadavcích na stavby
   • 274/2009 Sb. VYHLÁŠKA o ochraně zvířat při přepravě
   • 398/2009 Sb. VYHLÁŠKA o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
   • 428/2009 Sb. VYHLÁŠKA o provedení některých ustanovení zákona o nakládání s těžebním odpadem
   • 429/2009 Sb. VYHLÁŠKA o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem
   • 453/2009 Sb. VYHLÁŠKA o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání
   • 454/2009 Sb. VYHLÁŠKA o ochraně zvířat při přepravě
   • 455/2009 Sb. VYHLÁŠKA o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu
   • 467/2009 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů
  • 2010 (10)
   • 94/2010 Sb. VYHLÁŠKA o některých veterinárních a hygienických požadavcích na přepravu a zpracování vedlejších živočišných produktů
   • 103/2010 Sb. VYHLÁŠKA o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí
   • 114/2010 Sb. VYHLÁŠKA o ochraně handicapovaných zvířat při chovu
   • 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
   • 211/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
   • 227/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o odchylné úpravě pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí
   • 254/2010 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí
   • 412/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
   • 417/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
   • 432/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury
  • 2011 (14)
   • 86/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o technických požadavcích na hračky
   • 108/2011 Sb. VYHLÁŠKA o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu
   • 208/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení
   • 216/2011 Sb. VYHLÁŠKA o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
   • 238/2011 Sb. VYHLÁŠKA o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
   • 272/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
   • 295/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění
   • 341/2011 Sb. ZÁKON o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
   • 350/2011 Sb. ZÁKON o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
   • 372/2011 Sb. ZÁKON o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
   • 373/2011 Sb. ZÁKON o specifických zdravotních službách
   • 374/2011 Sb. ZÁKON o zdravotnické záchranné službě
   • 394/2011 Sb. VYHLÁŠKA o sídlech obvodních báňských úřadů
   • 407/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY k provedení zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů
  • 2012 (29)
   • 16/2012 Sb. VYHLÁŠKA o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/2005 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
   • 28/2012 Sb. VYHLÁŠKA o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních školách
   • 39/2012 Sb. VYHLÁŠKA o dispenzární péči
   • 70/2012 Sb. VYHLÁŠKA o preventivních prohlídkách
   • 73/2012 Sb. ZÁKON o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
   • 82/2012 Sb. VYHLÁŠKA o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)
   • 89/2012 Sb. ZÁKON občanský zákoník
   • 98/2012 Sb. VYHLÁŠKA o zdravotnické dokumentaci
   • 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče
   • 104/2012 Sb. VYHLÁŠKA o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání)
   • 163/2012 Sb. VYHLÁŠKA o zásadách správné laboratorní praxe
   • 178/2012 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků
   • 201/2012 Sb. ZÁKON o ochraně ovzduší
   • 204/2012 Sb. VYHLÁŠKA o technických požadavcích pro pověření referenční laboratoře
   • 205/2012 Sb. VYHLÁŠKA o obecných zásadách integrované ochrany rostlin
   • 206/2012 Sb. VYHLÁŠKA o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky
   • 255/2012 Sb. ZÁKON o kontrole (kontrolní řád)
   • 259/2012 Sb. VYHLÁŠKA o podrobnostech výkonu spisové služby
   • 304/2012 Sb. VYHLÁŠKA o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků
   • 306/2012 Sb. VYHLÁŠKA o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
   • 327/2012 Sb. VYHLÁŠKA o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin
   • 330/2012 Sb. VYHLÁŠKA o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích
   • 344/2012 Sb. VYHLÁŠKA o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu
   • 345/2012 Sb. VYHLÁŠKA o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
   • 410/2012 Sb. VYHLÁŠKA o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření
   • 415/2012 Sb. VYHLÁŠKA o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
