Tato webová stránka používá cookies

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.

Výpočty odborného odhadu zátěže hlukem

ODHAD HLUKOVÉ ZÁTĚŽE

V praxi se setkáváme s požadavkem, zda měřit nebo neměřit hlukovou zátěž pracovníka pro kategorizaci práce. Zákonem je požadováno měření akreditovanou laboratoří.

Pro ODHAD zátěže hlukem můžeme použít několik postupů:

1. postup:

V případě, že nemáme jakékoli výsledky měření pro daná pracoviště nebo profese, můžeme použít příklady prací (profesí) v programu „Kategorizace prací“. Návrh je zpracován na základě číselníku profesí (KZAM) a pravděpodobnosti výskytu škodlivých faktorů.

2. postup:

V případě, že máme sestavený časový snímek doby práce pracovníka na jednotlivých pracovištích, a známe hodnoty hluku na jednotlivých pracovištích (např. z předchozích měření), můžeme pro odhad hlukové zátěže použít následující tabulky vycházející z ČSN EN ISO 9612 (01 1622) Akustika – Určení expozice hluku na pracovišti – Technická metoda.

Pokud známe časy pobytu na pracovištích nebo při činnostech v minutách, použijeme následující výpočet:

!!!upozornění!!!
při zadávání desetinných čísel je nutno použít "desetinnou tečku" místo "desetinné čárky"

LAi [db] T [min] T [%]
Celkem
 
Vypočítat

Do 8 hodinové pracovní doby je nutné započítat všechna pracoviště a místa pobytu pracovníka, včetně času na převlékání a očistu, přestávky na oddech a případných bezpečnostních přestávek.

Vysvětlivky:

Příklad:

LAi [db] T [min] T [%]
7112025kontrola vnitřního pracoviště 1
79,9326,67kontrola vnějšího pracoviště
83,5306,25kontrola vnitřního pracoviště 2
42,229862,08řízení procesu – velín
.
.
.
Celkem480100
 
LA(eq) = 73.74 dB(A)

3. postup:

Pokud známe časy na pracovištích nebo při činnostech určené v procentech, použijeme následující výpočet. Výpočet použijeme hlavně v případech, kdy pracovník vykonává více činností na různých pracovištích v různé době (např. týden, měsíc) a je obtížné stanovit zátěž pro 8 hodinovou pracovní dobu.

LAi [db] T [%] T [min]
Celkem
 
Vypočítat

Do 8 hodinové pracovní doby je nutné započítat všechna pracoviště a místa pobytu pracovníka, včetně času na převlékání a očistu, přestávky na oddech a případných bezpečnostních přestávek.

Vysvětlivky:

Příklad:

LAi [db] T [%] T [min]
84,62096přípravné práce
89,580384montážní práce
.
.
.
Celkem100480
 
LA(eq) = 88.87 dB(A)

Hodnocení výsledků:

!!! POZOR !!!

Jedná se o „odborný“ odhad.

Vždy musíme počítat s nejistotou měření (přesnost hlukoměru – zjistíme z protokolu měření):

Třída přesnostiToleranceDruh měření
1. třída± < 1,6 dBreferenční
2. třída± 1,6 – 3 dBtechnické
3. třída± 3 – 8 dBprovozní

Příklad:

Výsledná celosměnová zátěž LA(eq,8) = 84 dB

Skutečná je v rozmezí:

Třída přesnostiHluková zátěž
1. třída82,4 – 85,6 dB
2. třída82,4 – 85,6 dB nebo 81 – 87 dB
3. třída81 – 87 dB nebo 76 – 92 dB

Závěr (pro 2. a 3. postup):

V případě, že bychom chtěli výsledky použít pro jednání o kategorizaci, musíme se předem domluvit s příslušným pracovištěm orgánu ochrany veřejného zdraví (KHS), zda námi vypočtené výsledky mohou být použity jako podklad pro kategorizaci prací. Musíme vždy uvést, z jakých podkladů jsme při výpočtu vycházeli (protokoly s příslušnými hodnotami) a jakou metodu jsme použili.

4. postup:

  1. Koupíme si hlukoměr.
  2. Přečteme si návod k použití.
  3. Nastudujeme metodiku měření hluku.
  4. Zpracujeme si časový snímek pro práci nebo profesi.
  5. Měříme (se záznamem výsledků – tužka, papír, digitální – podle druhu a ceny hlukoměru).
  6. Zpracujeme výsledky (můžeme použít tabulky 1. a 2. postupu).
  7. Rozhodneme se, zda měření zadáme akreditované laboratoři, nebo měření není nutné (výsledky jsou pod hranici 80 dB včetně tolerance).
  8. Výsledky nelze použít pro jednání s orgánem ochrany veřejného zdraví (KHS) o kategorizaci prací.

ODHAD DOBY POBYTU

Zcela orientačně, pro určení doby pobytu na pracovišti se „zvýšeným“ hlukem bez překročení hranice expozice 85 dB, lze použít následující graf:

Graf pro určení doby pobytu na pracovišti se „zvýšeným“ hlukem bez překročení hranice expozice 85 dB

Příklad:

Pouze teoreticky: pracovník v hlukové zátěži 100 dB může být 15 minut z 8 hodinové směny, aniž byla překročena hodnota celosměnové zátěže 85 dB.

VÝBĚR SPRÁVNÉ OCHRANY SLUCHU

Pro výběr správné ochrany sluchu existují dvě metody:

1. výrobce udává útlum (a někdy třídu ochrany - např. útlum = 26 dB, třída ochrany 87 – 98 dB(A)):

Hodnocení:

A větší než Lactnad 85 dBnedostatečná míra ochrany
A mezi Lact a Lact - 585 dBpřijatelná
A mezi Lact a Lact - 1075 dBdobrá
A mezi Lact - 10 a Lact - 1570 – 75 dBpřijatelná
A menší než Lact - 15pod 70 dBpříliš vysoká (nadměrný útlum)

2. výrobce udává útlum v jednotlivých frekvenčních hladinách:

V tomto případě musíme mít hodnoty frekvenční analýzy pro dané pracoviště (může být součástí protokolu o měření – musíme jej ale požadovat).

Pro stanovení „přiměřenosti“ ochrany sluchu, lze použít následující výpočet (hodnoty, které neznáme, nevyplňujeme ani nenahrazujeme „0“):

[Hz] Lf [dB] Af [dB] APVf [dB]
63 -26.2
125 -16.1
250 -8.6
500 -3.2
1000 0.0
2000 1.2
4000 1.0
8000 -1.1
 
Vypočítat

Vysvětlivky:

Pro Rožnovský vzdělávací servis zpracovali a mnoho úspěchů při zpracování Vám přejí: „hygienik“ a Jiří Kocián