Tato webová stránka používá cookies

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.

Software - Rizika na PC - zdravotnictví

Informace o programu

Aktualizace 12/2010

Tento program poskytuje

 • návod pro vyhledávání rizik a zjišťování zdrojů rizik ve zdravotnictví
 • identifikaci nebezpečí, která jsou přiřazena k jednotlivým zdrojům rizik,
 • stručnou charakteristiku rizik
 • opatření k prevenci rizik

Mezi nejzávažnější rizika ve zdravotnictví patří:

 • Infekce (rizika vzniklá biologickým ohrožením)
 • Nebezpečné chemické látky a přípravky
 • Záření
 • Elektrická zařízení
 • Rizika vytvářená používáním zdravotnických prostředků
 • Mechanická rizika
 • Rizika vzniklá zanedbáním ergonomických zásad - neuropsychická zátěž
 • Rizika vzniklá zanedbáním ergonomických zásad - fyzická zátěž
 • Rizika vzniklá zanedbáním ergonomických zásad - např. práce se zobrazovacími jednotkami
 • Rizika výbuchu a hoření
 • Rizika vzniklá chybějícím bezpečnostním označením
 • Rizika ohrožením jinými osobami
 • Ohrožení nemocemi z povolání
 • Nepoužití OOPP

Program Rizika na PC – zdravotnictví je rozdělen do těchto částí

 • Všeobecná část
 • Chirurgické obory
 • Interní obory
 • Společné vyšetřovací a léčebné složky
 • Úklid
 • Lékárny
 • Technické zázemí
 • Domovy pro seniory
 • Rychlá záchranná pomoc
 • Ústavy sociální péče

Tento program umožňuje

 • vytvořit vlastní "knihovny" zdrojů rizik podle vlastních potřeb a konkrétních podmínek na pracovištích,
 • rozpracovat souběžně libovolný počet hodnocených objektů
 • provést vyhodnocení rizik podle zjednodušené bodové metody (ZBJ) a to podle pravděpodobnosti vzniku, podle následků a s přihlédnutím k názoru hodnotitelů. Součinem těchto tří faktorů je číslo vyjadřující velikost rizika (vyjádřeno slovně: bezvýznamné riziko, akceptovatelné riziko, mírné riziko, nežádoucí riziko, nepřijatelné riziko),
 • po vložení údajů v rámci analýzy rizik je možný tisk výsledného dokumentu a to formou tabulkových přehledů, v nichž lze seřadit rizika vzestupným způsobem dle velikosti rizika a stanovit tak priority při kontrole rizik,
 • uživatelsky měnit vzhled a obsah výsledné dokumentace (např. rozčlenit a upravit obsah, doplnit další sloupce v případě podrobnějšího hodnocení rizik jinými metodami, označení položek poř. č. apod.) a průběžné doplňování veškerých údajů a položek dle vlastních podmínek uživatele,
 • po splnění bezpečnostních opatření lze posuzování rizik opakovat a podle případných změn přehodnocovat (řízení rizik).
 • snadné vypracování dokumentace požadované § 102 zákoníku práce

Pro majitele programu bude další rozšiřování "knihoven" zdarma a budeme je realizovat na našich webových stránkách.

Sleva 50% na software

Na tento software lze získat slevu 50%. Jak získám slevu 50%?

Varianty programu k zakoupení

 • Rizika na PC - zdravotnictví
  Cena: 12000 Kč
 • Rizika na PC - zdravotnictví - 50% sleva
  Cena: 6000 Kč

Aktualizace programu

Zde můžete nalézt aktualizační soubory pro program "Rizika na PC - zdravotnictví" a aktualizované verze programu s opravenými chybami, které byly nalezeny po uvolnění programu.

Pokud máte starší verzi programu, než je zde uvedeno a chcete odstranit chyby které aktualizace odstraňuje, stáhněte si aktualizační soubor klepnutím na zvýrazněné označení verze. Dále postupujte stejně jako při nahrávání demoverze.

Upozornění: Tyto aktualizace nejsou určeny pro varianty programu  "Rizika na PC", "Rizika na PC - úřady" a "Rizika na PC - školství". Pro aktualizace těchto variant najdete soubory na odpovídajících stránkách.

2.4.2010

Aktualizace celé knihovny vzorů rizik 2010NOVÉ

Aktualizace celé knihovny vzorů rizik 2010


2.4.2010

Program Verze 2.5NOVÉ

Odstraněna chyba, která znemožňovala provedení aktualizaci knihovny.