   • 418/2012 Sb. VYHLÁŠKA o ochraně zvířat při usmrcování
   • 419/2012 Sb. VYHLÁŠKA o ochraně pokusných zvířat
   • 470/2012 Sb. VYHLÁŠKA o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným
  • 2013 (9)
   • 21/2013 Sb. VYHLÁŠKA o stanovení podmínek při chovu psů a koček
   • 22/2013 Sb. VYHLÁŠKA o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání
   • 61/2013 Sb. VYHLÁŠKA o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech
   • 79/2013 Sb. VYHLÁŠKA o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
   • 189/2013 Sb. VYHLÁŠKA o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
   • 193/2013 Sb. VYHLÁŠKA o kontrole klimatizačních systémů
   • 377/2013 Sb. VYHLÁŠKA o skladování a způsobu používání hnojiv
   • 391/2013 Sb. VYHLÁŠKA o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu
   • 463/2013 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o seznamech návykových látek
  • 2014 (9)
   • 41/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou
   • 69/2014 Sb. VYHLÁŠKA o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany
   • 122/2014 Sb. VYHLÁŠKA o jízdních řádech veřejné linkové dopravy
   • 234/2014 Sb. ZÁKON o státní službě
   • 240/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném
   • 268/2014 Sb. ZÁKON o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
   • 306/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
   • 313/2014 Sb. VYHLÁŠKA o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech
   • 343/2014 Sb. VYHLÁŠKA o registraci vozidel
  • 2015 (26)
   • 46/2015 Sb. VYHLÁŠKA o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě
   • 67/2015 Sb. VYHLÁŠKA o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu)
   • 112/2015 Sb. VYHLÁŠKA o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu
   • 142/2015 Sb. VYHLÁŠKA o některých podmínkách pro práci členů posádky lodě
   • 180/2015 Sb. VYHLÁŠKA o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)
   • 206/2015 Sb. ZÁKON o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)
   • 208/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh
   • 224/2015 Sb. ZÁKON - Prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi
   • 225/2015 Sb. VYHLÁŠKA o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B
   • 226/2015 Sb. VYHLÁŠKA o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře
   • 227/2015 Sb. VYHLÁŠKA o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku
   • 228/2015 Sb. VYHLÁŠKA o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
   • 229/2015 Sb. VYHLÁŠKA o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole
   • 276/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
   • 277/2015 Sb. VYHLÁŠKA o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů
   • 288/2015 Sb. VYHLÁŠKA o provádění ohňostrojných prací
   • 291/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
   • 294/2015 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
   • 295/2015 Sb. VYHLÁŠKA o provedení některých ustanovení zákona o krmivech
   • 320/2015 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)
   • 334/2015 Sb. VYHLÁŠKA o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách
   • 336/2015 Sb. VYHLÁŠKA o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na lodi
   • 346/2015 Sb. VYHLÁŠKA o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě
   • 351/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
   • 401/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
   • 407/2015 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví druhy a vzory služebních stejnokrojů Hasičského záchranného sboru České republiky, způsob označení příslušnosti k Hasičskému záchrannému sboru České republiky a odlišujícího označení, vzory služebních průkazů a průkazů zaměstnanců a způsob prokázání příslušnosti služebním průkazem a vzory velkého a malého znaku Hasičského záchranného sboru České republiky a základní znaky charakterizující prapor Hasičského záchranného sboru České republiky (výstrojní vyhláška hasičského záchranného sboru)
  • 2016 (32)
   • 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
   • 34/2016 Sb. VYHLÁŠKA o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty
   • 90/2016 Sb. ZÁKON o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
   • 96/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o rekreačních plavidlech a vodních skútrech
   • 97/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o technických požadavcích na výbušniny
