K personalizaci obsahu a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používaním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace

Zkouška - Zkouška TECHNIK BOZP 39-004-M

 • 17.12.2019
 • Brno (v.s. 51958 - zkouška již proběhla)
Místo konání: Pobočka ROVS s.r.o. Brno, Maničky 163/7, 616 00 Brno - Žabovřesky Mapa ZDE
Časový rozvrh: začátek zkoušky v 08:00
   
Cena zkoušky: 6000 Kč (+21% DPH), na zkoušku se již nelze přihlásit, protože již proběhl

 

Bližší informace o zkoušce Vám podá Mgr. Marcela Dobřanská. 

Po obdržení Vaší přihlášky ke zkoušce, zašleme podrobné informace. Přihláška ke zkoušce je závazná!

Daňový doklad obdržíte u registrace.

 

Informace o zkoušce

Uchazeč musí splňovat tyto požadavky:

-          osoba starší 18 let

-          minimálně základní vzdělání

-          vyplněná přihláška ke zkoušce 

Zkouška probíhá dle hodnoticího standardu 39-004-M, zveřejněného na stránkách www.narodnikvalifikace.cz.

Témata zkoušky:

Orientace v základních právních předpisech a technických normách v oblasti BOZP.

Vedení dokumentace o preventivních prohlídkách na pracovištích.

Provádění zápisů do knihy úrazů a vyplňování záznamů o pracovních úrazech.

Zařazování prací do kategorií pro konkrétní pracoviště zaměstnavatele ve spolupráci s orgánem ochrany veřejného zdraví.

Školení zaměstnanců v oblasti BOZP.

Vyhledávání a hodnocení rizik v oblasti BOZP a navrhování opatření k jejich minimalizaci.

Vedení dokumentace BOZP. 

Průběh zkoušky:

Zkouška je kombinovaná (písemná a ústní).

Písemná zkouška zahrnuje písemný test o 50-ti otázkách.

Ústní ověření zahrnuje odpovědi na 5 vylosovaných otázek.

Součástí ústní části zkoušky je vyhledávání nedostatků na vylosované fotografii pracoviště.

Součástí ústní části zkoušky je prezentace a obhajoba předem zpracované písemné práce. 

Uchazeč musí splnit všechna kritéria kompetencí, stanovená Národní soustavou kvalifikací pro zkoušku Technik BOZP (kód 39-004-M) - úroveň 4.

Po úspěšném složení zkoušky získá uchazeč Osvědčení o získání profesní kvalifikace Technik BOZP (podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, v platném znění). 

Tato zkouška není určena pro držitele Osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění. 

Držitelé Osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, mají nejvyšší kvalifikaci v oboru BOZP a nepotřebují zkoušku Technik BOZP.

CO SMÍ PROVÁDĚT TECHNIK BOZP (DLE NÁRODNÍ SOUSTAVY POVOLÁNÍ): 

 • Provádění preventivních kontrol BOZP na pracovištích.
 • Shromažďování podkladů pro analýzu rizik.
 • Sledování a dodržování právních předpisů BOZP.
 • Školení osob v oblasti BOZP vyjma vedoucích pracovníků.
 • Spolupráce při šetření pracovních úrazů a nemocí z povolání.
 • Shromažďování podkladů pro kategorizaci prací.
 • Zpracovávání a aktualizace dokumentace BOZP kromě analýzy a hodnocení rizik.
 • Sledování platnosti odborné a zdravotní způsobilosti zaměstnanců.
 • Spoluúčast při jednáních s kontrolními a inspekčními orgány.
Manažerka kurzu
 • Nikola Pancnerová
 • nikola.pancnerova@rovs.cz
 • 724 211 575
 • pracoviště: Brno
 • Maničky 163/7
 • 616 00 Brno - Žabovřesky
 • Nikola Pancnerová