Tato webová stránka používá cookies

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.

Software - Rizika na PC - stavebnictví

Informace o programu

Po úspěchu rozsáhlého počítačového programu Rizika na PC jsme pro Vás s týmem odborníků připravili nový program - Rizika na PC - stavebnictví, který obsahuje databázi knihoven vzorů posuzovaných pracovních a zdravotních rizik. Program je určen pro plnění úkolů zaměstnavatele v prevenci rizik a umožňuje vyhovět požadavkům § 102 zákoníku práce. Tato povinnost zaměstnavatele je předmětem kontrol orgánů státního odborného dozoru nad bezpečností práce.

Tento program poskytuje

 • návod pro vyhledávání rizik a zjišťování zdrojů rizik ve stavebnictví
 • identifikaci nebezpečí, která jsou přiřazena k jednotlivým zdrojům rizik
 • stručnou charakteristiku rizik
 • opatření k prevenci rizik
 • knihovny rizik nejsou vázány na znění legislativních předpisů, protože legislativa se mění, ale rizika zůstávají v podstatě stejná
 • přes 2 300 vzorů hodnocení rizik

Program zahrnuje

Doprava, autoopravárenství, údržba komunikací; Dopravní zařízení; Dřevoobrábění; Elektrická zařízení; Geodeti; Kovoobrábění; Lesnictví; Malá mechanizace, nářadí; Manipulace a skladování; Nebezpečné látky; Plastová okna; Plynová zařízení; Stavební práce; Stavení stroje; Stravovací prostory; Studnařské práce; Svařování; Těžební práce; Tlaková zařízení; Vnitrozávodní doprava; Vodohospodářství; Výrobní a provozní budovy; Zásobníky a uzavřené prostory; Zdvihací zařízení; Žebříky.

Každá knihovna je dále rozčleněna, například knihovna Geodeti se dále dělí na: Působení povětrnostních a přírodních vlivů; Pohyb osob; Práce v blízkosti el. zařízení; Měřičské práce v drážních prostorách.

Tento program umožňuje

 • vytvořit vlastní "knihovny" zdrojů rizik podle vlastních potřeb a konkrétních podmínek na pracovištích
 • rozpracovat souběžně libovolný počet hodnocených objektů
 • provést vyhodnocení rizik podle zjednodušené bodové metody (ZBJ) a to podle pravděpodobnosti vzniku, podle následků a s přihlédnutím k názoru hodnotitelů. Součinem těchto tří faktorů je číslo vyjadřující velikost rizika (vyjádřeno slovně: bezvýznamné riziko, akceptovatelné riziko, mírné riziko, nežádoucí riziko, nepřijatelné riziko)
 • po vložení údajů v rámci analýzy rizik je možný tisk výsledného dokumentu a to formou tabulkových přehledů, v nichž lze seřadit rizika vzestupným způsobem dle velikosti rizika a stanovit tak priority při kontrole rizik
 • uživatelsky měnit vzhled a obsah výsledné dokumentace (např. rozčlenit a upravit obsah, doplnit další sloupce v případě podrobnějšího hodnocení rizik jinými metodami, označení položek poř. č. apod.) a průběžné doplňování veškerých údajů a položek dle vlastních podmínek uživatele
 • po splnění bezpečnostních opatření lze posuzování rizik opakovat a podle případných změn přehodnocovat (řízení rizik).
 • snadné vypracování dokumentace požadované § 102 zákoníku práce

 

Předvádění našich počítačových programů můžete také shlédnout v naší firmě po telefonické domluvě.

Sleva 50% na software

Na tento software lze získat slevu 50%. Jak získám slevu 50%?

Varianty programu k zakoupení

 • Rizika na PC - stavebnictví
  Cena: 5000 Kč
 • Rizika na PC - stavebnictví - 50% sleva
  Cena: 2500 Kč