   • 116/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh
   • 117/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh
   • 118/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh
   • 119/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh
   • 120/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh
   • 121/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh
   • 122/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent
   • 219/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh
   • 222/2016 Sb. ZÁKON o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)
   • 231/2016 Sb. VYHLÁŠKA o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků
   • 238/2016 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí
   • 250/2016 Sb. ZÁKON o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
   • 263/2016 Sb. ZÁKON atomový zákon
   • 284/2016 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice
   • 324/2016 Sb. ZÁKON o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)
   • 345/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o lodní výstroji
   • 353/2016 Sb. VYHLÁŠKA o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
   • 358/2016 Sb. VYHLÁŠKA o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení
   • 359/2016 Sb. VYHLÁŠKA o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události
   • 360/2016 Sb. VYHLÁŠKA o monitorování radiační situace
   • 361/2016 Sb. VYHLÁŠKA o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu
   • 363/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o zavedení letního času v letech 2017 až 2021
   • 408/2016 Sb. VYHLÁŠKA o požadavcích na systém řízení
   • 409/2016 Sb. VYHLÁŠKA o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta
   • 422/2016 Sb. VYHLÁŠKA o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje
   • 426/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh
   • 433/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
  • 2017 (16)
   • 21/2017 Sb. VYHLÁŠKA o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderného zařízení
   • 29/2017 Sb. VYHLÁŠKA o báňsko-technické evidenci
   • 65/2017 Sb. ZÁKON o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
   • 76/2017 Sb. VYHLÁŠKA o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb
   • 88/2017 Sb. VYHLÁŠKA o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství
   • 162/2017 Sb. VYHLÁŠKA o požadavcích na hodnocení bezpečnosti podle atomového zákona
   • 172/2017 Sb. VYHLÁŠKA o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti
   • 217/2017 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek a o muničním skladišti
   • 218/2017 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o minimálních technických požadavcích na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a o povinných náležitostech jejich provozního řádu
   • 219/2017 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice
   • 221/2017 Sb. VYHLÁŠKA o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderného zařízení
   • 239/2017 Sb. VYHLÁŠKA o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa
   • 339/2017 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
   • 375/2017 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
   • 361/2017 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody
   • 453/2017 Sb. VYHLÁŠKA o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí
  • 2018 (8)
   • 61/2018 Sb. VYHLÁŠKA o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů
   • 132/2018 Sb. VYHLÁŠKA o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin
   • 209/2018 Sb. VYHLÁŠKA o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel
   • 211/2018 Sb. VYHLÁŠKA o technických prohlídkách vozidel
   • 248/2018 Sb. VYHLÁŠKA o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí
   • 63/2018 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky
   • 315/2018 Sb. VYHLÁŠKA o strategickém hlukovém mapování
   • 328/2018 Sb. VYHLÁŠKA o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových
  • 2019 (6)
   • 110/2019 Sb. ZÁKON o zpracování osobních údajů
   • 211/2019 Sb. VYHLÁŠKA o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti
   • 226/2019 Sb. VYHLÁŠKA o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech
   • 266/2019 Sb. VYHLÁŠKA o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem
   • 271/2019 Sb. VYHLÁŠKA o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu
   • 319/2018 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí
