Tato webová stránka používá cookies

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.

Kurz - Seminář BOZP v Liberci

 • 23.4 - 25.4.2013
 • Liberec (v.s. 21326 - kurz již proběhl)
Lektoři: Ing. Karel Krejsa, Stanislav Švaříček, Luděk Fiedler, Ing. Jiří Kottnauer, Ing. Milan Kulovaný, Ing. Ladislav Ouhrabka
   
Místo konání: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Nám. Dr. E. Beneše 585/26.
Budova se nachází za radnicí vedle divadla a knihovny, vchod v růžové části - vedle mostu,
2. podlaží, zasedací místnost č. 125 Mapa ZDE
Registrace: 8.30 - 9.00 hod.
Časový rozvrh: začátek vždy v 9.00 hod.
Ubytování: individuální
Stravování: individuální
   
Cena kurzu: 4000 Kč (+21% DPH), na kurz se již nelze přihlásit, protože již proběhl
Zahrnuje náklady na organizační zabezpečení semináře včetně občerstvení a literatury.
Daňový doklad obdržíte u registrace.

Možnost přihlášení i jen na jednotlivé dny - cena za den 1.600 Kč včetně DPH.

Informace o kurzu

Odborný program:

Úterý 23. 4. 2013

1. Legislativní rámec BOZP - 1 vyučovací hodina - Ing. Karel Krejsa
Platné právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

2. Základní povinnosti zaměstnavatele - 3 vyučovací hodiny - Ing. Karel Krejsa
Naplnění povinností dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů • Pracoviště a pracovní
prostředí • Stroje a zařízení • Dokumentace BOZP

3. NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu - 1 vyučovací hodina
- Stanislav Švaříček


4. Inspekce práce - 1 vyučovací hodina - Stanislav Švaříček
Působnost • Práva a povinnosti při kontrole • Správní delikty dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění
pozdějších předpisů • Kontrolní akce - rozsah, náplň

5. Nejčastější nedostatky zjišťované při kontrolách - 2 vyučovací hodiny - Stanislav Švaříček
Rizika možného ohrožení života a zdraví • Opatření dle právních a ostatních předpisů • Nedostatky zjištěné
kontrolami

Středa 24. 4. 2013
6. Osnova školení zdvihací zařízení – 4 vyučovací hodiny - Luděk Fiedler
Vyhrazená zdvihací zařízení podle vyhlášky č. 19/1979 Sb. • Zdravotní a odborná způsobilost u zdvihacích zařízení
• Termíny provádění revizí • Výtahy - požadavky na bezpečný provoz, zvedací plošiny pro invalidy (údržba zařízení,
obsluha zařízení)

7. Osnova školení plynová zařízení - 4 vyučovací hodiny - Ing. Jiří Kottnauer
Historie a rozvoj plynových zařízení (dále PZ), definice a rozdělení PZ na vyhrazená a nevyhrazená • Druhy a základní
vlastnosti plynů • Kvalifikace obsluh, montérů a revizních techniků • Základní orientace v právních předpisech a normativních
dokumentech v plynárenství • Průmyslové plynovody ve smyslu nových normativních dokumentů • Rozdělení
plynových spotřebičů včetně specifikace výhod provozu • Výkon osoby odpovědné za provoz plynových zařízení,
základní povinnosti a odpovědnost • Odborné práce na plynových zařízeních – správný výběr oprávněných organizací,
orientace v rozsahu oprávnění a osvědčení • Výkon kontrolní a revizní činnosti - termíny, prokazatelné odstraňování
závad • Základní parametry nových materiálů pro rozvody plynů a připojení spotřebičů - ohebné hadice, vlnovkové
trubky, vícevrstvé trubky • Nehodové události, nesprávná manipulace a poučení z havárií PZ • Zásady správné praxe
při zpracovávání místních provozních řádů • Nedokonalé spalování - vliv oxidu uhelnatého na lidský organizmus

Čtvrtek 25. 4. 2013
8. Osnova školení elektrická zařízení – 4 vyučovací hodiny - Ing. Milan Kulovaný
Základní bezpečnostní požadavky pro elektrická zařízení • Osoba zodpovědná za elektrická zařízení • Obsluha a práce
na elektrických zařízeních (ČSN EN 50110-1 ed.2) • Vyhrazená elektrická zařízení (vyhl. 73/2010 Sb.) • Určování
vnějších vlivů (prostředí) pro elektrická zařízení (ČSN 33 2000-5-51 ed.3) • Odborná a zdravotní způsobilost elektrotechnice
(vyhl. 50/78 Sb.) • Revize elektrických zařízení

9. Osnova školení tlaková zařízení - 4 vyučovací hodiny - Ing. Ladislav Ouhrabka
Historie a předpisy tlakových zařízení (dále TZ),definice a rozdělení TZ na vyhrazená a nevyhrazená, na stanovená
a nestanovená s uvedením na konkrétních TZ nejčastěji provozovaných • Povinnosti vedoucích pracovníků, odpovědných
pracovníků za provoz TZ, revizních techniků a povinnosti obsluh TZ • Předepsaná odborná způsobilost
obsluh TZ a revizních techniků TZ • Provádění revizí a zkoušek vyhrazených TZ, odborných prohlídek a kontrol
nevyhrazených TZ • Předepsaná provozní a průvodní dokumentace TZ, její rozsah, obsah a způsob vedení • Další
požadavky na provoz, obsluhu a údržbu středotlakých parních kotlů, tlakových nádob stabilních, tlakových nádob k
dopravě plynů, nízkotlakých kotlů a ohřívačů topné a teplé vody • Nejčastější porušování právních a ostatních předpisů
zaměstnavatelem a RT při provozu TZ • Nebezpečí a rizikové stavy na příkladech skutečných havárií nevyhrazených
i vyhrazených TZ

Lektoři
 • Ing. Karel Krejsa
 • Stanislav Švaříček
 • Luděk Fiedler
 • inspektor IP OIP pro Ústecký kraj a Liberecký kraj
 • Ing. Jiří Kottnauer
 • Ing. Milan Kulovaný
 • Ing. Ladislav Ouhrabka
 • vedoucí odboru BOZP OIP pro Ústecký kraj a Liberecký kraj
Manažerka kurzu
 • Eva Knorová
 • eva.knorova@rovs.cz
 • 725 777 965
 • pracoviště: Rožnov p./R.
 • Dolní Paseky 1618
 • 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
 • Eva Knorová