Stručný návod k programu

Po spuštění programu se zobrazí základní okno programu kde se v levé straně okna nachází místo pro strom posuzovaného objektu. Tento umožňuje vytvářet různě členitý strom pro posuzovaný objekt. Tj. rozčlenit objekt na místnosti, stroje, činnosti, atd. K vytváření stromu slouží tlačítka v levé spodní části okna, nebo "PopUp menu" které se zobrazí po stisku pravého tlačítka myši (viz dále).
Jednotlivé položky posuzovaného objektu lze přemisťovat pomocí funkcí "táhni a pusť" ("Drag & Drop").
Přidat uzel.
Toto tlačítko přidá do stromu uzel, který může vyjadřovat místnost, stroj, činnost apod... Uzel se přidá pod aktuálně vybraný uzel, je-li právě vybráno riziko, přidá se pod riziku nadřazený uzel.
Přidat riziko.
Toto tlačítko přidá do stromu formulář pro riziko. Riziko se přidá pod aktuálně vybraný uzel, je-li právě vybráno riziko, přidá se pod riziku nadřazený uzel.
Přidat riziko.
Toto tlačítko přidá do stromu vzory rizik z knihovny. Rizika se přidají pod aktuálně vybraný uzel, je-li právě vybráno riziko, přidají se pod riziku nadřazený uzel. Tímto tlačítkem je možno vkládat celé struktury.
Vymazat.
Toto tlačítko vymaže ze stromu riziko nebo uzel včetně jemu podřízených uzlů a rizik. Tímto tlačítkem je možno mazat celé struktury.
Hlavní okno s vloženým uzlem. Hlavní okno s formulářem rizika
Texty kolonek v pravé části okna je možno ihned editovat. Po provedení změny se povolí tlačítka "Uložit" a "Zrušit" a umožní provedené změny uložit nebo se vrátit ke stavu před započetím editace.

Hlavní menu programu

Položka "Soubor" hlavního menu programu umožňuje vytvořit nový objekt, otevřít již rozpracovaný objekt, uložit aktuální data nebo uložit tyto data pod novým jménem.
Volba "Knihovny rizik" otevře okno pro editaci knihovny rizik. Editovat lze pouze uživatelskou knihovnu rizik.
Položka "Sestavy" zpřístupňuje náhled na tiskové sestavy, nastavení parametrů tisku a vlastní tisk (v demoverzi nelze tisknout).
Pod položkou nápověda jsou v demoverzi přístupné pouze informace o programu. Kompletní integrovaná nápověda je přístupná pouze v plné verzi programu.

Popis PopUp menu

Vloží uzel. Funkce jako tlačítko výše.
Vloží riziko. Funkce jako tlačítko výše.
Vloží rizika z knihovny. Funkce jako tlačítko výše.

Vymaže uzly nebo rizika. Funkce jako tlačítko výše.

Tyto funkce jsou v demoverzi nepřístupné

Rozbalí kompletně vybraný uzel.
Rozbalí kompletně všechny uzly.
Zabalí kompletně vybraný uzel.
Zabalí kompletně všechny uzly.

Seřadí položky vybraného uzlu podle abecedy.
Seřadí kompletně celý strom podle abecedy
Jednotlivé položky menu jsou přístupné nebo viditelné podle možností které jsou momentálně uskutečnitelné.

Knihovna rizik

Okno knihovny rizik je členěno shodně jako hlavní okno programu. V levé části je strom rizik, v pravé texty jednotlivých rizik. Okno knihovny je v podstatě shodné pro editaci knihovny rizik i vkládání rizik do posuzovaného objektu. Základní rozdíly jsou v obsahu "PopUp menu", tlačítek ve spodní části okna a při vkládání z knihovny je ve stromu navíc u každé položky zatržítko které označuje položky které budou přeneseny do stromu posuzovaného objektu.
Toto okno obsahuje navíc tyto tlačítka:
Najdi.
Zobrazí okno pro vyhledávání textu v knihovně rizik. Prohledáván je celý text knihovny a výskyt hledaného slova je tak nalezen nejen v popisu rizika, ale i v polích bezpečnostních opatření atd...
Seřaď.
Seřadí vybraný uzel podle abecedy. Další možnosti jsou přístupné v "PopUp menu" které se rozvine po stisku pravého tlačítka myši. Jednotlivé volby jsou popsány výše.
Zatržení políčka indikuje, že daná položka bude přenesena do posuzovaného objektu.

