Tato webová stránka používá cookies

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.

Software - Rizika na PC - úřady

Informace o programu

Po úspěchu rozsáhlého počítačového programu Rizika na PC jsme pro Vás s týmem odborníků připravili program - Rizika na PC - úřady, který obsahuje databázi knihoven vzorů posuzovaných pracovních a zdravotních rizik. Tento program je připraven především pro státní správu a samosprávu (úřady: městské, obecní, krajské, katastrální, finanční, celní, soudy, úřady práce atd.), peněžní ústavy, knihovny a muzea, archivy, vydavatelství a další organizace s převahou administrativní činnosti.

Program je určen pro plnění úkolů zaměstnavatele v prevenci rizik a umožňuje vyhovět požadavkům § 102 zákoníku práce. Tato povinnost zaměstnavatele je předmětem kontrol orgánů státního odborného dozoru nad bezpečností práce.

Tento program poskytuje

 • návod pro vyhledávání rizik a zjišťování zdrojů rizik na úřadech;
 • identifikaci nebezpečí, která jsou přiřazena k jednotlivým zdrojům rizik;
 • stručnou charakteristiku rizik;
 • opatření k eliminaci rizik;
 • knihovny rizik nejsou vázány na znění legislativních předpisů, protože legislativa se mění, ale rizika zůstávají v podstatě stejná.

Program zahrnuje

 • Automobilová doprava
 • Dílny; Kanceláře
 • Kotelny a výměníkové stanice
 • Kuchyně, výdejny stravy
 • Kulturní objekty a zařízení
 • Městská a obecní policie
 • Nebezpečné látky
 • Provozní budovy a technická zařízení v budovách
 • Ruční a mechanizované nářadí
 • Sklady a manipulační práce
 • Tělovýchovná zařízení
 • Udržování komunikací a zeleně; Udržování staveb
 • Úklid budov, žebříky
 • Útulky pro zvířata, odchyt psů
 • Venkovní prostory

Každá knihovna je dále rozčleněna, například knihovna Kanceláře se dále dělí na:

 • Kanceláře
 • Kancelářské práce
 • Práce se zobrazovacími jednotkami

Tento program umožňuje

 • vytvořit vlastní "knihovny" zdrojů rizik podle vlastních potřeb a konkrétních podmínek na pracovištích,
 • rozpracovat souběžně libovolný počet hodnocených objektů
 • provést vyhodnocení rizik podle zjednodušené bodové metody (ZBJ) a to podle pravděpodobnosti vzniku, podle následků a s přihlédnutím k názoru hodnotitelů. Součinem těchto tří faktorů je číslo vyjadřující velikost rizika (vyjádřeno slovně: bezvýznamné riziko, akceptovatelné riziko, mírné riziko, nežádoucí riziko, nepřijatelné riziko),
 • po vložení údajů v rámci analýzy rizik je možný tisk výsledného dokumentu a to formou tabulkových přehledů, v nichž lze seřadit rizika vzestupným způsobem dle velikosti rizika a stanovit tak priority při kontrole rizik,
 • uživatelsky měnit vzhled a obsah výsledné dokumentace (např. rozčlenit a upravit obsah, doplnit další sloupce v případě podrobnějšího hodnocení rizik jinými metodami, označení položek poř. č. apod.) a průběžné doplňování veškerých údajů a položek dle vlastních podmínek uživatele,
 • po splnění bezpečnostních opatření lze posuzování rizik opakovat a podle případných změn přehodnocovat (řízení rizik).
 • snadné vypracování dokumentace požadované § 102 zákoníku práce

Předvádění našich počítačových programů můžete také shlédnout v naší firmě po telefonické domluvě.

Sleva 50% na software

Na tento software lze získat slevu 50%. Jak získám slevu 50%?

Varianty programu k zakoupení

 • Rizika na PC - úřady
  Cena: 1200 Kč
 • Rizika na PC - úřady - 50% sleva
  Cena: 600 Kč

Aktualizace programu

Zde můžete nalézt aktualizované verze programu "Rizika na PC - úřady" s opravenými chybami, které byly nalezeny po uvolnění programu.