Stručný návod k programu

Po spuštění programu se zobrazí základní okno programu kde se v levé straně okna nachází místo pro strom posuzovaného objektu. Tento umožňuje vytvářet různě členitý strom pro posuzovaný objekt. Tj. rozčlenit objekt na místnosti, stroje, činnosti, atd. K vytváření stromu slouží tlačítka v levé spodní části okna, nebo "PopUp menu" které se zobrazí po stisku pravého tlačítka myši (viz dále).
Jednotlivé položky posuzovaného objektu lze přemisťovat pomocí funkcí "táhni a pusť" ("Drag & Drop").
Přidat uzel.
Toto tlačítko přidá do stromu uzel, který může vyjadřovat místnost, stroj, činnost apod... Uzel se přidá pod aktuálně vybraný uzel, je-li právě vybráno riziko, přidá se pod riziku nadřazený uzel.
Přidat riziko.
Toto tlačítko přidá do stromu formulář pro riziko. Riziko se přidá pod aktuálně vybraný uzel, je-li právě vybráno riziko, přidá se pod riziku nadřazený uzel.
Přidat riziko.
Toto tlačítko přidá do stromu vzory rizik z knihovny. Rizika se přidají pod aktuálně vybraný uzel, je-li právě vybráno riziko, přidají se pod riziku nadřazený uzel. Tímto tlačítkem je možno vkládat celé struktury.
Vymazat.
Toto tlačítko vymaže ze stromu riziko nebo uzel včetně jemu podřízených uzlů a rizik. Tímto tlačítkem je možno mazat celé struktury.
Hlavní okno s vloženým uzlem. Hlavní okno s formulářem rizika
Texty kolonek v pravé části okna je možno ihned editovat. Po provedení změny se povolí tlačítka "Uložit" a "Zrušit" a umožní provedené změny uložit nebo se vrátit ke stavu před započetím editace.

Hlavní menu programu

Položka "Soubor" hlavního menu programu umožňuje vytvořit nový objekt, otevřít již rozpracovaný objekt, uložit aktuální data nebo uložit tyto data pod novým jménem.
Volba "Knihovny rizik" otevře okno pro editaci knihovny rizik. Editovat lze pouze uživatelskou knihovnu rizik.
Položka "Sestavy" zpřístupňuje náhled na tiskové sestavy, nastavení parametrů tisku a vlastní tisk (v demoverzi nelze tisknout).
Pod položkou nápověda jsou v demoverzi přístupné pouze informace o programu. Kompletní integrovaná nápověda je přístupná pouze v plné verzi programu.

Popis PopUp menu

Vloží uzel. Funkce jako tlačítko výše.
Vloží riziko. Funkce jako tlačítko výše.
Vloží rizika z knihovny. Funkce jako tlačítko výše.

Vymaže uzly nebo rizika. Funkce jako tlačítko výše.

Tyto funkce jsou v demoverzi nepřístupné

Rozbalí kompletně vybraný uzel.
Rozbalí kompletně všechny uzly.
Zabalí kompletně vybraný uzel.
Zabalí kompletně všechny uzly.

Seřadí položky vybraného uzlu podle abecedy.
Seřadí kompletně celý strom podle abecedy
Jednotlivé položky menu jsou přístupné nebo viditelné podle možností které jsou momentálně uskutečnitelné.

Knihovna rizik

Okno knihovny rizik je členěno shodně jako hlavní okno programu. V levé části je strom rizik, v pravé texty jednotlivých rizik. Okno knihovny je v podstatě shodné pro editaci knihovny rizik i vkládání rizik do posuzovaného objektu. Základní rozdíly jsou v obsahu "PopUp menu", tlačítek ve spodní části okna a při vkládání z knihovny je ve stromu navíc u každé položky zatržítko které označuje položky které budou přeneseny do stromu posuzovaného objektu.
Toto okno obsahuje navíc tyto tlačítka:
Najdi.
Zobrazí okno pro vyhledávání textu v knihovně rizik. Prohledáván je celý text knihovny a výskyt hledaného slova je tak nalezen nejen v popisu rizika, ale i v polích bezpečnostních opatření atd...
Seřaď.
Seřadí vybraný uzel podle abecedy. Další možnosti jsou přístupné v "PopUp menu" které se rozvine po stisku pravého tlačítka myši. Jednotlivé volby jsou popsány výše.
Zatržení políčka indikuje, že daná položka bude přenesena do posuzovaného objektu.

Pozor: označení uzlu neznamená, že bude přeneseno vše co tento uzel obsahuje! Pouze indikuje že bude vložen uzel a vybrané položky tohoto uzlu budou pod něj začleněny.
Tlačítko "OK" provede přenos vybraných položek do posuzovaného objektu. Tlačítko "Zavřít" zavře toto okno.