  • 2020 (11)
   • 5/2020 Sb. VYHLÁŠKA o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin
   • 264/2020 Sb. VYHLÁŠKA o energetické náročnosti budov
   • 480/2020 Sb. VYHLÁŠKA o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
   • 510/2020 Sb. VYHLÁŠKA o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021
   • 517/2020 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
   • 539/2020 Sb. ZÁKON o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů
   • 541/2020 Sb. ZÁKON o odpadech
   • 546/2020 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
   • 569/2020 Sb. ZÁKON o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
   • 571/2020 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví poplatky za poskytování a přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům
   • 575/2020 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2020 pro účely zákoníku práce
  • 2021 (18)
   • 8/2021 Sb. VYHLÁŠKA o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)
   • 14/2021 Sb. ZÁKON o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky
   • 17/2021 Sb. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o přijetí krizového opatření
   • 30/2021 Sb. VYHLÁŠKA o provedení některých ustanovení zákona o obalech
   • 159/2021 Sb. VYHLÁŠKA o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích
   • 162/2021 Sb. VYHLÁŠKA o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně a expanzní zbraně a o technických požadavcích na plynové nábojky pro expanzní zbraně
   • 250/2021 Sb. ZÁKON o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
   • 255/2021 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o provedení zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky
   • 273/2021 Sb. VYHLÁŠKA o podrobnostech nakládání s odpady
   • 283/2021 Sb. ZÁKON stavební zákon
   • 309/2021 Sb. VYHLÁŠKA o odběrech a chemických a biologických rozborech vzorků hnojiv
   • 345/2021 Sb. VYHLÁŠKA o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností
   • 348/2021 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o zavedení letního času v letech 2022 až 2026
   • 350/2021 Sb. VYHLÁŠKA o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
   • 384/2021 Sb. VYHLÁŠKA o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování
   • 390/2021 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
   • 460/2021 Sb. VYHLÁŠKA o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva
   • 488/2021 Sb. VYHLÁŠKA o podmínkách připojení k plynárenské soustavě
  • 2022 (14)
   • 16/2022 Sb. VYHLÁŠKA o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností
   • 38/2022 Sb. VYHLÁŠKA o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání
   • 60/2022 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
   • 123/2022 Sb. VYHLÁŠKA o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami
   • 124/2022 Sb. VYHLÁŠKA kterou se mění některé vyhlášky související s vyhláškou o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami
   • 190/2022 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
   • 191/2022 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
   • 192/2022 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
   • 193/2022 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
   • 194/2022 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
   • 243/2022 Sb. ZÁKON o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí
   • 284/2022 Sb. VYHLÁŠKA o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání
   • 296/2022 Sb. VYHLÁŠKA o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích
   • 467/2022 Sb. VYHLÁŠKA o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023
  • 2023 (13)
   • 11/2023 Sb. VYHLÁŠKA o zdravotní způsobilosti ve vnitrozemské plavbě
   • 48/2023 Sb. VYHLÁŠKA kterou se vymezují činnosti vykonávané členy posádky plavidla a stanoví podrobnosti týkající se ověřování odborné způsobilosti osob k vedení plavidel, jejich obsluze a k výkonu dalších činností ve vnitrozemské plavbě
   • 50/2023 Sb. VYHLÁŠKA o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
   • 114/2023 Sb. VYHLÁŠKA o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW
   • 131/2023 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
   • 153/2023 Sb. VYHLÁŠKA o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
   • 193/2023 Sb. VYHLÁŠKA o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu
   • 208/2023 Sb. VYHLÁŠKA o terapeutických programech pro řidiče