Pokud máte starší verzi programu, než je zde uvedeno a chcete odstranit chyby které aktualizace odstraňuje, stáhněte si aktualizační soubor klepnutím na zvýrazněné označení verze. Dále postupujte stejně jako při nahrávání demoverze.

Upozornění: Tyto aktualizace nejsou určeny pro varianty programu "Rizika na PC", "Rizika na PC - školství" a "Rizika na PC - zdravotnictví". Pro aktualizace těchto variant najdete soubory na odpovídajících stránkách.

1.4.2012

Program Verze 2.8NOVÉ

Upravena registrace aby bylo možno korektně provést registraci i když systémový disk není označen "C:"


1.4.2010

Program Verze 2.2

 • Odstraněna chyba, která při přenosu větších sestav do programu MS Word způsobovala poškození diakritiky. (Program MS Word u delších souborů nepoznal jaké je použito kódování češtiny. U kratších (do cca 5. stran) bohužel ano a při testování se na tuto chybu nepřišlo).
 • Změna telefonních čísel v informacích o programu.

Stručný návod k programu

Po spuštění programu se zobrazí základní okno programu kde se v levé straně okna nachází místo pro strom posuzovaného objektu. Tento umožňuje vytvářet různě členitý strom pro posuzovaný objekt. Tj. rozčlenit objekt na místnosti, stroje, činnosti, atd. K vytváření stromu slouží tlačítka v levé spodní části okna, nebo "PopUp menu" které se zobrazí po stisku pravého tlačítka myši (viz dále).
Jednotlivé položky posuzovaného objektu lze přemisťovat pomocí funkcí "táhni a pusť" ("Drag & Drop").
Přidat uzel.
Toto tlačítko přidá do stromu uzel, který může vyjadřovat místnost, stroj, činnost apod... Uzel se přidá pod aktuálně vybraný uzel, je-li právě vybráno riziko, přidá se pod riziku nadřazený uzel.
Přidat riziko.
Toto tlačítko přidá do stromu formulář pro riziko. Riziko se přidá pod aktuálně vybraný uzel, je-li právě vybráno riziko, přidá se pod riziku nadřazený uzel.
Přidat riziko.
Toto tlačítko přidá do stromu vzory rizik z knihovny. Rizika se přidají pod aktuálně vybraný uzel, je-li právě vybráno riziko, přidají se pod riziku nadřazený uzel. Tímto tlačítkem je možno vkládat celé struktury.
Vymazat.
Toto tlačítko vymaže ze stromu riziko nebo uzel včetně jemu podřízených uzlů a rizik. Tímto tlačítkem je možno mazat celé struktury.
Hlavní okno s vloženým uzlem. Hlavní okno s formulářem rizika
Texty kolonek v pravé části okna je možno ihned editovat. Po provedení změny se povolí tlačítka "Uložit" a "Zrušit" a umožní provedené změny uložit nebo se vrátit ke stavu před započetím editace.

Hlavní menu programu

Položka "Soubor" hlavního menu programu umožňuje vytvořit nový objekt, otevřít již rozpracovaný objekt, uložit aktuální data nebo uložit tyto data pod novým jménem.
Volba "Knihovny rizik" otevře okno pro editaci knihovny rizik. Editovat lze pouze uživatelskou knihovnu rizik.
Položka "Sestavy" zpřístupňuje náhled na tiskové sestavy, nastavení parametrů tisku a vlastní tisk (v demoverzi nelze tisknout).
Pod položkou nápověda jsou v demoverzi přístupné pouze informace o programu. Kompletní integrovaná nápověda je přístupná pouze v plné verzi programu.

Popis PopUp menu

Vloží uzel. Funkce jako tlačítko výše.
Vloží riziko. Funkce jako tlačítko výše.
Vloží rizika z knihovny. Funkce jako tlačítko výše.

Vymaže uzly nebo rizika. Funkce jako tlačítko výše.