Obecné principy editace a používání programu jsou shodné pro celý program a nejsou zde detailněji rozváděny. Editace je v podstatě shodná s editací v textových editorech pod operačním systémem Windows a práce se stromem je v principu velice podobná práci s Průzkumníkem Windows. Celé ovládání programu je co možná nejvíce intuitivní a není zde složitá struktura menu, která by program činila nepřehledným.

Chyby v programu zjištěné po jeho zveřejnění

 • V informacích o programu a na úvodní informační obrazovce je uvedeno již neplatné telefonní číslo firmy RoVS. Správné je: 571 654 394 nebo 571 654 970.
 • Při editaci se nezakazuje přístup k funkcím sestav. Pokud nemáte ukončenu editaci nevstupujte do funkcí sestav, není zajištěna správná funkce programu a může tedy dojít k jeho havárii.

Obsah programu

 • Stavebnictví (2372)
  • Dopravní zařízení (28)
   • Mechanická lopata (4)
   • Korečkové dopravníky (4)
   • Šnekové dopravníky (4)
   • Pásové dopravníky (8)
   • Článkové a řetězové dopravníky (8)
  • Zásobníky a uzavřené prostory (25)
   • Zásobníky sypkých hmot (9)
   • Uzavřené prostory (16)
  • Doprava, autoopravárenství, údržba komunikací (188)
   • Silniční vozidla a pojízdné stroje (5)
   • Autoopravárenství (87)
    • Akumulátorové baterie (5)
    • Vysokotlaké čistící zařízení typu WAP (4)
    • Hydraulický stahovák pneumatik (5)
    • Kanálový zvedák (3)
    • Karosářské práce (4)
    • Opravy a huštění pneumatik (3)
    • Jeřábový vozík s ručním zdvihem (2)
    • Příruční a podstavitelné zvedáky (3)
    • Dílenské zvedáky (3)
    • Pracovní (montážní) jáma (8)
    • Čistění a mytí vozidel (4)
    • Údržba a opravy vozidel (14)
     • Mycí rampa (3)
    • Přezouvačka kol (7)
    • Teplovzdušný agregát na spalování upotřebeného oleje (6)
    • Motoricky ovládaná vrata (3)
    • Válcová zkušebna brzd IW7 E (4)
    • Vyvažovačka kol FAIP (5)
    • Pneumatické utahováky (4)
   • Speciální vozidla (59)
    • Fekální automobil FEK VS3 s tlakovou nádobou (8)
    • Kropičky, vozidla s kropícími nástavbami (7)
    • Automobil pro sběr a odvoz tuhých domovních odpadů (7)
    • Hákový nosič kontejneru jednoramenný nakládací mechanismus (9)
    • Hákový nosič kontejneru AVIA (7)
    • Lanový nosič kontejneru AVIA, LIAZ (6)
    • Vozidlo AVIA s ZČ 0801 (7)
    • MULTICAR M-25 (8)
   • Údržba komunikací (37)
    • Činnosti komunikacích za nepřerušeného provozu (2)
    • Údržba zeleně, odstraňováni křovin a buřiny (15)
    • Ruční čistění komunikací (3)
    • Zametače (5)
    • Údržba komunikací (12)
  • Dřevoobrábění (61)
   • Truhlářská dílna (5)
   • Vrtačky, vrtací dlabačky, sukovačky (6)
   • Svislé spodní frézky (8)
   • Čtyřstranná frézka (3)
   • Tloušťkovačky (4)
   • Srovnávačky (6)
   • Kotoučové brusky (3)
   • Pásové brusky (4)
   • Pásové pily (4)
   • Přeřezávací kotoučová pila (9)
   • Kotoučová pila na dřevo (9)
  • Žebříky (13)
   • Žebříky přívěsné, pojízdné, výsuvné (4)
   • Žebříky přenosné (5)
   • Dvojité žebříky (2)
   • Vícedílné přenosné žebříky (2)
  • Stavební práce (344)
   • Vápno - aktivace (14)
    • Přepravníky a zásobníky mletého práškového nehašeného vápna (8)
    • Podlahy a komunikace - pohyb osob (3)
    • Míchačka (3)
   • Betonářské práce (13)
   • Bourací a rekonstrukční práce (9)
   • Dlaždičské práce, kladení a osazování betonových prvků (13)
    • Práce s ručním nářadím (3)
    • Ruční vodorovná doprava stavebními kolečky (2)
    • Ruční manipulace s materiálem (8)
   • Sklenářské práce (4)
   • Staveniště (13)
   • Práce ve výškách (30)
    • Lešení a práce ve výškách (8)
    • Práce na střechách (12)
    • Práce ve výškách (6)