Pozor: označení uzlu neznamená, že bude přeneseno vše co tento uzel obsahuje! Pouze indikuje že bude vložen uzel a vybrané položky tohoto uzlu budou pod něj začleněny.
Tlačítko "OK" provede přenos vybraných položek do posuzovaného objektu. Tlačítko "Zavřít" zavře toto okno.

Obecné principy editace a používání programu jsou shodné pro celý program a nejsou zde detailněji rozváděny. Editace je v podstatě shodná s editací v textových editorech pod operačním systémem Windows a práce se stromem je v principu velice podobná práci s Průzkumníkem Windows. Celé ovládání programu je co možná nejvíce intuitivní a není zde složitá struktura menu, která by program činila nepřehledným.

Chyby v programu zjištěné po jeho zveřejnění

 • V informacích o programu a na úvodní informační obrazovce je uvedeno již neplatné telefonní číslo firmy RoVS. Správné je: 571 654 394 nebo 571 654 970.
 • Při editaci se nezakazuje přístup k funkcím sestav. Pokud nemáte ukončenu editaci nevstupujte do funkcí sestav, není zajištěna správná funkce programu a může tedy dojít k jeho havárii.

Obsah programu

 • Knihovna vzorů (2032)
  • Všeobecná část (98)
   • rizika vzniklá biologickým ohrožením - infekcí (13)
    • sterilizace (1)
   • rizika při manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (24)
    • dezinfekční prostředky vymazat jeden uzel (13)
     • dezinfekční prostředky (2)
     • některé používané dezinfekční prostředky (11)
    • anestetika (2)
     • nejčastěji používaná anestetika (2)
    • jedy (2)
    • karcinogeny (kancerogeny) (2)
    • chemická sterilizace - sterilizace nebezpečnými chemickými látkami (2)
    • alergeny (1)
    • kapalný dusík (1)
    • aplikace antibiotik (1)
   • rizika vytvářená zářením (4)
   • rizika elektrická (3)
   • rizika vytvářená zdravotnickými prostředky (3)
   • mechanická rizika (16)
    • bodnutí, propíchnutí, pořezání, odření, poškrábání (5)
    • střihnutí (1)
    • přitlačení, tlak, naražení, úder, přiražení (3)
    • pád pacienta, břemene, přiražení, převržení, naražení při pohybu osob (2)
    • pád osob na rovině, uklouznutí, zakopnutí, pád osob z výšky do hloubky (5)
   • rizika vznikající zanedbáním ergonomických zásad (6)
    • zátěž zaměstnanců ve zdravotnictví (3)
    • zdravotní rizika na zařízeních se zobrazovacími jednotkami (3)
   • rizika výbuchu, hoření a opaření (10)
   • rizka způsobená chybějícím bezpečnostním označením (1)
   • rizika vzniklá ohrožením osobami a zvířaty (2)
   • nemoci z povolání (15)
   • osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) (1)
  • Chirurgické obory (246)
   • oddělení centrálního příjmu (17)
   • gynekologicko porodnické oddělení (30)
   • chirurgické oddělení (24)
   • operační sály (37)
   • oddělení nosní krční ušní (26)
   • oddělení pro popálené (16)
   • stomatologické oddělení (21)
   • anesteziologicko resuscitační oddělení (ARO) (20)
   • oční oddělení (14)
   • ortopedické oddělení (13)
   • urologické oddělení (15)
   • neurochirurgické oddělení (8)
   • traumatologické oddělení (5)
  • Interní obory (140)
   • dětské oddělení (13)
   • kožní oddělení (15)
   • neurologické oddělení (12)
   • rehabilitace (35)
   • oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí (TRN) (21)
   • interní oddělení (12)
   • psychiatrické oddělení (12)
   • oddělení chorob z povolání (10)
   • oddělení infekční (a AIDS) (10)
  • Společné vyšetřovací a léčebné složky (186)
   • oddělení centrální sterilizace (22)
   • transfúzní oddělní (24)
   • patologie (27)
   • radiodiagnostické oddělení (23)
   • stomatologická laboratoř (17)
   • oddělení biochemie (22)
   • oddělení hematologie (7)
   • oddělení nukleární medicíny (19)
   • radioterapeutické oddělení (6)
   • oddělení lékařské genetiky (19)
  • Úklid (22)
  • Lékárny (38)
   • rizika při manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (14)
    • některé používané chemické látky (10)
   • mechanická rizika (8)
    • bodnutí, propíchnutí, pořezání, odření, poškrábání (2)
    • přitlačení, tlak, naražení, úder, přiražení (3)
    • pád osob na rovině, uklouznutí, zakopnutí, pád osob z výšky do hloubky (3)
   • rizika vznikající zanedbáním ergonomických zásad (6)
    • zátěž zaměstnanců v lékárnách (3)
    • zdravotní rizika na zařízeních se zobrazovacími jednotkami (3)
   • rizika elektrická (1)
   • rizika vzniklá biologickým ohrožením - infekcí (3)
   • rizika výbuchu a hoření (4)
   • riziko tepelné zátěže a popálení (2)
  • Technické zázemí (613)
   • Provozní budovy (32)
    • Oplocení (3)
    • Odstavné a parkovací plochy (2)
    • Venkovní komunikace a pracoviště (4)
    • Elektrická zařízení (2)
    • Administrativní práce - kancelářské práce (5)