Tyto funkce jsou v demoverzi nepřístupné

Rozbalí kompletně vybraný uzel.
Rozbalí kompletně všechny uzly.
Zabalí kompletně vybraný uzel.
Zabalí kompletně všechny uzly.

Seřadí položky vybraného uzlu podle abecedy.
Seřadí kompletně celý strom podle abecedy
Jednotlivé položky menu jsou přístupné nebo viditelné podle možností které jsou momentálně uskutečnitelné.

Knihovna rizik

Okno knihovny rizik je členěno shodně jako hlavní okno programu. V levé části je strom rizik, v pravé texty jednotlivých rizik. Okno knihovny je v podstatě shodné pro editaci knihovny rizik i vkládání rizik do posuzovaného objektu. Základní rozdíly jsou v obsahu "PopUp menu", tlačítek ve spodní části okna a při vkládání z knihovny je ve stromu navíc u každé položky zatržítko které označuje položky které budou přeneseny do stromu posuzovaného objektu.
Toto okno obsahuje navíc tyto tlačítka:
Najdi.
Zobrazí okno pro vyhledávání textu v knihovně rizik. Prohledáván je celý text knihovny a výskyt hledaného slova je tak nalezen nejen v popisu rizika, ale i v polích bezpečnostních opatření atd...
Seřaď.
Seřadí vybraný uzel podle abecedy. Další možnosti jsou přístupné v "PopUp menu" které se rozvine po stisku pravého tlačítka myši. Jednotlivé volby jsou popsány výše.
Zatržení políčka indikuje, že daná položka bude přenesena do posuzovaného objektu.

Pozor: označení uzlu neznamená, že bude přeneseno vše co tento uzel obsahuje! Pouze indikuje že bude vložen uzel a vybrané položky tohoto uzlu budou pod něj začleněny.
Tlačítko "OK" provede přenos vybraných položek do posuzovaného objektu. Tlačítko "Zavřít" zavře toto okno.

Obecné principy editace a používání programu jsou shodné pro celý program a nejsou zde detailněji rozváděny. Editace je v podstatě shodná s editací v textových editorech pod operačním systémem Windows a práce se stromem je v principu velice podobná práci s Průzkumníkem Windows. Celé ovládání programu je co možná nejvíce intuitivní a není zde složitá struktura menu, která by program činila nepřehledným.

Chyby v programu zjištěné po jeho zveřejnění

 • V informacích o programu a na úvodní informační obrazovce je uvedeno již neplatné telefonní číslo firmy RoVS. Správné je: 571 654 394 nebo 571 654 970.
 • Při editaci se nezakazuje přístup k funkcím sestav. Pokud nemáte ukončenu editaci nevstupujte do funkcí sestav, není zajištěna správná funkce programu a může tedy dojít k jeho havárii.