    • Prostředky osobního zajištění (4)
   • Zednické práce (11)
   • Zemní práce, výkopy (83)
    • Výkopy stavebních rýh (18)
    • Provádění pažení (3)
    • Udržování staveb (2)
    • Pohyb po staveništi (6)
    • Manipulační práce (5)
    • Kolová a pásová rýpadla (11)
    • Zvedání a přemisťování břemen (3)
    • Zhutňování (24)
     • Vibrační válec (11)
     • Vibrační deska (5)
     • Vibrační pěch (8)
    • Nářadí (11)
     • Ruční nářadí (2)
     • El. nářadí (9)
   • Železářské práce (16)
    • Ohýbačky betonářské oceli (4)
    • Nůžky (stříhačky) betonářské oceli (4)
    • Rovnačky betonářské oceli (3)
    • Železářské pracoviště (5)
   • Míchačky (6)
   • Malířské práce (18)
   • Pokrývačské práce (20)
   • Sádrokartonové konstrukce (22)
   • Izolatérské práce (72)
    • Izolatérské práce (5)
    • Hydroizolace (3)
    • Izolace spodní stavby (5)
    • Hydroizolační nátěry (9)
    • Hydroizolační tmely (4)
    • Hydroizolační fólie (5)
    • Příprava živice (9)
    • Natavování (2)
    • Kladení izolačních pásů (2)
    • Hydroizolace střech (11)
    • Vnější tepelná izolace (6)
    • Závěsná lávka (6)
    • Míchání lepidel a stěrkových hmot (5)
  • Malá mechanizace, nářadí (256)
   • Benzínové přenosné přístroje (4)
   • Sponkovačky (8)
   • Stroje na broušení povrchů (4)
   • Elektrické mechanizované nářadí (74)
    • Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací (12)
    • Elektrická mechanizovaná nářadí (11)
    • Hoblíky (3)
    • Horkovzdušné pistole (7)
    • Elektrické vrtačky (11)
    • Elektrické brusky (12)
    • Vibrační brusky (7)
    • Kotoučové pily na dřevo (7)
    • Stroje na broušení povrchů (4)
   • Nářadí a malé stroje se spalovacími motory (53)
    • Rozbrušovací pily (rozřezávací brusky) se spalovacím motorem (13)
    • Stroje pro řezání vozovek (14)
    • Nářadí a malé stroje se spalovacími motory (6)
    • Nářadí a stroje malé mechanizace se spalovacími motory (6)
    • Ručně vedené válce (14)
   • Motorová pila pro příčné řezání (10)
   • Zemědělská a zahradnická mechanizace (41)
    • Travní sekačky (14)
     • Travní sekačky se sedícím řidičem (7)
     • Travní sekačky ručně vedené (7)
    • Malotraktory (16)
    • Křovinořezy (11)
   • Ruční nářadí a pomůcky (56)
    • Ruční nářadí (6)
    • Kladiva, palice, bicí nářadí (6)
    • Sekáče (3)
    • Šroubováky (5)
    • Pilníky (5)
    • Ruční pily a pilky (na kov, na dřevo) (4)
    • Klíce na matice a šrouby (3)
    • Kleště (5)
    • Vrtáky, nebozezy (1)
    • Ruční vrtačka (3)
    • Hoblíky (2)
    • Závitníky, očka, závitnice (4)
    • Nože (1)
    • Nůžky na plech, zahradnické nůžky (3)
    • Pracovní stoly (2)
    • Svěráky (2)
    • Ruční svěrky (1)
    • Sekery (0)
   • Pneumatické nářadí (6)
    • Pneumatické nářadí - všeobecně (2)
    • Pneumatické utahováky (4)
  • Stavební stroje (240)
   • Přeprava betonové směsi (čerstvého betonu) (13)
   • Čerpadla (5)
   • Stavební stroje - dozery (10)
   • Elektrocentrály (9)
   • Pojízdný kompresor PD 200 (7)
   • Laserové přístroje (2)
   • Výroba malty a betonové směsi (11)
    • Míchačky stavební (5)
    • Příprava suchých směsí (4)
    • Čerpadla směsí, omítačky (2)
   • Nakladače (17)
   • Stavební stroje - nakládka a vykládka (7)
   • Vibrační pěchy, pěchovadla (11)
   • Bezrýhové pokládání horizontálních potrubí (27)
    • Horizontální vrtací tlakové hydraulické zařízení (12)
    • Propichovací, protlačovací zařízení (8)
    • Protlačovací zařízení (7)
   • Kolová rýpadla (19)
   • UDS - Univerzální dokončovací stroj (11)
   • Silniční válce statické a vibrační (12)
   • Vibrační desky (11)
   • Ponorné vibrátory (5)