    • Dveře, vrata, okna, světlíky (9)
    • Provozní budovy a jejich části (7)
   • Výtahy osobní a nákladní (24)
    • Výtahy - ohrožení uživatele (24)
   • Dřevoobrábění (61)
    • Truhlářská dílna (5)
    • Vrtačky, vrtací dlabačky, sukovačky (6)
    • Svislé spodní frézky (8)
    • Čtyřstranná frézka (3)
    • Tloušťkovačky (4)
    • Srovnávačky (6)
    • Kotoučové brusky (3)
    • Pásové brusky (4)
    • Pásové pily (4)
    • Přeřezávací kotoučová pila (9)
    • Kotoučová pila na dřevo (9)
   • Žebříky (9)
    • Žebříky přívěsné, pojízdné, výsuvné (4)
    • Žebříky přenosné (5)
   • Stavební práce (42)
    • Zednické práce (16)
     • Podlahy a komunikace - pohyb osob (3)
     • Míchačka (3)
    • Bourací a rekonstrukční práce (9)
    • Dlaždičské práce, kladení a osazování betonových prvků (13)
     • Práce s ručním nářadím (3)
     • Ruční vodorovná doprava stavebními kolečky (2)
     • Ruční manipulace s materiálem (8)
    • Sklenářské práce (4)
   • Malá mechanizace, nářadí (83)
    • Benzínové přenosné přístroje (4)
    • Elektrická mechanizovaná nářadí (33)
     • Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací (12)
     • Elektrická mechanizovaná nářadí (11)
     • Brusky (2)
     • Kotoučové pily na dřevo (2)
     • Hoblíky (3)
     • Elektrické vrtačky (3)
    • Ruční nářadí (10)
    • Pneumatické nářadí (2)
    • Motorová pila pro příčné řezání (9)
    • Zahradnická mechanizace (25)
     • Travní sekačky (14)
      • Travní sekačky se sedícím řidičem (7)
      • Travní sekačky ručně vedené (7)
     • Křovinořezy (11)
   • Plynová zařízení (13)
    • Nízkotlaké kotelny s kotli na plynná paliva (5)
    • Spotřebiče na plynná paliva v budovách (4)
    • Domovní plynovody (provozní přetlak ( 10 kPa) (2)
    • Zařízení na propan-butan (2)
   • Vnitroústavní doprava (13)
    • Provoz vozidel na vnitroústavních komunikacích (2)
    • Manipulační zdvižné vozíky (11)
   • Svařování (26)
    • Svařování (11)
    • Svařování elektrickým obloukem (7)
    • Svařování plamenem, řezání kyslíkem (8)
   • Kovoobrábění (97)
    • Dílny (31)
    • Stroje (66)
     • Vrtačky (9)
     • Brusky (16)
      • Stolní brusky a rozbrušovačky (6)
      • Přenosné rozbrušovačky (3)
      • Brusky na vnitřní broušení (3)
      • Rovinné brusky (4)
     • Soustruhy hrotové (10)
     • Pily na kovy (4)
     • Závitořezné stroje (3)
     • Hoblovky (10)
     • Frézky (13)
     • Řezné (chladící) kapaliny (1)
   • Tlaková zařízení (36)
    • Parní a horkovodní kotle (paliva: pevná, kapalná, plynná) (1)
    • Tlakové nádoby stabilní (1)
    • Tlaková nádoba (TNS) vzdušník kompresoru (vzduch) (2)
    • Tlakové láhve k dopravě plynů (8)
    • Tlakové stanice pro centrální rozvody medicinálních plynů (24)
   • Potrubí (5)
   • Manipulace a skladování (54)
    • Ruční manipulace (29)
     • Ruční manipulace (12)
     • Doprava ručními vozíky (15)
     • Manipulační prostory (2)
    • Nakládka a vykládka dopravních prostředků (11)
    • Skladovací regály (6)
    • Skladovací prostory (8)
   • Stravovací provozy (23)
    • Chladící zařízení (1)
    • Kuchyně (22)
   • Nemocniční prádelny a žehlírny (18)
    • Nemocniční prádelny (6)
     • Zacházení s prádlem a praní prádla ze zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče (1)
    • Stroje a zařízení v prádelnách a žehlírnách (12)
     • Prací stroje (4)
     • Žehliče tvarového prádla (1)
     • Žehlící lisy (1)
     • Korytové a válcové žehliče (2)
     • Žehlírny, žehlící stroje (1)
     • Stroje a zařízení (3)
   • Elektrická zařízení (11)
    • Elektrická zařízení - úraz el. proudem (9)
    • Atmosférická elektřina (blesk) (1)
    • Statická elektřina (1)
   • Zahradnictví (66)
    • práce v zahradnictví (1)
    • práce ve venkovním prostředí (8)
    • klimatické podmínky (4)
    • obsluha skleníků (4)
    • ruční manipulace (8)
    • doprava materiálu kolečkem (2)
    • sadařské práce na žebřících (6)
    • ruční tlakové postřikovače (3)
    • strojní postřikovače (6)
    • malé traktory a prostředky zahradní mechanizace (16)
    • práce s ručním nářadím (8)
  • Domovy důchodců (167)
   • Léčba prací (49)
   • Rehabilitace (27)
   • Vodoléčba (26)
   • Zdravotnický personál (43)
   • Ostatní zaměstnanci (22)
   • Stravovcí provoz (0)
   • Prádelny a žehlírny (0)
   • Údržba budov (0)
  • Rychlá záchranná pomoc (42)
  • ÚSP (480)
   • ÚSP - dětské centrum hodnocení rizik (62)
   • ÚSP - domov pro dospělé hodnocení rizik (71)
   • ÚSP - chráněné dílny hodnocení rizik (121)
   • ÚSP - stacionář profese hodnocení rizik (84)
   • ÚSP - škola života hodnocení rizik (52)
   • ÚSP - denní nebo týdenní pobyt pro mláděž (90)