Obsah programu

 • ÚŘADY (1383)
  • VENKOVNÍ PROSTORY (12)
   • Venkovní komunikace a pracoviště (7)
   • Odstavné a parkovací plochy (2)
   • Oplocení (3)
  • PROVOZNÍ BUDOVY A TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ V BUDOVÁCH (119)
   • Budovy (63)
    • Podlahy a komunikace (5)
    • Schodiště a rampy (7)
    • Střechy, terasy, ochozy, plošiny (5)
    • Okna a světlíky (5)
    • Dveře a vrata (10)
    • Sanitární a pomocná zařízení (6)
    • Pracovní prostředí - mikroklima (6)
    • Garáže (7)
    • Budovy pro shromažďování většího počtu osob (6)
    • Zasedací místnosti, učebny (6)
   • Ocelové konstrukce (2)
   • Elektrická zařízení (14)
   • Plynová zařízení (12)
    • Domovní plynovody (provozní přetlak ( 10 kPa) (4)
    • Spotřebiče na plynná paliva v budovách (4)
    • Tlakové stanice PB (3)
    • Tlakové nádrže na uskladnění zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) (1)
   • Výtahy osobní a nákladní (28)
  • KANCELÁŘE (15)
   • Kanceláře (6)
   • Kancelářské práce (6)
   • Zařízení se zobrazovacími jednotkami (3)
  • KULTURNÍ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ (187)
   • Divadla (93)
    • Provozní prostory divadel (10)
    • Hlediště (4)
    • Jevištní část (19)
     • Jeviště, hrací plocha, pracoviště herců (11)
     • Jevištní podlaha (4)
     • Scénické prostředky, praktikábly (4)
    • Pevně umístěné části horní jevištní části (10)
     • Rošt provaziště (5)
     • Lávky, plošiny (jevištní, ovládací, osvětlovací lávky) (5)
    • Pohyblivé mechanismy horní jevištní části (37)
     • Točny (1)
     • Jevištní tahy (3)
     • Oponové nebo horizontální dráhy a šálové závěsy (1)
     • Požární opona (3)
     • Pohyblivé mechanismy horní jevištní části (7)
     • Zdvihací mechanismy (3)
     • Ruční zdvihací zařízení (7)
     • Ocelová lana (3)
     • Portálové mosty a portálové věže (4)
     • Projekční rámy (1)
     • Osvětlovací baterie (2)
     • Závěsy svítidel, lustry (2)
    • Pohyblivé mechanismy dolní jevištní části (7)
     • Jevištní propad (5)
     • Zvedací stoly (2)
     • (0)
    • Pojízdné mechanismy (6)
     • Pojízdné mechanismy (3)
     • Pojezdové, jevištní vozíky (3)
   • Kina (11)
   • Zoologické zahrady (83)
    • Prostory přístupné návštěvníkům ZOO (8)
    • Zvířata v ZOO (31)
     • Zvířata v ZOO - všeobecně (4)
     • Žirafy, antilopy, velbloudi (3)
     • Velcí kopytníci (2)
     • Krotší kopytníci (1)
     • Klokani (1)
     • Prasata , prase pekara (1)
     • Ptáci, drobná pernatá zvěř (3)
     • Draví ptáci, sovy (1)
     • Pštrosi (1)
     • Netopýři (1)
     • Velké kočkovité šelmy a medvědi (2)
     • Medvědi (1)
     • Opice, práce a cvičeni s lidoopy (2)
     • Šelmy psovité a hyenovité (1)
     • Malé šelmy (1)
     • Malí hlodavci (1)
     • Dikobraz (1)
     • Pesci, mývalovci, fretky , thoři, lasice, kuny, jezevci, lišky (1)
     • Nebezpečná terarijní zvířata (1)
     • Ostatní terarijní zvířata (1)
     • Práce s nemocnými nebo karanténovanými zvířaty (1)
    • Pavilony šelem (17)
     • Velké šelmy (tygr, lev, jaguár, sněžný levhart atd.) (4)
     • Práce s nemocnými nebo karanténovanými zvířaty (1)
     • Ošetřovatelská chodba v pavilonu šelem (3)
     • Příprava krmiva (9)
    • Zimoviště africké zvěře (16)
     • Příprava krmiva pro zvěř (3)
     • Senomet ("fukar") (3)
     • Šrotovník (3)
     • Krouhačka kořenové zeleniny (4)
     • Míchačka krmiva (1)
     • Hořlavý prach (1)
     • Vytápěcí zařízení (1)
    • Kuchyně pro zvěř - příprava krmiva (11)
  • TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ (44)
   • KOUPALIŠTĚ, BAZÉNY, SAUNY (9)