   • Vytápěcí zařízení (4)
   • Ručně vedené válce (14)
   • Betonárny (45)
    • Násypný koš (5)
    • Betonárna (5)
    • Skládka kameniva (2)
    • Míchací centrum (4)
    • Cement (1)
    • Přípravek CHRYSOPLAST (1)
    • Šnekové dopravníky cementu (4)
    • Zásobníky volně loženého cementu (VLC) (12)
    • Tlaková nádoba (6)
    • Vozidla, domíchávače, nakladače (5)
  • Lesnictví (139)
   • Těžební činnosti - všeobecně (18)
   • Kácení ruční motorovou řetězovou pilou (přenosnou řetězovou pilou) (18)
    • Kácení RMŘP (10)
    • Odvětvování (5)
    • Práce s RMŘP (3)
   • Lesní traktory (18)
   • Soustřeďování a manipulace dříví (48)
    • Ruční soustřeďování (11)
    • Soustřeďování dříví potahy (12)
    • Soustřeďování dříví traktory - všeobecně (11)
    • Bezúvazkové soustřeďování dříví hydraulickou rukou (HR) (6)
    • Soustřeďování dříví - lanová dopravní zařízení (8)
   • Zvláštní způsoby kácení (6)
   • Odvoz dříví (16)
   • Sklady (15)
    • Sklady (2)
    • Skladové navijáky (3)
    • Skládky výřezů a řeziva (5)
    • Manipulační linka (3)
    • Vagonování (2)
  • Plynová zařízení (18)
   • Natavovací hořáky PB (3)
   • Nízkotlaké kotelny s kotli na plynná paliva (5)
   • Spotřebiče na plynná paliva v budovách (4)
   • Domovní plynovody (provozní přetlak 10 kPa) (3)
   • Tlakové nádoby s LPG (1)
   • Zařízení na propan-butan (2)
  • Vnitrozávodní doprava (28)
   • Provoz vozidel na vnitrozávodních komunikacích (2)
   • Úzkokolejová doprava (8)
   • Závodní vlečka, nakládka vagónů (6)
   • Manipulační zdvižné vozíky (12)
  • Výrobní a provozní budovy (54)
   • Oplocení (3)
   • Odstavné a parkovací plochy (2)
   • Venkovní komunikace a pracoviště (4)
   • Elektricná zařízení (2)
   • Kancelářské práce (7)
   • Dveře, vrata, okna, světlíky (9)
   • Výrobní a provozní budovy a jejich části (10)
   • Úklid budov a provozních prostor (17)
  • Zdvihací zařízení (207)
   • Výtahy osobní a nákladní (45)
    • Výtahy - ohrožení uživatele (29)
    • Výtahy - ohrožení servisních pracovníků (16)
   • Vertikální doprava materiálu (41)
    • Střešní "výtahy" (5)
    • Stavební nákladní výtahy se zakázanou dopravou osob (5)
    • Kladkostroje s ručním pohonem (11)
    • Elektrické kladkostroje (11)
    • Stavební elektrické vrátky (4)
    • Lanové a řetězové zvedáky (3)
    • Jednoduché kladky (2)
   • Mostové jeřáby (49)
   • Věžové jeřáby (31)
    • Údržba věžových jeŕábů (2)
    • Manipulace s břemeny (11)
    • Provoz věžového jeřábu (11)
    • Stanoviště obsluhy (3)
    • Dočasné jeřábové dráhy (4)
   • Mobilní jeřáby - autojeřáby vlastní i pronajaté (20)
   • Hydraulická ruka HR 3001 (6)
   • Pohyblivé pracovní plošiny na kolovém podvozku (15)
  • Svařování (26)
   • Svařování (11)
   • Svařování elektrickým obloukem (7)
   • Svařování plamenem, řezání kyslíkem (8)
  • Kovoobrábění (120)
   • Dílny (34)
   • Stroje (86)
    • Vrtačky (9)
    • Brusky (20)
     • Stolní brusky a rozbrušovačky (6)
     • Přenosné rozbrušovačky (3)
     • Brusky na vnitřní broušení (3)
     • Hrotové brusky (4)
     • Rovinné brusky (4)
    • Leštičky (10)
    • Soustruhy hrotové (10)
    • Pily na kovy (4)
    • Závitořezné stroje (3)
    • Hoblovky (10)
    • Frézky (13)
    • Obražečky (6)
    • Řezné (chladící) kapaliny (1)
  • Tlaková zařízení (14)
   • Parní a horkovodní kotle (paliva: pevná, kapalná, plynná) (1)
   • Tlakové nádrže na uskladnění zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) (1)
   • Tlakové nádoby stabilní (1)
   • Tlaková nádoba (TNS) vzdušník kompresoru (vzduch) (2)
   • Tlakové láhve k dopravě plynů (9)
  • Manipulace a skladování (59)