   • 210/2023 Sb. VYHLÁŠKA o kadáverech koňovitých a zvířat v zájmovém chovu
   • 243/2023 Sb. VYHLÁŠKA o provedení některých ustanovení zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
   • 260/2023 Sb. VYHLÁŠKA o stanovení podmínek zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravy
   • 299/2003 Sb. VYHLÁŠKA o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023
   • 341/2023 Sb. VYHLÁŠKA o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2024
 • Normy (81)
  • O normách (11)
   • Nahlížení do plných znění norem
   • Seznam distributorů ČSN
   • Co je technická norma?
   • Co se rozumí pod pojmem česká technická norma?
   • K čemu slouží technické normy?
   • Jsou české technické normy závazné?
   • Jak se tvoří normy?
   • Jsou nám technické normy diktovány Bruselem?
   • Převzetí mezinárodní normy
   • Změny po vstupu do EU
   • Zrušení normy
  • Normy (68)
   • 01_Obecná třída
   • 02_Strojní součásti
   • 03_Strojní součásti - Koroze a ochrana materiálu
   • 04_Slévárenství
   • 05_Svařování, pájení, řezání kovů a plastů
   • 06_Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla
   • 07_Kotle
   • 08_Turbíny
   • 09_Spalovací motory pístové
   • 10_Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení
   • 11_Čerpadla, hydraulická zařízení
   • 12_Vzduchotechnická zařízení
   • 13_Armatury a potrubí
   • 14_Chladicí technika
   • 16_Výrobky z plechu a drátu
   • 18_Průmyslová automatizace
   • 19_Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii
   • 20_Obráběcí stroje na kovy
   • 21_Tvářecí stroje
   • 22_Nástroje
   • 23_Nářadí
   • 26_Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem
   • 27_Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce
   • 30_Silniční vozidla
   • 31_Letectví a kosmonautika
   • 32_Lodě a plovoucí zařízení
   • 33_Elektrotechnika - Elektrotechnické předpisy
   • 34_Elektrotechnika
   • 35_Elektrotechnika
   • 36_Elektrotechnika
   • 37_Elektrotechnika - Energetika
   • 38_Energetika - Požární bezpečnost
   • 39_Zbraně pro civilní potřebu
   • 42_Hutnictví
   • 43_Hutnictví - Strojní zařízení
   • 44_Hornictví
   • 46_Zemědělství
   • 47_Zemědělské a lesnické stroje
   • 49_Průmysl dřevozpracující
   • 50_Průmysl papírenský
   • 51_Strojní zařízení potravinářského průmyslu
   • 56_Výrobky potravinářského průmyslu
   • 57_Výrobky potravinářského průmyslu
   • 62_Průmysl gumárenský, pryž
   • 63_Průmysl gumárenský, Pryžové výrobky
   • 64_Plasty
   • 65_Výrobky chemického průmyslu
   • 66_Výrobky chemického průmyslu
   • 67_Výrobky chemického průmyslu
   • 68_Výrobky chemického průmyslu
   • 69_Strojní zařízení chemického průmyslu
   • 72_Stavební suroviny, materiály a výrobky
   • 73_Navrhování a provádění staveb
   • 74_Části staveb
   • 75_Vodní hospodářství
   • 76_Služby
   • 77_Obaly a obalová technika
   • 79_Průmysl kožedělný
   • 80_Textilní suroviny a výrobky
   • 81_Strojní zařízení textilního průmyslu
   • 82_Stroje a zařízení pro úpravu povrchu
   • 83_Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie
   • 84_Zdravotnictví
   • 85_Zdravotnictví
   • 87_Telekomunikace
   • 91_Vnitřní zařízení
   • 94_Výstrojné zboží
   • 97_Výměna dat
 • Tiskopisy (60)
  • Školení a zácvik (6)
   • Zaškolení a zácvik
   • Osvědčení o zácviku
   • Hodnocení školení
   • Prohlášení_nový pracovník
   • Záznam_cizí zaměstnanec
   • Příloha ke směrnici o školení BOZP a PO
  • Pracovní úrazy (6)
   • Záznam o úrazu_nový
   • Záznam o úrazu_Hlášení změn
   • Kniha úrazů
   • Mimopracovní úraz
   • Školní úraz
   • Školní úraz_Ministerstvo vnitra
  • OOPP (4)
   • Tabulka pro výběr OOPP
   • Tabulka_OOPP_2
   • Evidenční list OOPP
   • Prohlídky OOPP - pád z výšky
  • Lékařské prohlídky (3)
   • Smlouva_pracovnělékařské služby
   • Žádost o pracovnělékařskou prohlídku
   • Lékařský posudek zdrav. způsobilosti k práci
  • Svařování (1)
   • Příkaz ke svařování
  • Stavebnictví (9)
   • Technologický postup - stavebnictví
   • Zápis o předání pojízdného lešení
   • Zápis o předání a převzetí lešení
   • Záznam o ověření únosnosti kotev
   • Bourací práce
   • Montážní práce
   • Práce ve výškách a na střechách
   • Ukládání betonových směsí
   • Zemní práce
  • Plynová zařízení (1)
   • Provozní deník nízkotlaké kotelny
  • Elektrická zařízení (3)
   • Kontrola el. ručního nářadí
   • Pověření osoby odpovědné za el. zařízení
   • Pověření vedoucího práce - údržbové práce
  • Tlaková zařízení (2)
   • Přihláška k topičské zkoušce
   • Osvědčení o způsobilosti topiče
