K personalizaci obsahu a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používaním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace

Zkouška - Zkouška MANAŽER BOZP 39-005-T

 • 12.10.2017
 • Brno (v.s. 41702 - zkouška již proběhla)
Místo konání: Pobočka ROVS s.r.o. Brno, Maničky 163/7, 616 00 Brno - Žabovřesky Mapa ZDE
Registrace: 08:30
Časový rozvrh: začátek zkoušky v 09:00
   
Cena zkoušky: 6000 Kč (+21% DPH), na zkoušku se již nelze přihlásit, protože již proběhl

 

Bližší informace o zkoušce Vám podá Mgr. Marcela Dobřanská. 

Po obdržení Vaší přihlášky ke zkoušce, zašleme podrobné informace. Přihláška ke zkoušce je závazná!

Daňový doklad obdržíte u registrace.

Informace o zkoušce

Uchazeč musí splňovat tyto požadavky:

 • platné osvědčení - osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle § 10 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění
 • vyplněná přihláška ke zkoušce

Zkouška probíhá dle hodnoticího standardu 39-005-T, zveřejněného na stránkách www.narodnikvalifikace.cz.

Témata zkoušky:

Aplikace právních a ostatních předpisů a evropských právních předpisů v oblasti BOZP, včetně Národní politiky BOZP v ČR při výkonu činnosti manažera BOZP.

Zavádění a aktualizace systému řízení BOZP ve firmě.

Hodnocení a řízení rizik BOZP.

Aplikace zásad technické bezpečnosti při výkonu manažera BOZP.

Aplikace ergonomických přístupů.

Školení vedoucích pracovníků v BOZP.

Šetření, evidence a hlášení pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Jednání s kontrolními orgány. 

Prověřování účinnosti preventivních kontrol BOZP na pracovištích.

Kontrolování úplnosti a aktuálnosti dokumentace BOZP.

Vyhodnocování ekonomické účinnosti systému řízení BOZP.

Průběh zkoušky:

Zkouška je kombinovaná (písemná a ústní).

Písemná zkouška zahrnuje písemný test o 50-ti otázkách.

Ústní ověření znalostí zahrnuje odpověď na 1 vylosovanou otázku (otázka se skládá z 5 částí).

Součástí ústní části zkoušky je hodnocení pracoviště. Uchazeč si vylosuje otázku - fotografii - a posuzuje pracoviště na fotografii.

Součástí ústní části zkoušky je prezentace a obhajoba písemné práce (rozsah 30 - 40 normovaných stran).

Písemnou práci musí uchazeč zaslat nejpozději 15 kalendářních dnů před zkouškou v elektronické podobě. 

Uchazeč musí splnit všechna kritéria kompetencí, stanovená Národní soustavou kvalifikací pro zkoušku Manažer BOZP (kód 39-005-T) - úroveň 7.

Po úspěšném složení zkoušky získá uchazeč Osvědčení o získání profesní kvalifikace Manažer BOZP (podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, v platném znění.

Osvědčení o získání profesní kvalifikace je platné ve všech státech Evropské unie a dalších státech, se kterými má Česká republika dohodu o uznávání vzdělávání.

Další termíny zkoušky

Manažerka kurzu
 • Nikola Pancnerová
 • nikola.pancnerova@rovs.cz
 • 724 211 575
 • pracoviště: Brno
 • Maničky 163/7
 • 616 00 Brno - Žabovřesky
 • Nikola Pancnerová