   • Ruční manipulace (31)
    • Ruční manipulace (12)
    • Doprava ručními vozíky (16)
    • Manipulační prostory (3)
   • Nakládka a vykládka dopravních prostředků (11)
   • Skladovací regály (6)
   • Skladovací prostory (11)
  • Tvářecí stroje (68)
   • Zakružovačky (6)
   • Ruční zakružovačky (3)
   • Ohýbačky strojní (7)
   • Ruční ohýbačky (1)
   • Ruční pákové nůžky (3)
   • Jednonožový řezací stroj (5)
   • Mechanické lisy (30)
   • Ruční obrubovací stroj (1)
   • Strojní ohýbačka plechu XONM 2000/2B (5)
   • Strojní tabulové nůžky (7)
  • Stravovací provozy (61)
   • Výčepní zařízení (11)
    • Provozní prostory (4)
    • Tlaková nádoba (4)
    • Použití oxidu uhličitého (3)
   • Kuchyně (18)
   • Kuchyňské stroje a strojky (32)
    • Kráječe, sekací a řezací strojky, kutry (4)
    • Hnětače, šlehače, universální stroje, škrabky (13)
    • Mikrovlnné trouby (4)
    • Zařízení pro tepelnou úpravu (6)
    • Mytí a sušení nádobí (2)
    • Chladící zařízení (3)
  • Nebezpečné látky (104)
   • Reaktivní pryskyřice (2)
   • Polyuretany (4)
   • Oxidy dusíku (2)
   • Chlór (2)
   • Formaldehyd (5)
   • Nátěrové hmoty (2)
   • Chrom (2)
   • Živice (3)
   • Methylalkohol (metanol) (5)
   • Trichloretylen (6)
   • Glykoly (4)
   • Toluen (4)
   • Benzen (4)
   • Uhlovodíky (2)
   • Peroxid vodíku (5)
   • Vápno (3)
   • Chlornan vápenatý (2)
   • Čpavek (4)
   • Hydroxid sodný (5)
   • Kyselina fluorovodíková (6)
   • Kyselina dusičná (4)
   • Kyselina chlorovodíková (8)
   • Kyselina sírová (3)
   • Nebezpečné látky (1)
   • Izokyanáty (4)
   • Polyesterové pryskyřice (4)
   • Epoxidové pryskyřice (5)
   • Oxid uhelnatý (1)
   • Cement (2)
  • Elektrická zařízení (13)
   • Elektrická zařízení - úraz el. proudem (11)
   • Atmosferická elektřina (blesk) (1)
   • Statická elektřina (1)
  • Vodohospodářství (225)
   • Vodohospodářské objekty a zařízení (9)
   • Stroje a zařízení ve vodním hospodářství (společná ustanovení) (21)
   • Elektrická zařízení v objektech vodního hospodářství (3)
   • Pracovní činnost ve vodním hospodářství (společné pokyny) (17)
    • Práce ve výškách (4)
    • Práce v podzemních prostorách (13)
   • Provoz vodních děl (50)
    • Malá plavidla (6)
    • Práce v zimě (5)
    • Plavební komora (4)
    • Odběrná zařízení (9)
    • Přehrady, přelivy, výpusti (7)
    • Jezy (19)
   • Vodárenství (44)
    • Rozvod vody (5)
    • Akumulace vody (2)
    • Podzemní objekty (4)
    • Čerpání vody (6)
    • Jímání vody (5)
    • Provozní hmoty (4)
    • Škodlivé látky při úpravě vody (15)
    • Úprava vody (3)
   • Kanalizace a čistírny odpadních vod (29)
    • Podzemní objekty (4)
    • Čistírny odpadních vod (8)
    • Plynová zařízení ČOV (5)
    • Stoková síť (12)
   • Stavebně-montážní činnost (24)
   • Nářadí (17)
    • Ruční nářadí (5)
    • Mechanizované nářadí (12)
   • Zobrazovací jednotky (5)
   • Samojízdné stroje, traktory (6)
  • Studnařské práce (13)
  • Těžební práce (3)
   • Práce s trhavinami (3)
  • Plastová okna (50)
   • Dílna výroby plastových oken (37)
    • Dvojitá radiální kotoučová pila typ DGS 180 (8)
    • Frézka na sloupky AF 361 (4)
    • Přeřezávací, zkracovací kotoučová pila typ ZC 135, ZC 170 (10)
    • Frézka na odvodňovací drážky typ WS 395 (4)
    • Pila na zasklívací lišty GL 179 (5)
    • Svařovací automat pro svařování natupo typ AKS 1105/110 (3)
    • Čisticí stroj svarových housenek typ SV 280 (3)
   • Montáž oken (6)
   • Sklenářské práce (7)
  • Geodeti (15)
   • Působení povětrnostních a přírodních vlivů (6)
   • Pohyb osob (7)
   • Práce v blízkosti el. zařízení (1)
   • Měřičské práce v drážních prostorách (1)