   • TĚLOCVIČNY (15)
   • DĚTSKÁ HŘIŠTĚ, ZAŘÍZENÍ A NÁŘADÍ (20)
    • Venkovní hrací plochy (2)
    • Zařízení dětských hřišť (2)
    • Houpačky vahadlové a závěsné (4)
    • Kolotoče (5)
    • Skluzavky (3)
    • Prolézačky a žebříky (2)
    • Průlezky (2)
  • KOTELNY A VÝMĚNÍKOVÉ STANICE (58)
   • Nízkotlaké kotelny s kotli na plynná paliva (5)
   • Nízkotlaké kotelny s kotli na tuhá paliva (teplovodní kotly s ruční obsluhou) (13)
    • Nízkotlaké kotelny s kotli na tuhá paliva (8)
    • El. kladkostroj pro svislou dopravu popelové nádoby (5)
   • Výměníkové stanice, regulační stanice (22)
    • Výměníkové stanice, regulační stanice - výměníky (6)
    • Otopné soustavy (2)
    • Expanzní zařízení (2)
    • Uzavřené teplovodní otopné soustavy (2)
    • Pracovní prostory a zařízení výměníkové stanice (10)
   • Zařízení pro ohřívání užitkové vody (9)
    • El. ohříváky (2)
    • Ohřívače teplé užitkové vody (7)
   • Tlakové nádoby stabilní (2)
   • Kompresory (součást TNS, samostatný zdroj tlakového vzduchu) (7)
  • SKLADY A MANIPULAČNÍ PRÁCE (69)
   • Ruční manipulace (38)
    • Ruční manipulace (11)
    • Ruční vozíky (23)
     • Vodorovná doprava ručními vozíky (10)
     • Vozíky rudlového typu (5)
     • Ruční nízkozdvižné paletové vozíky (5)
     • Kolečka (3)
    • Manipulační prostory (4)
   • Nakládka a vykládka dopravních prostředků (12)
   • Skladovací prostory (13)
   • Skladovací regály (6)
  • ÚKLID BUDOV, ŽEBŘÍKY (30)
   • Úklid budov a provozních prostor (17)
   • Žebříky (13)
    • Přenosné žebříky (5)
    • Dvojité žebříky (2)
    • Vícedílné přenosné žebříky (2)
    • Žebříky přívěsné, pojízdné, výsuvné (4)
  • AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA (168)
   • Doprava, silniční vozidla (38)
    • Provoz vozidel (16)
    • Čistění a mytí vozidel (8)
     • Ruční čištění a mytí vozidel (5)
     • Vysokotlaké čistící zařízení typu WAP, KÄRCHNER apod. (3)
    • Mycí rampa (3)
    • Akumulátorové baterie (6)
    • Údržba vozidel (5)
   • Speciální vozidla (79)
    • Fekální automobil FEK VS3 s tlakovou nádobou (8)
    • Automobil pro sběr a odvoz tuhých domovních odpadů (9)
    • Hákový nosič kontejneru jednoramenný nakládací mechanismus (9)
    • Hákový nosič kontejneru AVIA (7)
    • Lanový nosič kontejneru AVIA, LIAZ (6)
    • Vozidlo AVIA s ZČ 0801 (7)
    • vozidlo MULTICAR M-25 (8)
    • Stroje pro čištění povrchu vozovek, zametače (9)
    • Kropičky, vozidla s kropícími nástavbami (7)
    • Pracovní plošiny automobilové (9)
   • Autoopravárenství (51)
    • Opravy vozidel (18)
    • Opravy a huštění pneumatik (7)
     • Opravy a huštění pneumatik (3)
     • Rozvody tlakového vzduchu (4)
    • Jeřábový vozík s ručním zdvihem (2)
    • Příruční a podstavitelné zvedáky (3)
    • Dílenské zvedáky (12)
     • Automobilové zvedáky (9)
     • Kanálové zvedáky (3)
    • Pracovní (montážní) jáma (9)
  • KUCHYNĚ, VÝDEJNY STRAVY (53)
   • Kuchyně (46)
    • Pracoviště a prostory v kuchyni a výdejně stravy (14)
    • Kuchyňské stroje a strojky (32)
     • Kráječe, sekací a řezací strojky, kutry (4)
     • Hnětače, šlehače, universální stroje, škrabky (13)
     • Mikrovlnné trouby (4)
     • Zařízení pro tepelnou úpravu (6)
     • Mytí a sušení nádobí (2)
     • Chladící zařízení (3)
   • Výčepní zařízení (7)
    • Tlaková nádoba (4)
    • Výčepní zařízení - použití oxidu uhličitého (3)
  • RUČNÍ A MECHANIZOVANÉ NÁŘADÍ (175)
   • Ruční nářadí a pomůcky (58)
    • Ruční nářadí (6)
    • Kladiva, palice, bicí nářadí (6)
    • Sekáče (3)
    • Šroubováky (5)
    • Pilníky (6)
    • Ruční pily a pilky (na kov, na dřevo) (4)
