Header

TABULKA KRITERIÍ PRO KATEGORIZACI PRACÍ PLATNÝCH OD 1. 10. 2015

symboly:

= nebo

Ʌ = a (zároveň)

 1. PRACH

  2.

  > 0,3 ÷ ≤ 1,0 PEL

  3.

  > 1,0 ÷ ≤ 3,0 PEL

  4.

  > 3,0 PEL

 2. CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI

  2.

  chemické látky:

  stanoven PEL a NPK-P:

  > 0,3 ÷ ≤ 1,0 PEL Ʌ ≤ 1,0 NPK-P

  směsi chemických látek s předpokládaným aditivním účinkem – součet podílů celosměnových průměrných koncentrací jednotlivých látek v ovzduší:

  > 0,3 ÷ < 1,0 PEL

  chemické látky a směsi:

  (pokud práce s nimi nenáleží podle výsledků komplexního hodnocení expozice osob do kategorie vyšší)

  karcinogenní – kategorie 1 a 2 – R45, R49

  mutagenní – kategorie 1 a 2 – R46

  toxické pro reprodukci – kategorie 1 a 2 – R60, R61

  věty – R26, R27, R28, R42, R43 a jejich kombinace

  věta – R39 a její kombinace s jinými

  označení R větami se pro nově vyráběné a distribuované chemické látky a směsi již nepoužívá

  karcinogenní – kategorie 1A nebo 1B – H350, H350i

  mutagenní v zárodečných buňkách – kategorie 1A nebo 1B – H340

  toxické pro reprodukci – kategorie 1A a 1B – H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df

  věty – H300, H310, H330, H370, H334, H317

  3.

  stanoven PEL a NPK-P:

  > 1,0 PEL ÷ ≤ 1,0 NPK-P

  stanovena jen PEL:

  > 1,0 PEL ÷ ≤ 3,0 PEL

  směsi chemických látek s předpokládaným aditivním účinkem – součet podílů celosměnových průměrných koncentrací jednotlivých látek v ovzduší:

  1,0 PEL ÷ < 2,0 PEL

  chemické látky a směsi:

  (pokud práce s nimi nenáleží podle výsledků komplexního hodnocení expozice osob do kategorie druhé)

  karcinogenní – kategorie 1 a 2 – R45, R49

  mutagenní – kategorie 1 a 2 – R46

  toxické pro reprodukci – kategorie 1 a 2 – R60, R61

  věty – R26, R27, R28, R42, R43 a jejich kombinace

  věta – R39 a její kombinace s jinými

  karcinogenní – kategorie 1A nebo 1B – H350, H350i

  mutagenní v zárodečných buňkách – kategorie 1A nebo 1B – H340

  toxické pro reprodukci – kategorie lA a lB – H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df

  věty – H300, H3l0, H330, H370, H334, H3l7

  4.

  stanoven PEL a NPK-P:

  > 1,0 NPK-P

  stanovena jen PEL:

  > 3,0 PEL

  směsi chemických látek s předpokládaným aditivním účinkem – součet podílů celosměnových průměrných koncentrací jednotlivých látek v ovzduší:

  2,0 PEL

 3. HLUK

  2.

  ustálený nebo proměnný:

  LAeq,8h ≥ 80 ÷ ≤ 84,9 dB Ʌ < 85 dB


  impulsní:

  LAeq,8h ≥ 80 ÷ ≤ 84,9 dB Ʌ < 85 dB

  LCpeak > 130 ÷ ≤ 139,9 dB Ʌ < 140 dB

  3.

  ustálený nebo proměnný:

  LAeq,8h > 85 ÷ ≤ 105 dB


  impulsní:

  LAeq,8h > 85 ÷ ≤ 105 dB

  LCpeak > 140 ÷ < 150 dB

  4.

  ustálený nebo proměnný:

  LAeq,8h > 105 dB


  impulsní:

  LAeq,8h > 105 dB

  LCpeak > 150 dB

 4. VIBRACE

  2.

  ruce – souhrnná vážená hladina:

  Lahv,8h > 118 ÷ ≤ 127,9 dB Ʌ < 128 dB

  celkové horizontální nebo vertikální – vážená hladina:

  Law,8h > 104 ÷ ≤ 113,9 dB Ʌ < 114 dB

  dílčí operace – ruce – souhrnná vážená hladina:

  L ahv,T > 128 Ʌ Lahv,8h ≤ 128 dB

  dílčí operace – horizontální nebo vertikální – vážená hladina:

  Law,T > 114 Ʌ Law,8h ≤ 114 dB

  ruce – nepravidelně:

  Lahv,T ≤ 145 dB Ʌ < 20 min/8h

  3.

  ruce – souhrnná vážená hladina:

  Lahv,8h ≥ 128 ÷ ≤ 134 dB

  celkové horizontální nebo vertikální – vážená hladina:

  Law,8h ≥ 114 ÷ ≤ 120 dB

  4.

  ruce – souhrnná vážená hladina:

  Lahv,8h > 134 dB

  celkové horizontální nebo vertikální – vážená hladina:

  Law,8h > 120 dB

 5. NEIONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ

  2.

  není stanovena

  3.

  zařízení – zdroj neionizujícího záření (včetně laserů):

  > 1,0 limit + OOPP

  4.

  není stanovena

 6. FYZICKÁ ZÁTĚŽ

  2.

  velké svalové skupiny – převážně dynamická:

  • muži:

  celosměnový energetický výdej: 4,5 MJ – 6,8 MJ

  a minutový energetický výdej: 400 – 575 W (24,1 – 34,5 kJ/min)

  roční energetický výdej (nerovnoměrná zátěž): ⅔ – 1,0 PH Ʌ minutový ≤ 34,5 kJ

  • ženy:

  celosměnový energetický výdej: 3,4 MJ – 4,5 MJ

  a minutový energetický výdej: 240 – 395 W (14,5 – 23,7 kJ/min)

  roční energetický výdej (nerovnoměrná zátěž): ⅔ – 1,0 PH Ʌ minutový ≤ 23,7 kJ

  • muži a ženy:

  průměrná směnová srdeční frekvence: 92 – 102 tepů/min Ʌ ≤ 150 tepů/min

  PH – přípustná hodnota

  malé svalové skupiny – převaha dynamické složky:

  celosměnová síla: 0,15 – 0,30 Fmax

  krátkodobá síla: 0,55 – 0,70 Fmax Ʌ ≤ 600 pohybů/směna

  občasná síla: > 0,70 Fmax (není pravidelnou součástí pracovní činnosti)

  pohyby maximální: ⅔ – 1,0 PH počtů pohybů

  pohyby ruky a prstů:

  110 – 90 pohybů/min při 3 % až 6 % Fmax

  40.000 pohybů pro 3 % Fmax

  32.000 pohybů pro 6 % Fmax

  PH – přípustná hodnota

  malé svalové skupiny – převaha statické složky:

  průměrná celosměnová síla: 0,06 – 0,10 Fmax

  občasné úkony: > 0,45 Fmax (nejsou pravidelnou součástí pracovní činnosti)

  ruční manipulace s břemeny:

  • muži:

  občasná: 30 – 50 kg

  častá: 15 – 30 kg

  kumulativní: 7.000 – 10.000 kg/směna

  • ženy:

  občasná: 15 – 20 kg

  častá: 5 – 15 kg

  kumulativní: 4.500 – 6.500 kg/směna

  3.

  velké svalové skupiny – převážně dynamická:

  • muži:

  celosměnový energetický výdej: > 6,8 MJ

  a minutový energetický výdej: > 575 W (> 34,5 kJ/min)

  roční energetický výdej (nerovnoměrná zátěž): > 1,0 PH minutový > 34,5 kJ

  • ženy:

  celosměnový energetický výdej: > 4,5 MJ

  a minutový energetický výdej: > 395 W (> 23,7 kJ/min)

  roční energetický výdej (nerovnoměrná zátěž): > 1,0 PH minutový > 23,7 kJ

  • muži a ženy:

  průměrná směnová srdeční frekvence: > 102 tepů/min > 150 tepů/min

  PH – přípustná hodnota

  malé svalové skupiny – převaha dynamické složky:

  celosměnová síla: > 0,30 Fmax

  krátkodobá síla: 0,55 – 0,70 Fmax Ʌ > 600 pohybů/směna

  občasná síla: > 0,70 Fmax (je pravidelnou součástí pracovní činnosti)

  pohyby maximální: > 1,0 PH počtů pohybů

  pohyby ruky a prstů:

  > 110 – 90 pohybů/min při 3 % až 6 % Fmax

  > 40.000 pohybů pro 3 % Fmax

  > 32.000 pohybů pro 6 % Fmax

  PH – přípustná hodnota

  malé svalové skupiny – převaha statické složky:

  průměrná celosměnová síla: > 0,10 Fmax

  úkony: > 0,45 Fmax (jsou pravidelnou součástí pracovní činnosti)

  ruční manipulace s břemeny:

  muži:

  občasná: > 50 kg

  častá: > 30 kg

  kumulativní: > 10.000 kg/směna

  ženy:

  občasná: > 20 kg

  častá: > 15 kg

  kumulativní: > 6.500 kg/směna

  4.

  není stanovena

 7. PRACOVNÍ POLOHA

  2.

  práce převážně vstoje, vsedě nebo při střídání těchto poloh (jednotlivé části těla samostatně se hodnotí samostatně – splněny následující podmínky společně):

  podmíněně přijatelné a nepřijatelné pracovní polohy:

  podmíněně přijatelné:

  součet > 100 Ʌ ≤ 160 min/průměrná směna

  jednotlivé ≤ 1,0 limit

  nepřijatelné:

  součet > 20 Ʌ ≤ 30 min/průměrná směna

  3.

  práce převážně vstoje, vsedě nebo při střídání těchto poloh (jednotlivé části těla samostatně se hodnotí samostatně – splněna jedna podmínka):

  podmíněně přijatelné a nepřijatelné pracovní polohy:

  podmíněně přijatelné:

  součet > 160 min/průměrná směna

  jednotlivé > 1,0 limit

  nepřijatelné:

  součet > 30 min/průměrná směna

  4.

  není stanovena

 8. ZÁTEŽ TEPLEM

  2.

  nevenkovní a venkovní pracoviště:

  tg > maximální přípustná teplota stanovená pro kalendářní rok

  není vyžadováno střídání práce a bezpečnostní přestávky

  3.

  nevenkovní a venkovní pracoviště:

  tg > maximální přípustná teplota stanovená pro kalendářní rok

  je vyžadováno střídání práce a bezpečnostní přestávky

  4.

  překračovány přípustné hodnoty:

  nelze vyloučit poškození zdraví:

  při používání OOPP

  při úpravě režimu práce

 9. ZÁTĚŽ CHLADEM

  2.

  venkovní pracoviště:

  korigovaná t0 > + 4° C

  technologické důvody:

  t0 > + 4° C

  střídání pobytu v teple a v chladu

  (např. mrazírny a chladírny)

  3.

  prostory nebo venkovní pracoviště:

  t0 < + 4° C Ʌ > 4 h za směnu

  4.

  není stanovena

 10. PSYCHICKÁ ZÁTĚŽ

  2.

  práce delší než 4 h/směna:

  vnucené pracovní tempo

  spojená s monotonií

  třísměnný a nepřetržitý pracovní režim

  3.

  práce delší než 4 h/směna:

  souběh tří faktorů

  vnucené tempo

  monotonie

  třísměnný a nepřetržitý režim

  pouze v noční době

  4.

  není stanovena

 11. ZRAKOVÁ ZÁTĚŽ

  2.

  práce delší než 4 h/směna:

  zařízení k nepřetržitému monitorování – obrazovkové terminály:

  činnost strojů nebo zařízení

  kontrola výroby nebo výrobků

  rozlišení detailů:

  části předmětu – identifikace

  předmět od pozadí

  zvláštní světelné podmínky

  zvláštní druh osvětlení (technický požadavek)

  jen umělé nebo sdružené osvětlení (rozlišení barev, odstínů nebo detailů)

  3.

  práce delší než 4 h/směna:

  souběžná expozice dvěma faktorům:

  nepřetržité monitorování

  rozlišení detailů

  světelné podmínky

  používání zvětšovacích přístrojů

  technicky neodstranitelné oslňování

  4.

  není stanovena

 12. PRÁCE S BIOLOGICKÝMI ČINITELI

  2.

  nevědomá práce:

  s biologickými činiteli – zdroji přenášeči

  expozice biologickým činitelům 2 – 4 skupiny > než u ostatní populace

  3.

  vědomá práce:

  s biologickými činiteli 2 a 3 skupiny – zdroje přenášeči

  4.

  vědomá práce:

  s biologickými činiteli 4 skupiny – zdroje přenášeči

 13. PRÁCE VE ZVÝŠENÉM TLAKU VZDUCHU

  2.

  tlak < 100 kPa (odpovídá práci pod hladinou < 10 m)

  3.

  tlak ≥ 100 < 400 kPa (odpovídá práci pod hladinou ≥ 10 < 40 m)

  4.

  tlak ≥ 400 kPa (odpovídá práci pod hladinou ≥ 40 m)