Prezentace

Prezentace, kterou si zde můžete stáhnout Vám poskytne ukázku základní práce s programem "Rizika na PC".

Stažení prezentace. Velikost tohoto programu je 1.3 MB.

Instalaci prezentace po stažení spusťte a řiďte se instrukcemi průvodce instalací.

Ke spuštění této prezentace potřebujete prohlížeč prezentací vytvořených programem "Microsoft PowerPoint 2000". Pokud máte nainstalovaný kancelářský balík "MS Office" včetně tohoto programu, bude vám prezentace bez problémů pracovat. Pokud jej nemáte, budete si muset stáhnou program "PowerPoint Viewer 97 (2000 Release)" který je k dispozici zdarma na stránkách společnosti "Microsoft". Program je k dispozici pouze v Anglické verzi.

Tento program můžete stáhnout přímo ze stránek společnosti "Microsoft" prostřednictvím následujícího odkazu: PowerPoint Viewer 97 (2000 Release). Velikost tohoto programu je 2.8 MB.

Známé problémy

Obsah

 1. Program nelze spustit
 2. Při kopírování z knihovny se ztrácí diakritika (háčky a čárky)

Program nelze spustit

Program při svém spouštění ohlásí že nelze načíst knihovnu "HHCTRL.OCX"

 • Nainstalujte novější verzi prohlížeče "Internet Explorer". Na CD s programem ve složce "Doplnky" najdete instalaci programu "Internet Explorer 5.0a cz", instalace se spouští prostřednictvím programu "IE5SETUP.EXE". Při instalaci postupujte podle pokynů průvodce instalací.

Zpět na obsah

Při kopírování z knihovny se ztrácí diakritika (háčky a čárky)

V editovaném projektu se ztrácí diakritika. Nejvíce se to projevuje při kopírování rizik z knihovny vzorů.

 • V počítači je nainstalovaný jiný program který pro přístup k datům používá systém BDE (Borland Database Engine) a změnil standardní nastavení systému. Pro opravení spusťte "Start - Ovládací panely - BDE Administrator" vyberte záložku "Configuration" a v  levé části okna vyberte ve stromu "Drivers - Native - DBASE" a v pravé části okna u položky "Langdriver" vyberte položku " 'ascii' ANSI". Při uzavření uložte změny stiskem tlačítka "Yes".

Zpět na obsah

Stažení demoverze

Zde máte možnost nahrát si demoverzi našeho programu Rizika na PC.