Prezentace

Prezentace, kterou si zde můžete stáhnout Vám poskytne ukázku základní práce s programem "Rizika na PC".

Stažení prezentace. Velikost tohoto programu je 1.3 MB.

Instalaci prezentace po stažení spusťte a řiďte se instrukcemi průvodce instalací.

Ke spuštění této prezentace potřebujete prohlížeč prezentací vytvořených programem "Microsoft PowerPoint 2000". Pokud máte nainstalovaný kancelářský balík "MS Office" včetně tohoto programu, bude vám prezentace bez problémů pracovat. Pokud jej nemáte, budete si muset stáhnou program "PowerPoint Viewer 97 (2000 Release)" který je k dispozici zdarma na stránkách společnosti "Microsoft". Program je k dispozici pouze v Anglické verzi.

Tento program můžete stáhnout přímo ze stránek společnosti "Microsoft" prostřednictvím následujícího odkazu: PowerPoint Viewer 97 (2000 Release). Velikost tohoto programu je 2.8 MB.

Známé problémy

Obsah

 1. Program nelze spustit
 2. Při kopírování z knihovny se ztrácí diakritika (háčky a čárky)

Program nelze spustit

Program při svém spouštění ohlásí že nelze načíst knihovnu "HHCTRL.OCX"

 • Nainstalujte novější verzi prohlížeče "Internet Explorer". Na CD s programem ve složce "Doplnky" najdete instalaci programu "Internet Explorer 5.0a cz", instalace se spouští prostřednictvím programu "IE5SETUP.EXE". Při instalaci postupujte podle pokynů průvodce instalací.

Zpět na obsah

Při kopírování z knihovny se ztrácí diakritika (háčky a čárky)

V editovaném projektu se ztrácí diakritika. Nejvíce se to projevuje při kopírování rizik z knihovny vzorů.

 • V počítači je nainstalovaný jiný program který pro přístup k datům používá systém BDE (Borland Database Engine) a změnil standardní nastavení systému. Pro opravení spusťte "Start - Ovládací panely - BDE Administrator" vyberte záložku "Configuration" a v  levé části okna vyberte ve stromu "Drivers - Native - DBASE" a v pravé části okna u položky "Langdriver" vyberte položku " 'ascii' ANSI". Při uzavření uložte změny stiskem tlačítka "Yes".

Zpět na obsah

Stažení demoverze

Zde máte možnost nahrát si demoverzi našeho programu Rizika na PC.