    • Klíce na matice a šrouby (3)
    • Kleště (5)
    • Vrtáky, nebozezy (1)
    • Ruční vrtačka (3)
    • Hoblíky (2)
    • Závitníky, očka, závitnice (4)
    • Nože (1)
    • Nůžky na plech, zahradnické nůžky (3)
    • Pracovní stoly (2)
    • Svěráky (2)
    • Ruční svěrky (1)
    • Sekery (1)
   • Elektrická mechanizovaná nářadí (60)
    • Horkovzdušné pistole (7)
    • Elektrické vrtačky (11)
    • Elektrické brusky (12)
    • Vibrační brusky (7)
    • Elektrická kladiva (12)
    • Kotoučové pily na dřevo (7)
    • Stroje na broušení povrchů (4)
   • Pneumatické nářadí (6)
    • Pneumatické nářadí - všeobecně (2)
    • Pneumatické utahováky (4)
   • Nářadí a malé stroje se spalovacími motory (47)
    • Nářadí a stroje malé mechanizace se spalovacími motory (6)
    • Stroje pro řezání vozovek (14)
    • Ručně vedené válce (14)
    • Rozbrušovací pily (rozřezávací brusky) se spalovacím motorem (13)
   • Benzínové přenosné přístroje (4)
  • UDRŽOVÁNÍ STAVEB (50)
   • Staveniště (11)
   • Zemní práce, výkopy (10)
   • Zednické práce (10)
   • Míchačky (6)
   • Pomocné a dlaždičské práce (13)
    • Práce s ručním nářadím (3)
    • Ruční vodorovná doprava stavebními kolečky (2)
    • Ruční manipulace s materiálem (8)
  • UDRŽOVÁNÍ KOMUNIKACÍ A ZELENĚ (98)
   • Údržba zeleně (83)
    • Malotraktory a pojízdné stroje malé mechanizace (16)
    • Travní sekačky (14)
     • Travní sekačky se sedícím řidičem (7)
     • Travní sekačky ručně vedené (7)
    • Křovinořezy používané k vyžínání trávy, křovin, buřeně a jiných porostů (13)
    • Ruční údržba zeleně a odstraňování křovin (12)
    • Ruční nářadí a pomůcky při údržbě zeleně (7)
    • Sadařské práce na žebřících (6)
    • Ořezávání větví stromu řetězovou pilou (ŘP) (15)
   • Ruční čistění komunikací (3)
   • Údržba komunikací (12)
  • DÍLNY (204)
   • Dílny - dílenská pracoviště (31)
   • Kovoobráběcí stroje (48)
    • Vrtačky (9)
    • Brusky (9)
     • Stolní brusky (6)
     • Přenosné rozbrušovačky (3)
    • Leštičky (10)
    • Soustruhy hrotové (10)
    • Pily na kovy (6)
    • Závitořezné stroje (3)
    • Řezné (chladící) kapaliny (1)
   • Tvářecí stroje (31)
    • Ohýbačky strojní (7)
    • Ruční ohýbačky (1)
    • Ruční pákové nůžky (3)
    • Hydraulické lisy (7)
    • Ruční obrubovací stroj (1)
    • Strojní ohýbačka plechu XONM 2000/2B (5)
    • Strojní tabulové nůžky (7)
   • Svařování (36)
    • Svařování (11)
    • Svařování elektrickým obloukem (8)
    • Svařování plamenem, řezání kyslíkem (8)
    • Tlakové láhve k dopravě plynů (9)
   • Truhlářská dílna (58)
    • Truhlářská dílna (6)
    • Svislé spodní frézky (8)
    • Tloušťkovačky (4)
    • Srovnávačky (6)
    • Pásové pily (4)
    • Kotoučová pila na dřevo (9)
    • Přeřezávací kotoučová pila (8)
    • Pásové brusky (4)
    • Kotoučové brusky (3)
    • Vrtačky, vrtací dlabačky, sukovačky (6)
  • NEBEZPEČNÉ LÁTKY (87)
   • Polyuretany (4)
   • Oxidy dusíku (2)
   • Chlór (2)
   • Formaldehyd (5)
   • Nátěrové hmoty (2)
   • Chróm (2)
   • Živice (3)
   • Methylalkohol (metanol) (5)
   • Trichloretylen (6)
   • Glykoly (4)
   • Toluen (4)
   • Uhlovodíky (2)
   • Vápno (3)
   • Chlornan vápenatý (2)
   • Čpavek (4)
   • Hydroxid sodný (5)
   • Kyselina dusičná (4)
   • Kyselina chlorovodíková (8)
   • Kyselina sírová (3)
   • Nebezpečné látky (1)
   • Izokyanáty (4)
   • Polyesterové pryskyřice (4)
   • Epoxidové pryskyřice (5)
   • Oxid uhelnatý (1)
   • Cement (2)
  • MĚSTSKÁ A OBECNÍ POLICIE (4)
  • ÚTULKY PRO ZVÍŘATA, ODCHYT PSŮ (10)
   • Útulky pro zvířata (psy)) (4)
   • Odchyt psů (2)
   • Napadení člověka psem (2)
   • Pokousání kočkou (2)