  • Stroje a zařízení (12)
   • Technologický postup
   • Kontrolní list_Žebřík
   • Pracovní jámy - Zákazy
   • Evidenční list řidiče motorového vozíku
   • Záznam o provozu a údržbě
   • Záznamník tvářecího stroje
   • Záznam o kontrole stroje
   • Záznam o kontrole stavebního stroje
   • Záznam o kontrole stacionárního stroje
   • Záznam o kontrole pojízdného stroje
   • Prohlídka ohřívače teplé vody
   • Seznámení s obsluhou strojů
  • Doprava (2)
   • Záznam o dopravní nehodě
   • Potvrzení o zapůjčení vozu do zahraničí
 • Bezpečnostní značky (11)
  • Informativní
  • Zákazové
  • Příkazové
  • Výstražné
  • Požární
  • Únikové
  • Značení ADR
  • Značení tlakových lahví
  • Signály
  • Riziko střetu
  • Ostatní
 • Metodické listy (9)
  • Buď aktivní při práci vsedě
  • Pracovní místo u počítače
  • Křížová kontaminace potravin
  • Mikroklima uvnitř budov
  • Práce s ručními nástroji
  • Práce v hlučném prostředí
  • UV záření
  • Zdravý podnik
  • Práce v prašném prostředí
 • Slovník (29)
  • Slovník
  • A
  • B
  • C
  • Č
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • CH
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • Ř
  • S
  • Š
  • T
  • U
  • V
  • Z
  • Ž
 • Řízení rizik (47)
  • Strojní zařízení - Posouzení rizik
  • Termíny a definice
  • Základní informace
  • Jak mohu provést hodnocení rizik
  • Krok 1: Jaké informace shromáždit
  • Krok 2: Jak identifikovat nebezpečí (1)
   • Kontrolní seznam obecný
  • Krok 3: Jak hodnotit riziko plynoucí z nebezpečí
  • Krok 4: Jak plánovat činnosti k eliminaci rizik
  • Krok 5: Jak doložit hodnocení rizik (1)
   • List hodnocení rizik
  • Identifikace nebezpečí_obecná část (10)
   • Kontrolní seznam č. 1_Nerovné nebo kluzké povrchy
   • Kontrolní seznam č. 2_Vozidla a mobilní stroje
   • Kontrolní seznam č. 3_Pohyblivé části strojů
   • Kontrolní seznam č. 4_Elektrické instalace a zařízení
   • Kontrolní seznam č. 5_Požár
   • Kontrolní seznam č. 6_Exploze
   • Kontrolní seznam č. 7_Chemické látky
   • Kontrolní seznam č. 8_Hluk
   • Kontrolní seznam č. 9_Vibrace
   • Kontrolní seznam č. 10_Osvětlení
  • Identifikace nebezpečí_pro jednotlivá odvětví a práce (7)
   • Kancelářské práce
   • Stavebnictví
   • Potravinářský průmysl
   • Zpracování dřeva
   • Opravy vozidel
   • Zemědělství
   • Povrchová těžba
  • Check_listy (8)
   • KS_Povinnosti zaměstnavatele
   • KS_Pracoviště
   • KS_Stroje a zařízení
   • KS_Sklady a skladování
   • KS_Stavebnictví_Základní požadavky
   • KS_Stavebnictví_Práce ve výškách
   • KS_Stavebnictví_Zemní práce
   • KS_Nízkotlaké kotelny
  • Metody hodnocení rizik (7)
   • Jednoduchá bodová metoda
   • Metoda BOMECH
   • Metoda FMEA
   • Metoda HAZOP
   • Metoda WHAT IF
   • Strom poruchových stavů_FTA
   • Strom událostí_ETA
 • Aktualizace programu (95)
  • 2023 (4)
   • Březen 2023
   • Červen 2023
   • Září 2023
   • Prosinec 2023
  • 2022 (4)
   • Březen 2022
   • Červen 2022
   • Září 2022
   • Prosinec 2022
  • 2021 (4)
   • Březen 2021
   • Červen 2021
   • Září 2021
   • Prosinec 2021
  • 2020 (4)
   • Březen 2020
   • Červen 2020
   • Září 2020
   • Prosinec 2020
  • 2019 (4)
   • Březen 2019
   • Červen 2019
   • Září 2019
   • Prosinec 2019
  • 2018 (4)
   • Březen 2018
   • Červen 2018
   • Září 2018
   • Prosinec 2018
  • 2017 (4)
   • Březen 2017
   • Červen 2017
   • Září 2017
   • Prosinec 2017
  • 2016 (4)
   • Březen 2016
   • Červen 2016
   • Září 2016
   • Prosinec 2016
  • 2015 (4)
   • Březen 2015
   • Červen 2015
   • Září 2015
   • Prosinec 2015
  • 2014 (4)
   • Březen 2014
   • Červen 2014
   • Září 2014
   • Prosinec 2014
  • 2013 (4)
   • Březen 2013
   • Červen 2013
   • Září 2013
   • Prosinec 2013
  • 2012 (4)
   • Březen 2012
   • Červen 2012
   • Září 2012
   • Prosinec 2012
  • 2011 (4)
   • Březen 2011
   • Červen 2011
   • Září 2011
   • Prosinec 2011
  • 2010 (4)
   • Březen 2010
   • Červen 2010
   • Září 2010
   • Prosinec_2010
  • 2009 (4)
   • Březen 2009
   • Červen 2009
   • Září 2009
   • Prosinec 2009
  • 2008 (4)
   • Březen 2008
   • Červen 2008
   • Září 2008
   • Prosinec 2008
  • 2007 (4)
   • Březen 2007
   • Červen 2007
   • Září 2007
   • Prosinec 2007
  • 2006 (4)
   • Březen 2006
   • Červen 2006
   • Září 2006
   • Prosinec 2006
  • 2005 (4)
   • Březen 2005
   • Červen 2005
   • Září 2005
   • Prosinec 2005
 • Demo dalších programů (1)
  • demo
 • WWW Stránky

Uživatelská příručka

Uživatelskou příručku k programu SIB-LEX 2013 můžete stáhnout ZDE