Zkouška - Zkouška MANAŽER BOZP 39-005-T

Manažerka kurzu
 • Nikola Pancnerová
 • nikola.pancnerova@rovs.cz
 • tel.: 724 211 575
 • pracoviště: Brno
 • Maničky 163/7
 • 616 00 Brno - Žabovřesky
 • Nikola Pancnerová
 • 12.10.2017
 • Brno (v.s. 41702)
Místo konání: Pobočka ROVS s.r.o. Brno, Maničky 163/7, 616 00 Brno - Žabovřesky Mapa ZDE
Registrace: 08:30
Časový rozvrh: začátek zkoušky v 09:00
   
Cena zkoušky: 6000 Kč (+21% DPH), přihláška ZDE

 

Bližší informace o zkoušce Vám podá Mgr. Marcela Dobřanská. 

Po obdržení Vaší přihlášky ke zkoušce, zašleme podrobné informace. Přihláška ke zkoušce je závazná!

Daňový doklad obdržíte u registrace.

Informace o zkoušce

Uchazeč musí splňovat tyto požadavky:

 • platné osvědčení - osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle § 10 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění
 • vyplněná přihláška ke zkoušce

Zkouška probíhá dle hodnoticího standardu 39-005-T, zveřejněného na stránkách www.narodnikvalifikace.cz.

Témata zkoušky:

Aplikace právních a ostatních předpisů a evropských právních předpisů v oblasti BOZP, včetně Národní politiky BOZP v ČR při výkonu činnosti manažera BOZP.

Zavádění a aktualizace systému řízení BOZP ve firmě.

Hodnocení a řízení rizik BOZP.

Aplikace zásad technické bezpečnosti při výkonu manažera BOZP.

Aplikace ergonomických přístupů.

Školení vedoucích pracovníků v BOZP.

Šetření, evidence a hlášení pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Jednání s kontrolními orgány. 

Prověřování účinnosti preventivních kontrol BOZP na pracovištích.

Kontrolování úplnosti a aktuálnosti dokumentace BOZP.

Vyhodnocování ekonomické účinnosti systému řízení BOZP.

Průběh zkoušky:

Zkouška je kombinovaná (písemná a ústní).

Písemná zkouška zahrnuje písemný test o 50-ti otázkách.

Ústní ověření znalostí zahrnuje odpověď na 1 vylosovanou otázku (otázka se skládá z 5 částí).

Součástí ústní části zkoušky je hodnocení pracoviště. Uchazeč si vylosuje otázku - fotografii - a posuzuje pracoviště na fotografii.

Součástí ústní části zkoušky je prezentace a obhajoba písemné práce (rozsah 30 - 40 normovaných stran).

Písemnou práci musí uchazeč zaslat nejpozději 15 kalendářních dnů před zkouškou v elektronické podobě. 

Uchazeč musí splnit všechna kritéria kompetencí, stanovená Národní soustavou kvalifikací pro zkoušku Manažer BOZP (kód 39-005-T) - úroveň 7.

Po úspěšném složení zkoušky získá uchazeč Osvědčení o získání profesní kvalifikace Manažer BOZP (podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, v platném znění.

Osvědčení o získání profesní kvalifikace je platné ve všech státech Evropské unie a dalších státech, se kterými má Česká republika dohodu o uznávání vzdělávání.

Další termíny zkoušky

Přihláška na zkoušku

Odeslat
Pole označená * musí být vyplněna.
Fakturační adresa
Firma: *
Titul, jméno a přijmení: *
Ulice a čp: *
Obec: *
PSČ: *
Expediční adresa
  je stejná jako fakturační adresa
Firma: *
Titul, jméno a přijmení: *
Ulice a čp: *
obec: *
PSČ: *
Údaje o účastníkovi
Jméno a příjmení: *
Telefon: *
Email: *
Funkce:
Datum narození: *
Místo narození: *
  Povinné údaje jsou důležité k vystavení Vašeho osvědčení,
dbejte proto prosím správnosti údajů včetně titulů, apod.
Ostatní údaje
IČO:
DIČ:
Provedení platby: ve prospěch účtu 94-2607170267/0100 v celkové výši kč (+21% DPH)
z účtu (číslo Vašeho účtu) před konáním akce.
  žádám o fakturu předem na e-mail *
Poznámka:
  * souhlasím se všeobecnými obchodními podmínkami (ke stažení ZDE)
  * prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s uvedenými předsmluvními
informacemi a že jsem jim porozuměl(a) (ke stažení ZDE)