Prezentace

Prezentace, kterou si zde můžete stáhnout Vám poskytne ukázku základní práce s programem "Rizika na PC".

Stažení prezentace. Velikost tohoto programu je 1.3 MB.

Instalaci prezentace po stažení spusťte a řiďte se instrukcemi průvodce instalací.

Ke spuštění této prezentace potřebujete prohlížeč prezentací vytvořených programem "Microsoft PowerPoint 2000". Pokud máte nainstalovaný kancelářský balík "MS Office" včetně tohoto programu, bude vám prezentace bez problémů pracovat. Pokud jej nemáte, budete si muset stáhnou program "PowerPoint Viewer 97 (2000 Release)" který je k dispozici zdarma na stránkách společnosti "Microsoft". Program je k dispozici pouze v Anglické verzi.

Tento program můžete stáhnout přímo ze stránek společnosti "Microsoft" prostřednictvím následujícího odkazu: PowerPoint Viewer 97 (2000 Release). Velikost tohoto programu je 2.8 MB.

Známé problémy

Obsah

 1. Program nelze spustit
 2. Při kopírování z knihovny se ztrácí diakritika (háčky a čárky)

Program nelze spustit

Program při svém spouštění ohlásí že nelze načíst knihovnu "HHCTRL.OCX"

 • Nainstalujte novější verzi prohlížeče "Internet Explorer". Na CD s programem ve složce "Doplnky" najdete instalaci programu "Internet Explorer 5.0a cz", instalace se spouští prostřednictvím programu "IE5SETUP.EXE". Při instalaci postupujte podle pokynů průvodce instalací.

Zpět na obsah

Při kopírování z knihovny se ztrácí diakritika (háčky a čárky)

V editovaném projektu se ztrácí diakritika. Nejvíce se to projevuje při kopírování rizik z knihovny vzorů.

 • V počítači je nainstalovaný jiný program který pro přístup k datům používá systém BDE (Borland Database Engine) a změnil standardní nastavení systému. Pro opravení spusťte "Start - Ovládací panely - BDE Administrator" vyberte záložku "Configuration" a v  levé části okna vyberte ve stromu "Drivers - Native - DBASE" a v pravé části okna u položky "Langdriver" vyberte položku " 'ascii' ANSI". Při uzavření uložte změny stiskem tlačítka "Yes".

Zpět na obsah

Stažení demoverze

Zde máte možnost nahrát si demoverzi našeho programu Rizika na PC.