Kurz - 2. Valtické dny BOZP

Lektoři
 • Zbyněk  Moravec
 • člen Rady vlády pro BOZP - poradního orgánu vlády ČR,
  člen výboru pro pracovní rizika při Radě vlády pro BOZP,
  člen komise pro stanovování expozičních limitů chemických látek,
  člen pracovní skupiny pro aktualizaci seznamu nemocí z povolání při Radě vlády pro BOZP,
  člen expertní skupiny BOZP při ČMKOS
Manažerka kurzu
 • Petra Rašovská
 • petra.rasovska@rovs.cz
 • tel.: 725 862 128
 • pracoviště: Brno
 • Maničky 163/7
 • 616 00 Brno - Žabovřesky
 • Petra Rašovská
 • 30.11 - 1.12.2017
 • Valtice (v.s. 51756)
Lektoři: Zbyněk  Moravec
   
Místo konání: Penzion ADDO, Polní 1123, 691 42 Valtice,http://www.addo.cz/ Mapa ZDE
Registrace: od 8:30 do 9:00 hod.
Časový rozvrh:

ve čtvrtek začátek v 9:00 hod., předpokládané ukončení kolem 15:00 hod.

v pátek předpokládané ukončení kolem 11:00 hod..

Věrnostní prog:

1 bod, více ZDE

Ubytování:

 

Stravování:

Zájemci si ubytování rezervují včas sami v Penzionu ADDO, u pana Zdeňka Dřímala, tel.: 734 311 484 (o ubytování v tomto krásném penzionu má zájem široká veřejnost)

Individuální.

Cena kurzu: 2479 Kč (+21% DPH), přihláška ZDE
zahrnuje náklady na organizační zabezpečení semináře
daňový doklad obdržíte u registrace

Informace o kurzu

Nakládání s chemickými látkami a směsmi

 

ABSOLVENT TOHOTO SEMINÁŘE POROZUMÍ, BUDE ZNÁT A UMĚT:

- Aktuální stav legislativy v ČR a EU v oblasti chemických látek a směsí. Přehled novinek.

- Vyhodnotit a aplikovat vztah mezi evropskou a českou legislativou - REACH, CLP, atd. do praxe.

- Požadavky legislativy v oblasti chemických látek (přehledně a stručně).

- Aplikovat bezpečnostní list a expoziční scénáře podle posledních požadavků do praxe.

Požadavky na značení prostorů, obalů a nádob s chemickými látkami a směsmi.

Určit nebezpečné chemické látky na pracovišti.

- Vyhodnotit zdravotní rizika jako součást hodnocení rizik.

- Doporučit příslušné OOPP.

- Vyhodnotit, zda se na firmu vztahují povinnosti podle zákona 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami.

- Informovat o bezpečném způsobu nakládání s chemickými látkami a směsmi.

- Posoudit, zda se na provozovnu vztahují povinnosti podle "havarijního zákona" a vypracovat příslušný protokol.

- Informace o pracovních úrazech a jak působit preventivně. Jak poskytovat správné informace a jak tuto činnost dokumentovat.

- Příklady z praxe. Diskuze.

- Prodiskutování daných témat s lektorem ve vinném sklípku.

- Individuální konzultace.

 

 

Účastník semináře obdrží OSVĚDČENÍ o absolvování semináře.

Přihláška na kurz

Odeslat
Pole označená * musí být vyplněna.
Fakturační adresa
Firma: *
Titul, jméno a přijmení: *
Ulice a čp: *
Obec: *
PSČ: *
IČO:
DIČ:
Expediční adresa
  je stejná jako fakturační adresa
Firma: *
Titul, jméno a přijmení: *
Ulice a čp: *
obec: *
PSČ: *
Údaje o účastníkovi
Titul, jméno a příjmení: *
Telefon: *
Email: *
Funkce:
Ostatní údaje
Provedení platby: ve prospěch účtu 94-2607170267/0100 v celkové výši kč (+21% DPH)
z účtu (číslo Vašeho účtu) před konáním akce.
  žádám o fakturu předem na e-mail *
Poznámka:
  * souhlasím se všeobecnými obchodními podmínkami (ke stažení ZDE)
  * prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s uvedenými předsmluvními
informacemi a že jsem jim porozuměl(a) (ke stažení ZDE)